جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا خانواده

پیتزا خانواده
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بزرگ

پیتزا بزرگ
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مینی

پیتزا مینی
۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پیکو

پیتزا پیکو
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس

ساندویچ سوسیس
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ همبرگر مخصوص

ساندویچ همبرگر مخصوص
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ همبرگر معمولی

ساندویچ همبرگر معمولی
۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس

ساندویچ کالباس
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

ساندویچ کباب لقمه
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سمبوسه پیتزایی

سمبوسه پیتزایی
۳,۰۰۰ تومان

سمبوسه معمولی

سمبوسه معمولی
۲,۰۰۰ تومان

فلافل خام

یک کیلوگرم
فلافل خام
۶,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر (اضافه)

قارچ و پنیر (اضافه)
۳,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

نان (اضافه)
۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه کوچک پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه کوچک پپسی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۱,۷۰۰ تومان

دوغ لیوانی پارسی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی پارسی
۱,۷۰۰ تومان

دوغ بزرگ خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ بزرگ خوشگوار
۵,۰۰۰ تومان

دوغ بزرگ پارسی

۱.۵ لیتر
دوغ بزرگ پارسی
۵,۰۰۰ تومان