جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو جوجه کباب مخصوص محفل

همراه کته زعفرانی با ته دیگ سیب زمینی و مخلفات
چلو جوجه کباب مخصوص محفل
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی، ۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، ۱۰ گرم کره، ترشی کلم، لیمو یا نارن...
چلو کباب سلطانی

برنج ایرانی

۴۸,۰۰۰ تومان

برنج هندی

۴۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه گوسفندی ۲۴۰ گرمی، ۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، ۱۰ گرم کره، دورچین شامل ترشی کلم، و لیمو یا نارنج،گوجه.زیتون....
چلو کباب چنجه

برنج ایرانی

۴۸,۰۰۰ تومان

برنج هندی

۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۱۴۰ گرمی، ۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، ۱۰ گرم کره، ترشی کلم، لیمو یا نارنج،گوجه.دیس
چلو کباب برگ

برنج ایرانی

۴۰,۰۰۰ تومان

برنج هندی

۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، ۱۰ گرم کره، دورچین شامل ترشی کلم،و لیمو یا نارنج،گوجه .زیتون.دیس
چلو کباب بختیاری

برنج ایرانی

۳۰,۰۰۰ تومان

برنج هندی

۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی، ۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی، ۱۰ گرم کره، ترشی کلم، لیمو یا نارنج، گوجه ودی...
چلو کباب وزیری

برنج ایرانی

۳۶,۰۰۰ تومان

برنج هندی

۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۳۰ گرمی، ۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، ۱۰ گرم کره، ترشی کلم، لیمو یا نارنج، گوجه ودیس و زیتون
چلو کباب لقمه نگین دار

برنج ایرانی

۳۴,۰۰۰ تومان

برنج هندی

۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی، ۱۰ گرم کره، ترشی کلم،لیمو یا نارنج، گوجه.زیتون.دیس
چلو کباب کوبیده

برنج ایرانی

۳۲,۰۰۰ تومان

برنج هندی

۲۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ۲۲۰ گرمی، ۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی، ۱۰ گرم کره، ترشی کلم،.زیتون.دیس لیمو یا نارنج، گوجه
چلو جوجه کباب بدون استخوان

برنج ایرانی

۲۵,۰۰۰ تومان

برنج هندی

۱۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۷۰۰-۸۰۰ گرم مرغ زعفرانی، ۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، کره ده گرمی، ترشی کلم ،لیمو یا نارنج، گوجه..زیتون.دیس
چلو جوجه کباب با استخوان

برنج ایرانی

۳۲,۰۰۰ تومان

برنج هندی

۲۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب چیلی

چلو جوجه کباب چیلی
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب لاری

۲۵۰ گرم، برنج ایرانی
چلو جوجه کباب لاری
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص (گوشت گرم)

برنج ایرانی، ۲ سیخ کوبیده ۲۲۰گرم گوشت گوسفندی
چلو کباب مخصوص (گوشت گرم)
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب شکاری

چلو جوجه کباب شکاری
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

چلو جوجه کباب ترش
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو زعفرانی همراه کباب شامی

چلو زعفرانی همراه کباب شامی
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو کره ایرانی

۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ایرانی پخته شده، ۱۰ گرم کره
چلو کره ایرانی
۹,۰۰۰ تومان

چلو کره هندی

۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج یکدست هندی پخته شده، ۱۰ گرم کره
چلو کره هندی
۴,۵۰۰ تومان

کته زعفرانی

۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰ % ایرانی بصورت کته ای، ۱۰ گرم کره، ته دیگ مخصوص سیب زمینی
کته زعفرانی
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب شامی

کباب تابه ای همراه سس گوجه دورچین بادمجان و سیب زمینی
خوراک کباب شامی
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه شکاری

خوراک جوجه شکاری
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

۱سیخ جوجه ۲۵۰گرمی همراه گوجه و فلفل
خوراک جوجه کباب ترش
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (تک سیخ)

۱ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، ترشی کلم لیمو یا نارنج، گوجه..زیتون.دیس
خوراک کباب کوبیده (تک سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک رول گوشت

راسته گوشت، دنبه
خوراک رول گوشت
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۲۴۰ گرم، یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرم، ترشی کلم، لیمو یا نارنج، گوجه
خوراک کباب سلطانی
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه گوسفندی ۲۴۰ گرمی، دورچین شامل ترشی کلم، پیاز و جعفری، لیمو یا نارنج، سالاد فرانسوی، گوجه
خوراک کباب چنجه
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

کوبیده مخصوص ۲۰۰گرم گوشت همراه گوجه و فلفل
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۲۵۰ گرمی، ترشی کلم، پیاز، جعفری، لیمو یا نارنج، سالاد فرانسوی، گوجه
خوراک کباب برگ
۳۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۰۰ گرمی، دورچین شامل ترشی کلم، پیاز و جعفری، لیمو یا نارنج، سالاد فرانسوی، گوجه
خوراک کباب بختیاری
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی، ترشی کلم، پیاز، جعفری، لیمو یا نارنج، گوجه
خوراک کباب وزیری
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۳۰ گرمی، ترشی کلم، پیاز، جعفری، لیمو یا نارنج، گوجه
خوراک کباب لقمه نگین دار
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، ترشی کلم، پیاز، جعفری، لیمو یا نارنج، گوجه، سبزی، نان
خوراک کباب کوبیده
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ۲۲۰ گرم، ترشی کلم، پیاز، جعفری، لیمو یا نارنج، گوجه
خوراک جوجه کباب بدون استخوان
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ ۷۰۰-۸۰۰ گرمی، دورچین شامل ترشی کلم، پیاز، جعفری، لیمو یا نارنج، گوجه
خوراک جوجه کباب با استخوان
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب لاری

ماست موسیر، سبزیجات
خوراک جوجه کباب لاری
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۶۰۰ گرم ماهی، ترشی کلم، لیمو یا نارنج،گوجه.زیتون و دیس
خوراک ماهی قزل آلا
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کتف کبابی

۵ تکه، ترشی کلم، لیمو یا نارنج، گوجه.زیتون و دیس
خوراک کتف کبابی
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کتف کبابی (لاری)

۵ تکه، ترشی کلم، لیمو یا نارنج، گوجه.زیتون و دیس
خوراک کتف کبابی (لاری)
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

۷ تکه بال کبابی، ترشی کلم، لیمو یا نارنج، گوجه.زیتون و دیس
خوراک بال کبابی
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی (لاری)

۷تکه، ترشی کلم، لیمو یا نارنج، گوجه.زیتون و دیس
خوراک بال کبابی (لاری)
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

۲۳۰-۲۵۰ گرم، ترشی کلم، پیاز، جعفری، سیب زمینی
خوراک مرغ (ران)
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده (ران)

همراه دورچین، رب انار مخصوص
خوراک مرغ سرخ شده (ران)
۱۳,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۵۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۹,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۵۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۹,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۵۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۹,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی قزل آلا

۶۰۰گرم ماهی، ۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج یکدست ایرانی پخته شده، ۱۰ گرم کره، دورچین شامل ترشی کلم، لیمو یا نارنج،زیتون و دیس
چلو ماهی قزل آلا

برنج ایرانی

۳۵,۰۰۰ تومان

برنج هندی

۴۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

۲۳۰-۲۵۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی.سیب زمینی
زرشک پلو با مرغ (ران)

برنج ایرانی

۲۱,۰۰۰ تومان

برنج هندی

۱۶,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو با گوشت

بهمراه سالاد شیرازی
لوبیا پلو با گوشت
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۵۰ گرم گوشت گوساله،۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی

برنج ایرانی

۱۷,۰۰۰ تومان

برنج هندی

۱۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۵۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی

برنج ایرانی

۱۷,۰۰۰ تومان

برنج هندی

۱۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۵۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان

برنج ایرانی

۱۷,۰۰۰ تومان

برنج هندی

۱۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قلیه ماهی

برنج ایرانی، ماهی سنگ سر
چلو خورشت قلیه ماهی
۳۵,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

کوفته

یک عدد کوفته بزرگ، نان وسبزی
کوفته
۲۰,۰۰۰ تومان

شویدپلو

۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ایرانی پخته شده
شویدپلو
۱۰,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

بادمجان، تخم مرغ، نان
میرزا قاسمی
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

خورشت فسنجان (مرغ)، برنج ایرانی
چلو خورشت فسنجان

برنج ایرانی

۲۷,۰۰۰ تومان

برنج هندی

۲۳,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

خورشت فسنجان (مرغ)
خورشت فسنجان (اضافه)
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

۱/۲ جوجه کامل ۶۰۰ گرمی ترشی کلم، لیمو یا نارنج، گوجه.زیتون و دیس
خوراک اکبر جوجه
۲۱,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ (ران)

۲۳۰-۲۵۰ گرم ران مرغ،۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ایرانی پخته شده قالبی ترشی کلم، لیمو یا نارنج، گوجه.زیتون و دیس
ته چین مرغ (ران)
۱۷,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

زیتون ساده

زیتون ساده
۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر محلی، پونه
ماست موسیر
۳,۰۰۰ تومان

خورشت ماست

۲۵۰-۲۸۰ گرم
خورشت ماست
۱۲,۰۰۰ تومان

سوپ جو

سوپ رشته مرغ، قارچ، جو
سوپ جو
۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۴,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دلستر هی دی شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
دلستر هی دی شیشه ای
۳,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱ لیتر
دلستر خانواده
۶,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای
۲,۵۰۰ تومان

دوغ خوشگوار بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ خوشگوار بطری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خوشگوار خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خوشگوار خانواده
۶,۸۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان