نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا سرآشپز

راسته گوساله، رست بیف، فیله مرغ، قارچ، پنیر، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای، پیاز
پیتزا سرآشپز
۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای، پیاز
پیتزا رست بیف
۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

راسته گوساله، قارچ، پنیر، زیتون، فلفل دلمه ای، پیاز
پیتزا استیک
۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

گوشت چرخ کرده، فیله، مرغ، قارچ، پنیر، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای، پایز
پیتزا یونانی
۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای، پایز
پیتزا قارچ و گوشت
۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

فیله مرغ، قارچ، پنیر، زیتون، فلفل دلمه ای، پیاز
پیتزا قارچ و مرغ
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت و مرغ، ژامبون دودی پپرونی سوسیس، قارچ، ذرت، زینون، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت و مرغ، ژامبون دودی سوسیس، قارچ، پنیر، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط
۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، قارچ، پنیر، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

قارچ، پنیر،، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و پنیر
۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

قارچ، پنیر، پیاز، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه فرنگی
پیتزا سبزیجات
۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

پنیر، گوجه فرنگی
پیتزا مارگاریتا
۱۹,۰۰۰ تومان

برگر

چیز برگر مخصوص

همبرگر، قارچ، پنیر، سس مخصوص
چیز برگر مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر، سس مخصوص
همبرگر مخصوص
۲۳,۰۰۰ تومان

رویال برگر

همبرگر، ژامبون، قارچ، پنیر، سس مخصوص
رویال برگر
۲۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲۶۰ گرم گوشت همبرگر، قارچ، پنیر، سس مخصوص
دوبل برگر
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ حرفه ای

ساندویچ چارچیکرز

راسته گوساله، فیله مرغ، زبان گوساله، قارچ، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ چارچیکرز
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ پالرمو

فیله مرغ، زبان گوساله، قارچ، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ پالرمو
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیکلاس

راسته گوساله، فیله مرغ، مغز، ژامبون، قارچ، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ نیکلاس
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالزون

راسته گوساله، هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ کالزون
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ چگوارا

هات داگ، ژامبون، فیله مرغ، قارچ، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ چگوارا
۳۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ امیلیانو

مغز گوساله، فیله مرغ، ژامبون، قارچ، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ امیلیانو
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه اژدر

راسته گوساله، فیله مرغ، ژامبون، قارچ، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ ویژه اژدر
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ رست بیف
۳۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه استیک

راسته گوساله، قارچ، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ ویژه استیک
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال استیک

راسته گوساله، ژامبون، قارچ، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ رویال استیک
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه مغز

مغز گوساله، قارچ، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ ویژه مغز
۳۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه زبان

زبان گوساله، قارچ، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ ویژه زبان
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان

مغز گوساله، زبان گوساله، قارچ، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ مغز و زبان
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و مرغ

مغز گوساله، فیله مرغ، قارچ، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ مغز و مرغ
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه یونانی

همبرگر، فیله مرغ، قارچ، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ ویژه یونانی
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه فیله مرغ

فیله مرغ، قارچ، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ ویژه فیله مرغ
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال فیله مرغ

فیله مرغ، ژامبون، قارچ، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ رویال فیله مرغ
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، سس مخصوص، قارچ، پنیر
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال هات داگ

هات داگ، ژامبون، سس مخصوص، قارچ، پنیر
ساندویچ رویال هات داگ
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیری

کوکتل، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ کوکتل پنیری
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس بندری، سس مخصوص
ساندویچ بندری
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

سوسیس بندری، سس مخصوص، قارچ، پنیر
ساندویچ بندری ویژه
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ آلمانی

سوسیس آلمانی، سس مخصوص
ساندویچ آلمانی
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک ممتاز

کالباس خشک، سس مخصوص
ساندویچ کالباس خشک ممتاز
۱۴,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون، قارچ، پنیر، سس مخصوص
سیب زمینی ویژه

کوچک

۱۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص
سیب زمینی ساده

کوچک

۱۳,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۷,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص

کاهو، گوجه فرنگی، ذرت، زیتون سیاه، سس مخصوص
سالاد مخصوص
۱۱,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

فیله مرغ، کاهو، گوجه فرنگی، ذرت، زیتون سیاه، سس مخصوص
سالاد سزار
۱۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۶,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای
۳,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای
۳,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی لیمو نعنا کوچک

نوشیدنی لیمو نعنا کوچک
۳,۰۰۰ تومان