جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، ریحان، ...
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۳۶,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

۶۰۰ گرم نصفه مرغ سرخ شده، سس انار، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: لیمو، ریحان، پیاز و جعفری، ترشی کلم قرمز، نان لواش، کره
چلو اکبر جوجه
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، ریحان، پیاز و جعفری، ترشی کلم قرمز، ن...
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۱۰۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۳۳۰ گرمی، طعم دار شده در سس ماست و زعفران، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کمبابی...
چلو جوجه کباب
۱۳۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی با روکش جوجه چرخ شده ۲۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فل...
چلو کباب وزیری
۱۳۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب

سینی مخصوص سر آشپز

دو عدد اکبر جوجه، یک سیخ جوجه، یک سیخ کوبیده، یک عدد گردن، یک سیخ شیشلیک، ته چین خلالی به همراه مخلفات
سینی مخصوص سر آشپز
۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان

سینی سردست گوسفندی

۱,۲۵۰ گرم سردست گوسفندی، ۲ پرس باقالی پلو با برنج پخته شده ایرانی ۴۰۰ گرمی، ۲ پرس زرشک پلو با برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه ک...
سینی سردست گوسفندی
۶۶۸,۰۰۰ تومان

سینی کباب خانواده

کباب شیشلیک گوشت گوسفندی مزه دار شده ۴۵۰ گرمی، یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی،( میکس گوشت راسته گوساله و فیله مرغ زعفرانی)، یک سیخ ج...
سینی کباب خانواده
۷۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کاسه کباب

چلو کاسه کباب
۲۵۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب لوتی (دونفره)

۲۵۰ گرم لقمه زعفرانی، ۳۰۰ گرم جوجه کباب، ۲۰۰ فیله گوساله، ۲عدد برنج ۳۵۰ گرم، دورچین: پیاز، گوجه، فلفل، لیمو ، کلم ترشی
چلو کباب لوتی (دونفره)
۳۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی با روکش جوجه چرخ شده ۲۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فل...
چلو کباب وزیری
۱۳۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کوبیده یک سیخ برگ شاندیز به همراه پلو و مخلفات
چلو کباب سلطانی
۲۳۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه گوشت راسته گوساله ۲۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، ریحان، پیاز و جعف...
چلو کباب چنجه
۱۹۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی، میکس گوشت راسته گوساله و فیله مرغ زعفرانی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کب...
چلو کباب بختیاری
۱۷۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، ریحان، ...
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۳۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۳۳۰ گرمی، طعم دار شده در سس ماست و زعفران، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کمبابی...
چلو جوجه کباب
۱۳۶,۰۰۰ تومان

چلو کره

۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو کره
۳۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو گوشت

۲۰۰ گرم ماهیچه گوساله، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: لیمو، ریحان، پیاز و جعفری، ترشی کلم قرمز، نان لواش، کره
چلو گوشت
۱۶۲,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت

۲۰۰ گرم ماهیچه گوساله، ۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج پخته شده ایرانی، دورچین: لیمو، ریحان، پیاز و جعفری، ترشی کلم قرمز، نان لواش، کره
باقالی پلو با گوشت
۱۷۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۶۰۰ گرم نصفه مرغ سرخ شده، ۴۰۰ گرم زرشک پلو با برنج پخته شده ایرانی، دورچین: لیمو، ریحان، پیاز و جعفری، ترشی کلم قرمز، نان لواش، کر...
زرشک پلو با مرغ
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

۶۰۰ گرم نصفه مرغ سرخ شده، سس انار، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: لیمو، ریحان، پیاز و جعفری، ترشی کلم قرمز، نان لواش، کره
چلو اکبر جوجه
۱۳۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهی قزل آلا

۴۰۰ گرم فیله ماهی قزل آلا، ۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج پخته شده ایرانی، دورچین: لیمو، ریحان، پیاز و جعفری، ترشی کلم قرمز، نان لواش،...
باقالی پلو با ماهی قزل آلا
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۳۵۰ گرم فیله ماهی قزل آلا سرخ شده، ادویه مخصوص، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: لیمو، ریحان، پیاز و جعفری، ترشی کلم قرمز، نا...
چلو ماهی قزل آلا
۱۶۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهی سرخ شده

۳۵۰ گرم فیله ماهی قزل آلا سرخ شده، ادویه مخصوص، ۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج پخته شده ایرانی، دورچین: لیمو، ریحان، پیاز و جعفری، ترش...
باقالی پلو با ماهی سرخ شده
۱۷۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهی کبابی

۳۵۰ گرم فیله ماهی قزل آلا کبابی، ادویه مخصوص، ۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج پخته شده ایرانی، دورچین: لیمو، ریحان، پیاز و جعفری، ترشی ...
باقالی پلو با ماهی کبابی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت خلال

۱۴۰ گرم گوشت گوساله، خلال زاویه، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت خلال
۱۵۶,۰۰۰ تومان

منوی شاندیز

چلو کباب شیشلیک شاندیز

۴۵۰ گرم کباب شیشلیک گوشت گوسفندی مزه دار شده، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، ریحان، پیاز و جع...
چلو کباب شیشلیک شاندیز
۲۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک مینی شیشلیک

۲۰۰ گرم کباب شیشلیک گوشت گوسفندی مزه دار شده،، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، ریحان، پیاز و جعفری، ترشی کلم قرمز، نان لواش،...
خوراک مینی شیشلیک
۱۶۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ شاندیز

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوسفندی مزدار شده ۳۳۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، ریحان، ...
چلو کباب برگ شاندیز
۲۱۲,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه شاندیز

۶۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: لیمو، ریحان، پیاز و جعفری، ترشی کلم قر...
چلو ماهیچه شاندیز
۲۹۶,۰۰۰ تومان

چلو گردن شاندیز

۶۵۰ گرم گردن گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: لیمو، ریحان، پیاز و جعفری، ترشی کلم قرمز، نان لواش، کره
چلو گردن شاندیز
۲۸۹,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی با روکش جوجه چرخ شده ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، ریحان، پیاز و ...
خوراک کباب وزیری
۱۰۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه گوشت راسته گوساله ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، ریحان، پیاز و جعفری، ترشی کلم قرمز، نان لواش
خوراک کباب چنجه
۱۶۳,۰۰۰ تومان

خوراک کاسه کباب

لقمه و جوجه و چنجه و قارچ کبابی همراه گوجه و فلفل و سبزیجات
خوراک کاسه کباب
۲۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی، میکس گوشت راسته گوساله و فیله مرغ زعفرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، ریحان، پیاز و جعفری...
خوراک کباب بختیاری
۱۴۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، ریحان، پیاز و جعفری، ترشی کلم قرمز، ن...
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۱۰۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۳۳۰ گرمی، طعم دار شده در سس ماست و زعفران، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، ریحان، پیاز و جعفری، تر...
خوراک جوجه کباب
۱۰۱,۰۰۰ تومان

خوراک دنده کباب

۵۰۰ گرم کباب دنده گوشت گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، ریحان، پیاز و جعفری، ترشی کلم قرمز، نان لواش
خوراک دنده کباب
۲۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت

۲۰۰ گرم ماهیچه گوساله، دورچین: لیمو، ریحان، پیاز و جعفری، ترشی کلم قرمز، نان لواش
خوراک گوشت
۱۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

۶۰۰ گرم نصفه مرغ سرخ شده، سس انار، دورچین: لیمو، ریحان، پیاز و جعفری، ترشی کلم قرمز، نان لواش
خوراک اکبر جوجه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

۳۵۰ گرم فیله ماهی قزل آلا سرخ شده، ادویه مخصوص، دورچین: لیمو، ریحان، پیاز و جعفری، ترشی کلم قرمز، نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

۳۵۰ گرم فیله ماهی قزل آلا کبابی، ادویه مخصوص، دورچین: لیمو، ریحان، پیاز و جعفری، ترشی کلم قرمز، نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد اندونزی

کلم سفید کلم قرمز سس مخصوص کشمش
سالاد اندونزی
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

گوجه خیار ابغوره پودر نعناع ابلیمو پیاز قرمز
سالاد شیرازی
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد مکزیکی

کلم سفید، ذرت، سس مخصوص
سالاد مکزیکی
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، هویج رنده شده، کلم سفید، کلم قرمز، سس مخصوص الیپی
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

پاستا، ذرت، هویج، سس مخصوص
سالاد پاستا
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد گل کلم

کلم سفید، کلم بروکلی، سس مخصوص
سالاد گل کلم
۲۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ جو

رشته، قارچ، مرغ، جو پرک، ورمیشل، رب گوجه، هویج، جعفری
سوپ جو
۲۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۲۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۳۵,۰۰۰ تومان

زیتون ساده

زیتون ساده شرکتی
زیتون ساده
۲۲,۰۰۰ تومان

ماست ساده

۱۵۰ گرم ماست ساده
ماست ساده
۲۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۵۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۲۲,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۱۵۰ گرم ماست و خیار
ماست و خیار
۲۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی کوکا کولا ۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۵۰۰ تومان

فانتا

۱۰,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده کوکا کولا ۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۵,۵۰۰ تومان

فانتا

۱۵,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

کلاسیک

۱۱,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۱,۰۰۰ تومان

هلو

۱۱,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۱,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۶,۵۰۰ تومان

هلو

۱۶,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۵۰۰ تومان

دوغ بطری هفت گیاه

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری هفت گیاه
۱۰,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۶,۰۰۰ تومان