جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خوراک کباب کوبیده مخصوص کلبه کباب

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبایی، فلفل کبابی، پیاز کبابی ترشی کلم ,سس مخصوص
خوراک کباب کوبیده مخصوص کلبه کباب
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب بدون استخوان ۳۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز کبابی، فلفل کبابی، ترشی کلم، نان تافتون
خوراک جوجه کباب بدون استخوان

فیله مرغ

۱۶۰,۰۰۰ تومان

(ران)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب بدون استخوان ۳۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته با برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز کبابی، فلفل کبابی، ترشی کلم، لیمو ترش
چلو جوجه کباب بدون استخوان

فیله مرغ

۲۳۰,۰۰۰ تومان

ران مرغ

۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص کلبه کباب

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز کبابی، لیمو ترش،...
چلو کباب کوبیده مخصوص کلبه کباب
۲۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه ارگانیک با استخوان حدود ۸۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، سس مخصوص
چلو جوجه کباب با استخوان
۲۵۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان (سینه)

یک سیخ جوجه کباب بدون استخوان سینه مرغ زعفرانی ۳۵۰ گرمی،برنج کته با ته دیگ ته چینی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز کبابی، لیم...
چلو جوجه کباب بدون استخوان (سینه)
۲۲۰,۰۰۰ تومان

کته با ته دیگ ته چین

۳۵۰گرم برنج ایرانی با ته دیگ ته چینی
کته با ته دیگ ته چین
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب بدون استخوان ۳۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز کبابی، فلفل کبابی، ترشی کلم، نان تافتون
خوراک جوجه کباب بدون استخوان

فیله مرغ

۱۶۰,۰۰۰ تومان

(ران)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

(سینه)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

سینی کباب مخصوص ویژه کلبه کباب

یک سیخ کباب چنجه راسته بره ۳۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب بدون استخوان ۳۵۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی...
سینی کباب مخصوص ویژه کلبه کباب
۶۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک شیشلیک شاندیز کباب کلبه کباب

یک سیخ کباب شیشلیک شاندیز راسته گوسفندی با دنده ۵۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، سس مخصوص
خوراک شیشلیک شاندیز کباب کلبه کباب
۲۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه گوسفندی مخصوص کلبه کباب

یک سیخ کباب چنجه راسته بره ۳۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز کبابی، ترشی کلم، سس مخصوص
خوراک کباب چنجه گوسفندی مخصوص کلبه کباب
۲۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۳۰۰گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش، سس مخصوص، ترشی کلم
خوراک کباب برگ
۲۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی کبابی

یک عدد ماهی قزل آلا با وزن تقریبی ۴۰۰ گرم، دورچین: پیاز کبابی، فلفل، لیمو ترش، ترشی کلم
خوراک ماهی کبابی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب ترش فیله ۳۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبایی، پیاز کبابی، فلفل کبابی، ترشی کلم
خوراک جوجه کباب ترش
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص کلبه کباب

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبایی، فلفل کبابی، پیاز کبابی ترشی کلم ,سس مخصوص
خوراک کباب کوبیده مخصوص کلبه کباب
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص کلبه کباب

۲ سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز کبابی، ترشی کلم
خوراک کباب لقمه مخصوص کلبه کباب
۲۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه ارگانیک با استخوان ۷۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبایی، فلفل کبابی، ترشی کلم
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

یک سیخ بال کبابی ۳۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبایی، فلفل کبابی، ترشی کلم
خوراک بال کبابی
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کتف (بازو کبابی)

یک سیخ بازو کبابی ۴۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبایی، فلفل کبابی، ترشی کلم
خوراک کتف (بازو کبابی)
۷۵,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

یک عدد نان تافتون
نان (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ کامل، کته با ته دیگ ته چینی
زرشک پلو با مرغ
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

بورانی اسفناج

۱۵۰ گرم بورانی اسفناج
بورانی اسفناج
۲۵,۰۰۰ تومان

بورانی بادمجان

۱۵۰ گرم بورانی بادمجان
بورانی بادمجان
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۵۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست چکیده

۱۵۰ گرم ماست چکیده
ماست چکیده
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۱۵۰ گرم ماست و خیار
ماست و خیار
۲۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۵۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۲۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۲۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۲۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا زیرو

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا زیرو
۲۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

سیب

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۴,۰۰۰ تومان

لیموناد

لیموناد زمزم
لیموناد
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ بطری سنتی

دوغ نیم لیتری تندیس
دوغ بطری سنتی
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده سنتی

دوغ ۱.۵ لیتری تندیس
دوغ خانواده سنتی
۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی متوسط

۶۵۰cc اورانوس
آب معدنی متوسط
۹,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

گوجه اضافه

۳ عدد گوجه کامل
گوجه اضافه
۱۰,۰۰۰ تومان

نان اضافه

یک عدد نان تافتون تازه
نان اضافه
۲,۰۰۰ تومان

فلفل کبابی اضافه

فلفل کبابی اضافه
۵,۰۰۰ تومان

سرویش قاشق و چنگال

سرویس قاشق و چنگال یک نفره (اضافه)
سرویش قاشق و چنگال
۲,۰۰۰ تومان