نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو ماهی قزل آلا

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا، خیارشور، لیمو ترش
چلو ماهی قزل آلا

کبابی

۱۰۷,۰۰۰ تومان

سرخ شده

۱۰۷,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا، هویج، لیمو، کدو، خیارشور
خوراک ماهی قزل آلا

سرخ شده

۸۸,۰۰۰ تومان

کبابی

۸۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سینه (۳۰۰ گرمی)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، ۱۷۰ گرم برنج ایرانی، ته چین قالبی، کره، گوجه کبابی، لیمو ترش
چلو جوجه کباب سینه (۳۰۰ گرمی)
۷۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سینه (۳۰۰ گرمی)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، هویج، لیمو، کلم قرمز، خیارشور
خوراک جوجه کباب سینه (۳۰۰ گرمی)
۵۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه تک سیخ

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۶۰ گرمی، ۱۷۰ گرم برنج ایرانی، ته چین قالبی، کره، گوجه کبابی
چلو کباب لقمه تک سیخ
۷۳,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

۱۵۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، ۱۷۰ گرم نه چین قالی با برنج ایرانی، زرشک، لیمو
ته چین مرغ
۸۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۱۷۰ گرم برنج طارم به همراه زرشک، روغن حیوانی
زرشک پلو با مرغ
۷۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

۲ سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۶۰ گرمی، ۱۷۰ گرم برنج ایرانی، ته چین قالبی، کره، گوجه کبابی، لیمو ترش
چلو کباب لقمه مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ران (۳۲۰ گرمی)

۳۲۰ گرم ران مرغ بدون استخوان زعفرانی, ۱۷۰ گرم برنج ایرانی, ته چین قالبی, کره, گوجه کبابی, لیمو ترش
چلو جوجه کباب ران (۳۲۰ گرمی)
۷۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرم، ۱۷۰ گرم برنج ایرانی، ته چین قالبی، کره، گوجه کبابی، لیموترش
چلو کباب برگ مخصوص
۱۳۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب سفید سینه مرغ

۳۰۰ گرم سینه مرغ رژیمی بدون زعفران، ۱۷۰ گرم برنج ایرانی، ته چین قالبی، کره، گوجه کبابی، لیموترش
چلو کباب سفید سینه مرغ
۷۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۶۰ گرمی، ۱۷۰ گرم برنج ایرانی، ته چین قالبی، کره، گوجه کبا...
چلو کباب سلطانی
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۱۳۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، ۱۳۰ گرم راسته مغز گوسفندی، ۱۷۰ گرم برنج ایرانی، ته چین قالبی، کره، گوجه کبابی، لیموترش
چلو کباب بختیاری
۱۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

۲ سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۶۰ گرمی، ۱۷۰ گرم برنج ایرانی، ته چین قالبی، کره، گوجه کبابی، لیمو ترش
چلو کباب لقمه مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه تک سیخ

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۶۰ گرمی، ۱۷۰ گرم برنج ایرانی، ته چین قالبی، کره، گوجه کبابی
چلو کباب لقمه تک سیخ
۷۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سینه (۳۰۰ گرمی)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، ۱۷۰ گرم برنج ایرانی، ته چین قالبی، کره، گوجه کبابی، لیمو ترش
چلو جوجه کباب سینه (۳۰۰ گرمی)
۷۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ران (۳۲۰ گرمی)

۳۲۰ گرم ران مرغ بدون استخوان زعفرانی, ۱۷۰ گرم برنج ایرانی, ته چین قالبی, کره, گوجه کبابی, لیمو ترش
چلو جوجه کباب ران (۳۲۰ گرمی)
۷۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۶۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه و فیله مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، ۱۷۰ گرم برنج ایرانی، ته چین قالبی، کر...
چلو کباب وزیری
۱۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

یک سیخ ۱۶۰ گرمی گوشت چرخ کرده گوسفندی، ۵۰ گرم سینه زعفرانی به صورت نگینی، ۱۷۰ گرم برنج ایرانی، ته چین قالبی، کره و لیمو ترش
چلو کباب لقمه نگین دار
۷۸,۰۰۰ تومان

چلو کره

۱۷۰ گرم برنج ایرانی، ته چین
چلو کره
۲۳,۰۰۰ تومان

کته کباب

کته سبزی

۱۷۰ گرم سبزی پلو با برنج کته ایرانی، کره، ته چین
کته سبزی
۳۱,۰۰۰ تومان

کته وزیری

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۶۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه و فیله مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، ۱۷۰ گرم برنج کته ایرانی، کره، گوجه کب...
کته وزیری
۱۲۷,۰۰۰ تومان

کته کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب کباب برگ راسته گوسفندی ۱۳۰ گرمی و جوجه کباب زعفرانی سینه مرغ ۱۳۰ گرمی، ۱۷۰ گرم برنج کته ایرانی، کره، گوج...
کته کباب بختیاری
۱۲۱,۰۰۰ تومان

کته کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۱۷۰ گرم برنج کته ایرانی، کره، گوجه کبابی، لیمو ترش
کته کباب برگ مخصوص
۱۴۴,۰۰۰ تومان

کته کباب لقمه (دو سیخ)

۲ سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۶۰ گرمی، ۱۷۰ گرم برنج کته ایرانی، کره، گوجه کبابی، لیمو ترش
کته کباب لقمه (دو سیخ)
۱۲۴,۰۰۰ تومان

کته کباب لقمه (تک سیخ)

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۶۰ گرمی، ۱۷۰ گرم برنج کته ایرانی، کره، گوجه کبابی، لیمو ترش
کته کباب لقمه (تک سیخ)
۷۷,۰۰۰ تومان

کته جوجه کباب سینه (۳۰۰ گرمی)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، ۱۷۰ گرم برنج کته ایرانی، کره، گوجه کبابی، لیمو ترش
کته جوجه کباب سینه (۳۰۰ گرمی)
۸۱,۰۰۰ تومان

کته جوجه کباب ران (۳۲۰ گرمی)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، ۱۷۰ گرم برنج کته ایرانی، کره، گوجه کبابی، لیمو ترش
کته جوجه کباب ران (۳۲۰ گرمی)
۸۴,۰۰۰ تومان

کته کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۶۰ گرمی، ۱۷۰ گرم برنج کته ایرانی، کره، گوجه کبابی، لیمو ت...
کته کباب سلطانی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

کته گوشت

کته گوشت
۱۴۹,۰۰۰ تومان

کته باقالی با گردن

۵۵۰ گرم گردن گوسفندی، ۲۰۰ گرم کته باقالی پلو با برنج ایرانی، ته چین زعفرانی، روغن حیوانی
کته باقالی با گردن
۱۷۹,۰۰۰ تومان

کته باقالی با گوشت

۳۰۰ گرم گوشت ران گوسفندی تازه، ۲۰۰ گرم کته باقالی پلو با برنج ایرانی، ته چین زعفرانی، روغن حیوانی
کته باقالی با گوشت
۱۵۵,۰۰۰ تومان

کته باقالی پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۴۰۰ گرم کته باقالی پلو با برنج ایرانی، ته چین زعفرانی، روغن حیوانی
کته باقالی پلو با مرغ
۷۹,۰۰۰ تومان

کته گردن

۵۵۰ گرم گردن گوسفندی، ۱۷۰ گرم برنج کته ایرانی، روغن حیوانی
کته گردن
۱۷۳,۰۰۰ تومان

کته خورشت قیمه سیب زمینی

۷۰ گرم گوشت ران گوساله, لپه, سیب زمینی سرخ کرده, ۱۷۰ گرم برنج کته ایرانی
کته خورشت قیمه سیب زمینی
۶۵,۰۰۰ تومان

کته خورشت قیمه بادمجان

۷۰ گرم گوشت ران گوساله، لپه، بادمجان، غوره، ۱۷۰ گرم برنج کته ایرانی
کته خورشت قیمه بادمجان
۶۸,۰۰۰ تومان

کته زرشک پلو با مرغ (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۱۷۰ گرم برنج کته ایرانی
کته زرشک پلو با مرغ (ران)
۷۷,۰۰۰ تومان

کته لوبیا پلو

۷۰ گرم گوشت تکه ای، لوبیا سبز، ۱۷۰ گرم لوبیا پلو با برنج ایرانی، ماست ساده
کته لوبیا پلو
۶۰,۰۰۰ تومان

کته باقالی پلو

۱۷۰ گرم شوید پلو با برنج ایرانی، ۳۰ گرم باقالی، ته دیگ زعفرانی
کته باقالی پلو
۳۴,۰۰۰ تومان

کته زرشک پلو

۱۷۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی زعفرانی
کته زرشک پلو
۳۱,۰۰۰ تومان

کته برنج زعفرانی

۱۷۰ گرم برنج کته ایرانی، ته دیگ زعفرانی
کته برنج زعفرانی
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، هویج، لیمو، کدو، خیارشور
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۶۰ گرمی، هویج، لیمو، خیارشور
خوراک کباب سلطانی
۱۶۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۶۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه و فیله مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، هویج، لیمو، کلم قرمز، خیارشور
خوراک کباب وزیری
۱۰۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب کباب برگ راسته گوسفندی ۱۳۰ گرمی و جوجه کباب زعفرانی سینه مرغ ۱۳۰ گرمی، هویج، لیمو، خیارشور،کلم قرمز
خوراک کباب بختیاری
۹۷,۰۰۰ تومان

خوراک لقمه مخصوص با دورچین

۲ سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۶۰ گرمی، هویج، لیمو، کلم قرمز، خیارشور
خوراک لقمه مخصوص با دورچین
۱۰۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ترکیب کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۶۰ گرمی و جوجه کباب نگینی سینه مرغ زعفرانی ۵۰ گرمی، هویج، لیمو، کدو، خیارش...
خوراک کباب لقمه نگین دار
۵۹,۰۰۰ تومان

کباب لقمه اضافه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۶۰ گرمی
کباب لقمه اضافه
۴۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سینه (۳۰۰ گرمی)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، هویج، لیمو، کلم قرمز، خیارشور
خوراک جوجه کباب سینه (۳۰۰ گرمی)
۵۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ران (۳۲۰ گرمی)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، هویج، لیمو، کدو، خیارشور
خوراک جوجه کباب ران (۳۲۰ گرمی)
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک جوجه کامل ارگانیک ۶۰۰ گرمی شامل ران و سینه و بال و کتف،گوجه،هویج،کدو،خیارشور
خوراک جوجه کباب با استخوان
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سفید سینه مرغ

یک سیخ کباب سینه و فیله مرغ ۳۰۰ گرمی، هویج، لیمو، کدو، خیارشور
خوراک کباب سفید سینه مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا، هویج، لیمو، کدو، خیارشور
خوراک ماهی قزل آلا

کبابی

۸۸,۰۰۰ تومان

سرخ شده

۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک گردن

۵۵۰ گرم گوشت گردن گوسفندی، پیاز داغ، هویج، لیمو، کدو، خیارشور
خوراک گردن
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت

۳۰۰ گرم گوشت ران گوسفندی، پیاز داغ، هویج، لیمو، کدو، خیارشور
خوراک گوشت
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، سس مرغ، هویج، لیمو، کدو، خیارشور
خوراک مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۲ عدد گوجه کبابی
گوجه کبابی (یک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو گردن

۵۵۰ گرم گردن گوسفندی، ۱۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو گردن
۱۶۹,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت گوسفندی

۳۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۱۷۰ گرم برنج ایرانی
باقالی پلو با گوشت گوسفندی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۱۷۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ
۷۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهی قزل الای سرخ شده

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا، ۱۷۰ گرم برنج ایرانی
باقالی پلو با ماهی قزل الای سرخ شده
۱۱۳,۰۰۰ تومان

چلو گوشت

۳۰۰ گرم گوشت ران گوسفندی، ۱۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو گوشت
۱۴۴,۰۰۰ تومان

چلو مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۱۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو مرغ
۶۹,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۱۷۰ گرم برنج طارم به همراه زرشک، روغن حیوانی
زرشک پلو با مرغ
۷۳,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا، خیارشور، لیمو ترش
چلو ماهی قزل آلا

کبابی

۱۰۷,۰۰۰ تومان

سرخ شده

۱۰۷,۰۰۰ تومان

زرشک پلو (بدون مرغ)

۱۷۰ گرم برنج طارم به همراه زرشک و روغن حیوانی
زرشک پلو (بدون مرغ)
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو باقالی

۱۷۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
چلو باقالی
۲۹,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

ته چین مرغ

۱۵۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، ۱۷۰ گرم نه چین قالی با برنج ایرانی، زرشک، لیمو
ته چین مرغ
۸۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۷۰ گرم گوشت ران گوساله، لپه، سیب زمینی سرخ کرده، ۱۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۷۰ گرم گوشت ران گوساله، لپه، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان، ۱۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۶۳,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۸۰ گرم گوشت ران گوسفندی، لپه، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه اضافه

۷۰ گرم گوشت ران گوساله, لپه, سیب زمینی سرخ کرده
خورشت قیمه اضافه
۳۷,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهی قزل آلا سرخ شده

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا، ۱۷۰ گرم برنج ایرانی
سبزی پلو با ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سبزی پلو

۱۷۰ گرم برنج ایرانی
سبزی پلو
۲۶,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ (نیم کیلو)

نیم کیلو
سوپ (نیم کیلو)
۲۵,۰۰۰ تومان

سوپ

یک نفره
سوپ
۱۵,۰۰۰ تومان

سوپ جو (یک کیلو)

یک کیلو
سوپ جو (یک کیلو)
۴۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۱۰,۰۰۰ تومان

بورانی اسفناج

بورانی اسفناج
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۸,۱۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۱۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۱۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۴,۳۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۳۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۳۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۴,۳۰۰ تومان

دوغ بطری کوچک فایدا

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری کوچک فایدا
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده فایدا

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده فایدا
۱۷,۰۰۰ تومان