جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های مشهد

رستوران رضایی (آخوند خراسانی)

چلو کباب

چلو شیشلیک مخصوص

یک سیخ کباب شیشلیک راسته گوسفندی ۵۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو شیشلیک مخصوص
۲۱۵,۸۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۱۳۰ گرم، یک سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی،
چلو کباب سلطانی
۱۴۲,۵۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی ویژه

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۱۸۰ گرم، یک سیخ کباب لقمه زعفرانی ۲۰۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی،
چلو کباب سلطانی ویژه
۲۱۶,۳۵۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی و
چلو کباب برگ

معمولی (۱۳۰ گرم)

۱۱۶,۰۰۰ تومان

مخصوص (۱۸۰ گرم)

۱۴۳,۰۰۰ تومان

ممتاز (۲۵۰ گرم)

۱۷۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب مخصوص ۱۶۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی و
چلو کباب وزیری
۱۲۰,۸۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۰۰ گرمی، مخلوط کباب برگ راسته گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب بختیاری
۱۲۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی دورچین
چلو کباب کوبیده
۹۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

۲ سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۴۴,۷۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی ودورچین
چلو جوجه کباب زعفرانی

سینه (۲۵۰ گرم)

۹۴,۳۰۰ تومان

ران (۳۰۰ گرم)

۱۰۲,۰۰۰ تومان

فیله (۳۵۰ گرم)

۱۰۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان (زعفرانی)

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۶۰۰ گرمی(جوجه کامل)، طعم دار شده با سس زعفرانی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی ودورچین
چلو جوجه کباب با استخوان (زعفرانی)
۱۱۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (غذای ویژه منوی بازار)

۱۶۰ گرمی کباب و گوجه
چلو کباب کوبیده (غذای ویژه منوی بازار)
۸۰,۴۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (غذای ویژه منوی بازار)

۱۸۰ گرم جوجه و گوجه
چلو جوجه کباب (غذای ویژه منوی بازار)
۷۸,۵۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۳۰,۰۰۰ تومان

ته دیگ زعفرانی مخصوص

۱۵۰ گرم ته دیگ ته چینی زعفرانی
ته دیگ زعفرانی مخصوص
۶,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب شیشلیک

یک سیخ کباب شیشلیک راسته گوسفندی ۵۰۰ گرمی،
خوراک کباب شیشلیک
۱۸۵,۸۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۲۰۰ گرمی،
خوراک کباب سلطانی
۱۰۸,۵۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی ویژه

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه زعفرانی ۲۰۰ گرمی،
خوراک کباب سلطانی ویژه
۱۸۶,۳۵۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی،
خوراک کباب برگ

معمولی (۱۳۰ گرم)

۸۶,۰۰۰ تومان

مخصوص (۱۸۰ گرم)

۱۱۳,۰۰۰ تومان

ممتاز (۲۵۰ گرم)

۱۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۰۰ گرمی، مخلوط کباب برگ راسته گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ،
خوراک کباب بختیاری
۹۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین وگوجه
خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۶۱,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمیو دورچین و گوجه
کباب کوبیده (یک سیخ)
۳۰,۵۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی (دو سیخ)

۲ سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی زعفرانی،
خوراک کباب لقمه زعفرانی (دو سیخ)
۱۱۴,۷۰۰ تومان

کباب لقمه زعفرانی (یک سیخ)

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی زعفرانی،
کباب لقمه زعفرانی (یک سیخ)
۵۷,۳۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب،دورچین و گوجه
خوراک جوجه کباب

سینه (۲۵۰ گرم)

۶۴,۳۰۰ تومان

فیله (۳۵۰ گرم)

۷۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۶۰۰ گرمی(جوجه کامل)، طعم دار شده با سس زعفرانی،
خوراک جوجه کباب با استخوان زعفرانی
۸۴,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه چینی

۲۵۰ گرم فیله مرغ سرخ کرده، طعم دار شده با سس مخصوص و دورچین
خوراک جوجه چینی
۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت سرخ شده

۴۰۰ گرم گوشت گردن یا سردست گوسفندی،
خوراک گوشت سرخ شده
۱۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه سرخ شده

۵۵۰ گرم گوشت ماهیچه گوسفندی،
خوراک ماهیچه سرخ شده
۱۹۳,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران مرغ ۳۵۰ گرمی سس پز،
خوراک مرغ
۵۱,۵۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو گوشت مخصوص

۴۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی،
چلو گوشت مخصوص
۱۷۸,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه مخصوص

۵۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی،
چلو ماهیچه مخصوص
۲۲۳,۰۰۰ تومان

چلو مرغ پرورده زعفرانی

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی طعم دار شده با سس زعفران، زرشک و ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین
چلو مرغ پرورده زعفرانی
۸۱,۵۰۰ تومان

چلو جوجه چینی

۲۵۰ گرم فیله مرغ سرخ کرده، طعم دار شده با سس تارتار ۴۰۰ گرم برنج ایرانی،دورچین
چلو جوجه چینی
۱۰۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت کرفس رضایی

۷۵ گرم گوشت گوسفندی و کرفس تازه و برنج ایرانی
چلو خورشت کرفس رضایی
۷۵,۰۰۰ تومان

خورشت کرفس رضایی(اضافه)

۷۵ گرم گوشت گوسفندی و کرفس تازه
خورشت کرفس رضایی(اضافه)
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

زیتون شور (ساده)

زیتون شور (ساده)
۱۱,۰۱۰ تومان

ترشی سیر (یک نفره)

سیر کاراملی
ترشی سیر (یک نفره)
۵,۵۵۰ تومان

سوپ جو

۱۷۰ گرم سوپ، جو پوست کنده، مرغ ریش ریش شده، سبزیجات معطر، رب
سوپ جو
۶,۸۹۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس کچاپ
سیب زمینی سرخ کرده
۱۸,۳۵۰ تومان

زیتون پرورده (یک نفره)

۸۰گرم
زیتون پرورده (یک نفره)
۱۱,۰۱۰ تومان

ماست ساده

۹۰ گرم ماست ساده
ماست ساده
۲,۳۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۲۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۳,۲۲۰ تومان

ترشی

۸۰گرم ترشی مخلوط
ترشی
۵,۵۵۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

۲۵۰ گرم سالاد، کاهو، خیار، گوجه، هویج،ذرت
سالاد فصل
۱۳,۷۷۰ تومان

دسر

حلوای زعفرانی

مناسب برای یک نفر
حلوای زعفرانی
۱۳,۷۷۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده پپسی مکس

نوشابه بدون قند(رژیمی)
نوشابه خانواده پپسی مکس
۱۳,۲۰۳ تومان

نوشابه قوطی رژیمی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی رژیمی
۷,۴۷۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۷,۴۷۰ تومان

میرندا پرتقالی

۷,۴۷۰ تومان

سون آپ

۷,۴۷۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۳,۲۰۳ تومان

میرندا پرتقالی

۱۳,۲۰۳ تومان

سون آپ

۱۳,۲۰۳ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۹,۰۰۰ تومان

هلو

۹,۰۰۰ تومان

استوایی

۹,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده

لیمو

۱۲,۴۲۵ تومان

هلو

۱۲,۴۲۵ تومان

استوایی

۱۲,۴۲۵ تومان

دوغ بطری کوچک

۲۷۷ میلی لیتر
دوغ بطری کوچک
۴,۱۵۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۳,۸۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۷۶۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۵,۵۵۰ تومان

مخلفات اضافه

گوجه کبابی (یک سیخ)

۶ عدد گوجه کبابی
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک عدد)

یک عدد گوجه کبابی
گوجه کبابی (یک عدد)
۲,۰۰۰ تومان