نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب شیشلیک

برنج ایرانی
چلو کباب شیشلیک
۲۴,۰۰۰ تومان

کته چنجه کباب

برنج ایرانی
کته چنجه کباب
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب چوبی

برنج ایرانی
چلو کباب چوبی
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب دو رنگ

برنج ایرانی
چلو کباب دو رنگ
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

برنج ایرانی
چلو کباب بختیاری
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب قفقازی

برنج ایرانی
چلو کباب قفقازی
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

برنج ایرانی
چلو کباب برگ مخصوص
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

برنج ایرانی
چلو کباب ترش
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

برنج ایرانی
چلو کباب نگین دار
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (برنج خارجی)

برنج خارجی
چلو جوجه کباب مخصوص (برنج خارجی)
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

برنج ایرانی
چلو جوجه کباب ممتاز
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

برنج ایرانی
چلو جوجه کباب ترش
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو بال کبابی (برنج خارجی)

برنج خارجی
چلو بال کبابی (برنج خارجی)
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب شیشلیک

خوراک کباب شیشلیک
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

خوراک کباب ترش
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

خوراک کباب وزیری
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب قفقازی

خوراک کباب قفقازی
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

خوراک جوجه کباب حلزونی
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

خوراک جوجه کباب ترش
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

خوراک جوجه کباب ممتاز
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۸,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل ماهی قزل آلا

خوراک شنیسل ماهی قزل آلا
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

خوراک شنیسل مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری

فیله مرغ سوخاری
۱۶,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری

مرغ سوخاری
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

خوراک مرغ سرخ شده
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

خوراک اکبر جوجه
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

۷۰۰ گرم

۳۱,۵۰۰ تومان

۹۰۰ گرم

۴۰,۵۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

۵۰۰ گرم

۲۴,۵۰۰ تومان

۷۰۰ گرم

۳۳,۵۰۰ تومان

۹۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

خوراک مرغ یک تکه

خوراک مرغ یک تکه
۸,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۴ عدد نصفه
گوجه کبابی (یک سیخ)
۲,۵۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ (برنج خارجی)

زرشک پلو با مرغ (برنج خارجی)
۱۳,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (برنج ایرانی)

زرشک پلو با مرغ (برنج ایرانی)
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

برنج ایرانی
چلو اکبر جوجه
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا کبابی

برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا کبابی
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا کبابی

برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا کبابی

۵۰۰ گرم

۲۸,۵۰۰ تومان

۷۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

۹۰۰ گرم

۴۶,۵۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

۵۰۰ گرم

۳۰,۵۰۰ تومان

۷۰۰ گرم

۳۹,۵۰۰ تومان

۹۰۰ گرم

۴۸,۵۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت سبزی (برنج خارجی)

چلو خورشت سبزی (برنج خارجی)
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت سبزی (برنج ایرانی)

چلو خورشت سبزی (برنج ایرانی)
۱۳,۰۰۰ تومان

خورشت سبزی (اضافه)

خورشت سبزی (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه (برنج خارجی)

چلو خورشت قیمه (برنج خارجی)
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه (برنج ایرانی)

چلو خورشت قیمه (برنج ایرانی)
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۳,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۳,۰۰۰ تومان

ترشی

ترشی
۲,۵۰۰ تومان

ماست ساده

ماست ساده
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

ایستک خانواده

۱.۵ لیتر
ایستک خانواده
۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان