جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص

مینی

۱۱,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

مینی

۱۱,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص خانواده

پیتزا مخصوص خانواده
۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون

پیتزا ژامبون
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر

نان، پنیر
پیتزا پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی، کالباس، پنیر، قارچ، ژامبون
سیب زمینی ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

سیب زمینی ساده
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۳,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

هلو

۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۳,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان