نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا استیک

پیتزا استیک
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف اند چیپس

پیتزا بیف اند چیپس
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ارگانیک

پیتزا ارگانیک
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط
۲۰,۰۰۰ تومان

برگر

برگر شرکتی

برگر شرکتی
۱۰,۰۰۰ تومان

برگر ویژه

برگر ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

برگر شرکتی با قارچ و پنیر

برگر شرکتی با قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

برگر دستی

برگر دستی
۳۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۳۲,۰۰۰ تومان

مانستر برگر

مانستر برگر
۴۰,۰۰۰ تومان

برگر مخصوص

برگر مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فیله مرغ گریل

ساندویچ فیله مرغ گریل
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ آلمانی

ساندویچ آلمانی
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیر

ساندویچ کوکتل پنیر
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ساندویچ ژامبون تنوری
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۵,۰۰۰ تومان

مرغ بریان

مرغ بریان (یک کیلو)

مرغ بریان (یک کیلو)
۲۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده (کوچک)

سیب زمینی سرخ شده (کوچک)
۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده (بزرگ)

سیب زمینی سرخ شده (بزرگ)
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی مخصوص
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد کلم

سالاد کلم
۴,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد رژیمی

سالاد رژیمی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوچک زرد

۳۰۰ سی سی
نوشابه بطری کوچک زرد
۲,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری کوچک مشکی

۳۰۰ سی سی
نوشابه بطری کوچک مشکی
۲,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی زرد

۳۰۰ سی سی
نوشابه قوطی زرد
۴,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی مشکی

۳۰۰ سی سی
نوشابه قوطی مشکی
۴,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده زرد

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده زرد
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده مشکی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده مشکی
۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۰۰ سی سی
دلستر قوطی
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

نیم لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان