نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا چیکن سیسیلی

پیتزا چیکن سیسیلی

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت گوساله
پیتزا رست بیف

یک نفره

۲۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص طهران

پیتزا مخصوص طهران

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا نیویورک

پیتزا مخلوط
پیتزا نیویورک

یک نفره

۱۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

قارچ، گوشت
پیتزا یونانی

یک نفره

۲۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ویکتوریا

قارچ، مرغ
پیتزا ویکتوریا

یک نفره

۱۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۱۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا وگی تاله

پیتزا سبزیجات
پیتزا وگی تاله

یک نفره

۱۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط مینی

پیتزا مخلوط مینی
۱۱,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

۹۵% ذغالی مخصوص
همبرگر
۱۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۹۵% ذغالی
چیز برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

۹۵% ذغالی
قارچ برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۹۵% ذغالی
رویال برگر
۱۶,۰۰۰ تومان

همبرگر

۶۰% ذغالی مخصوص
همبرگر
۱۰,۰۰۰ تومان

بیگ مک

همبرگر مخصوص ۹۵%
بیگ مک
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ (گرم)

ساندویچ ویژه تهران

ساندویچ ویژه تهران
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان ویژه

ساندویچ زبان ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز ویژه

ساندویچ مغز ویژه
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان ویژه

ساندویچ مغز و زبان ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه

ساندویچ مرغ ویژه
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

ساندویچ فیله مرغ ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (۹۰%)

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (90%)
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری (۹۰%)

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری (90%)
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال

ساندویچ هات داگ رویال
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

ساندویچ بندری ویژه
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون گوشت ۹۰%
ساندویچ ژامبون گوشت
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ژامبون مرغ ۹۰%
ساندویچ ژامبون مرغ
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سالامی

گوشت، مرغ
ساندویچ ژامبون سالامی
۱۰,۰۰۰ تومان

الویه

الویه
۹,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده بزرگ

سیب زمینی سرخ کرده بزرگ
۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده بزرگ ویژه

سیب زمینی سرخ کرده بزرگ ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر
۸,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۳,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۳,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کوکا

۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

میراندا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

سون

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کوکا

۳,۰۰۰ تومان

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۳,۰۰۰ تومان

میراندا

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

سون

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۶۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کوکا

۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

میراندا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

سون

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

یک و نیم لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کوکا

۵,۰۰۰ تومان

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

میراندا

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

سون

۵,۰۰۰ تومان

دوغ گدوک لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ گدوک لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده گدوک

یک و نیم لیتر
دوغ خانواده گدوک
۶,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای بهنوش

۲۶۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای بهنوش

هلو

۲,۵۰۰ تومان

استوایی

۲,۵۰۰ تومان

آناناس

۲,۵۰۰ تومان

لیمو

۲,۵۰۰ تومان

سیب

۲,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده بهنوش

یک لیتر
دلستر خانواده بهنوش

هلو

۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۵,۰۰۰ تومان

آناناس

۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۵,۰۰۰ تومان

سیب

۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

نیم لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان