جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کنجه مخصوص توتک

یک عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو، سبزی خوردن
چلو کباب کنجه مخصوص توتک
۳۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ویژه توتک

یک عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو، سبزی خوردن
چلو کباب کوبیده ویژه توتک
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده زعفرانی

یک عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو، سبزی خوردن
چلو کباب کوبیده زعفرانی
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

یک عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو، سبزی خوردن
چلو کباب کوبیده
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ویژه مرغ

یک عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو، سبزی خوردن
چلو کباب کوبیده ویژه مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی

یک عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو، سبزی خوردن
چلو جوجه کباب حلزونی
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو، سبزی خوردن
چلو جوجه کباب زعفرانی
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کتف و بال زعفرانی

یک عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو، سبزی خوردن
چلو کتف و بال زعفرانی
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کنجه مخصوص

یک عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو، سبزی خوردن
خوراک کنجه مخصوص
۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک کنجه (یک سیخ)

خوراک کنجه (یک سیخ)
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ویژه توتک

یک عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو، سبزی خوردن
خوراک کباب کوبیده ویژه توتک
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده زعفرانی

یک عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو، سبزی خوردن
خوراک کباب کوبیده زعفرانی
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده معمولی

یک عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو، سبزی خوردن
خوراک کباب کوبیده معمولی
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مرغ

یک عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو، سبزی خوردن
خوراک کباب کوبیده مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

یک عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو، سبزی خوردن
خوراک جوجه کباب حلزونی
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

یک عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو، سبزی خوردن
خوراک جوجه کباب زعفرانی
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک کتف و بال زعفرانی

یک عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو، سبزی خوردن
خوراک کتف و بال زعفرانی
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک جگر (یک سیخ)

خوراک جگر (یک سیخ)
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواه پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواه پپسی
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای

هلو

۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

هلو

۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری عالیس
۲,۵۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان

آب انگور گازدار

۱ لیتر
آب انگور گازدار
۶,۵۰۰ تومان

آب سیب گازدار

۱ لیتر
آب سیب گازدار
۶,۵۰۰ تومان

آب انگور گازدار شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
آب انگور گازدار شیشه ای
۳,۰۰۰ تومان