جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص زیتون

کالباس مخصوص، گوشت خلالی، قارچ، پنیر، دلمه
پیتزا مخصوص زیتون
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سر آشپز زیتون

کالباس مخصوص، ژامبون مخصوص، گوشت خلالی، قارچ، پنیر، دلمه
پیتزا سر آشپز زیتون
۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت خلالی، قارچ، پنیر، دلمه
پیتزا قارچ و گوشت
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

کالباس مخلوط، گوشت خلالی، قارچ، پنیر، دلمه
پیتزا مخلوط
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی، گوشت خلالی، قارچ، پنیر، دلمه
پیتزا پپرونی
۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گودا

کالباس مخصوص، گوشت خلالی، قارچ، پنیر گودا، دلمه
پیتزا گودا
۴۷,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص زیتون

۱۵۰ گرم همبرگر، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس
همبرگر مخصوص زیتون
۲۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم برگر، پنیر ورقه ای، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس
چیز برگر
۲۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۵۰ گرم برگر، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس
قارچ برگر
۲۷,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲۱۰ گرم برگر، پنیر ورقه ای، گ.جه، خیارشور، کاهو، چیپس
دوبل برگر
۴۰,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی

۱۲۰ گرم برگر بدون روغن، خیارشور، کاهو، چیپس
برگر ذغالی
۲۴,۰۰۰ تومان

سوپر ساندویچ

۱۲۰ گرم برگر، کالباس، قارچ و پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس
سوپر ساندویچ
۴۰,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

۱۲۰ گرم برگر، ژامبون تنوری، پنیر ورقه ای، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس
همبرگر ویژه
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ (گرم)

ساندویچ کوکتل

کوکتل، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس
ساندویچ کوکتل
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیری

کوکتل، پنیر ورقه ای، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس
ساندویچ کوکتل پنیری
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل قارچ و پنیر

کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس
ساندویچ کوکتل قارچ و پنیر
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس
ساندویچ هات داگ
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

هات داگ، پنیر ورقه ای، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس
ساندویچ هات داگ پنیری
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ، پنیر پیتزا، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ بدون روغن، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس
ساندویچ هات داگ تنوری
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، ژامبون تنوری، پنیر ورقه ای، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس
ساندویچ هات داگ ویژه
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

کالباس خشک، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس
ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

ساندویچ پیتزا

کالباس، قارچ، گوشت، دلمه، پنیر
ساندویچ پیتزا
۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سیب زمینی

سیب زمینی، گوجه، خیارشور
ساندویچ سیب زمینی
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس تنوری

ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر
ساندویچ ژامبون میکس تنوری
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۸,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۱۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی با پنیر
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۲۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر و کالباس

سیب زمینی با قارچ و پنیر و کالباس
۲۴,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

نان (اضافه)
۲,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکا کولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکا کولا
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
 ماءالشعیر قوطی ایستک
۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ایستک

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده ایستک
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ بطری زالی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری زالی
۴,۵۰۰ تومان

دوغ بطری گدوک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری گدوک
۴,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده گدوک

۱.۵ کیلوگرم
دوغ خانواده گدوک
۱۲,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان