جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های نسیم شهر

فلافل مامان جون (نسیم شهر)

پیتزا

پیتزا مخلوط

یک نفره
پیتزا مخلوط

یک نفره

۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

یک نفره
پیتزا مخصوص

یک نفره

۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷,۰۰۰ تومان

خانواده

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

یک نفره
پیتزا پپرونی

یک نفره

۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

همبرگر

همبرگر
۱۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

با قارچ و پنیر
ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

با قارچ و پنیر
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

با قارچ و پنیر
ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

با قارچ و پنیر
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری با قارچ و پنیر

با قارچ و پنیر
ساندویچ ژامبون تنوری با قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ساندویچ ژامبون گوشت
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ساندویچ ژامبون مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سیب زمینی سرخ شده

یک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۵,۰۰۰ تومان

سمبوسه پیتزایی

یک نفره
سمبوسه پیتزایی
۳,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

یک نفره
سالاد فصل
۴,۰۰۰ تومان

ترشی لیته

یک نفره
ترشی لیته
۴,۰۰۰ تومان

ترشی بندری

یک نفره
ترشی بندری
۴,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر (اضافه)

اضافه
قارچ و پنیر (اضافه)
۳,۵۰۰ تومان

نان باگت (اضافه)

اضافه
نان باگت (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۲,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

ماالشعیر شیشه ای هی دی

۳۰۰ میلی لیتر
ماالشعیر شیشه ای هی دی
۳,۵۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده هی دی

۱ لیتر
ماالشعیر خانواده هی دی
۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۳,۰۰۰ تومان