جست‌وجو در اسنپ‌فود

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۷,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت بادمجان

چلو خورشت بادمجان
۱۷,۰۰۰ تومان

خورشت بادمجان (اضافه)

خورشت بادمجان (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۷,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۱۷,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (یک کیلو)

خورشت قورمه سبزی (یک کیلو)
۲۸,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (۷۵۰ گرم)

خورشت قورمه سبزی (750 گرم)
۲۱,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (نیم کیلو)

خورشت قورمه سبزی (نیم کیلو)
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (یک کیلو)

خورشت قیمه (یک کیلو)
۲۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (نیم کیلو)

خورشت قیمه (نیم کیلو)
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (۷۵۰ گرم)

خورشت قیمه (750 گرم)
۲۱,۰۰۰ تومان

خورشت بادمجان (یک کیلو)

خورشت بادمجان (یک کیلو)
۲۸,۰۰۰ تومان

خورشت بادمجان (۷۵۰ گرم)

خورشت بادمجان (750 گرم)
۲۱,۰۰۰ تومان

خورشت بادمجان (نیم کیلو)

خورشت بادمجان  (نیم کیلو)
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (یک کیلو)

خورشت قیمه بادمجان (یک کیلو)
۲۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (۷۵۰ گرم)

خورشت قیمه بادمجان (750 گرم)
۲۱,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (نیم کیلو)

خورشت قیمه بادمجان (نیم کیلو)
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه با استخوان

خوراک جوجه با استخوان
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده مرغ

خوراک کوبیده مرغ
۱۶,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه ترش

خوراک جوجه ترش
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک میکس

خوراک میکس
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مرغ (یک سیخ)

خوراک کباب کوبیده مرغ (یک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص (یک سیخ)

خوراک کباب کوبیده مخصوص (یک سیخ)
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگین دار (یک سیخ)

خوراک کباب کوبیده نگین دار (یک سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی تنوری

خوراک ماهی تنوری
۲۴,۵۰۰ تومان

خوراک ماهی سوخاری

خوراک ماهی سوخاری
۲۴,۵۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی شوریده

خوراک ماهی شوریده
۳۷,۰۰۰ تومان

رول جوجه پنیری

رول جوجه پنیری
۲۰,۰۰۰ تومان

میکس بختیاری

میکس بختیاری
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کره (یک کیلو)

برنج ایرانی
چلو کره (یک کیلو)
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کره (۷۵۰ گرم)

برنج ایرانی
چلو کره (750 گرم)
۱۶,۵۰۰ تومان

چلو کره (نیم کیلو)

برنج ایرانی
چلو کره (نیم کیلو)
۱۱,۰۰۰ تومان

برنج قهوه ای رژیمی (یک کیلو)

برنج قهوه ای رژیمی (یک کیلو)
۲۰,۰۰۰ تومان

برنج قهوه ای رژیمی (۷۵۰گرم)

برنج قهوه ای رژیمی (750گرم)
۱۵,۰۰۰ تومان

برنج قهوه ای رژیمی (نیم کیلو)

برنج قهوه ای رژیمی (نیم کیلو)
۱۰,۰۰۰ تومان

عدس پلو

عدس پلو
۲۴,۰۰۰ تومان

عدس پلو (۷۵۰ گرم)

عدس پلو (750 گرم)
۱۸,۰۰۰ تومان

استامبولی (یک کیلو)

استامبولی (یک کیلو)
۲۴,۰۰۰ تومان

استامبولی (۷۵۰ گرم)

استامبولی (750 گرم)
۱۸,۰۰۰ تومان

استامبولی (نیم کیلو)

استامبولی (نیم کیلو)
۱۲,۰۰۰ تومان

ماکارونی (یک کیلو)

ماکارونی (یک کیلو)
۲۰,۰۰۰ تومان

ماکارونی (۷۵۰گرم)

ماکارونی (750گرم)
۱۵,۰۰۰ تومان

ماکارونی (نیم کیلو)

ماکارونی (نیم کیلو)
۱۰,۰۰۰ تومان

سوپ (یک کیلو)

سوپ (یک کیلو)
۱۰,۰۰۰ تومان

سوپ (۷۵۰گرم)

سوپ (750گرم)
۷,۵۰۰ تومان

سوپ (نیم کیلو)

سوپ (نیم کیلو)
۵,۰۰۰ تومان

قلیه ماهی (یک کیلو)

یک کیلو
قلیه ماهی (یک کیلو)
۵۰,۰۰۰ تومان

قلیه ماهی (۷۵۰گرم)

۷۵۰ گرم
قلیه ماهی (750گرم)
۳۷,۵۰۰ تومان

قلیه ماهی (نیم کیلو)

نیم کیلو
قلیه ماهی (نیم کیلو)
۲۵,۰۰۰ تومان

باقالا پلو

برنج ایرانی
باقالا پلو
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو ماهی تنوری

چلو ماهی تنوری
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو ماهی سوخاری

چلو ماهی سوخاری
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

چلو کباب میکس
۳۶,۰۰۰ تومان

چلو مرغ

چلو مرغ
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب مرغ

چلو کباب مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس کوبیده

چلو کباب میکس کوبیده
۲۴,۰۰۰ تومان

استامبولی (پرسی)

استامبولی (پرسی)
۱۱,۰۰۰ تومان

سوپ پرسی

سوپ پرسی
۴,۰۰۰ تومان

کوفته قلقلی غذای جنوب

کوفته قلقلی غذای جنوب
۸,۰۰۰ تومان

قلیه ماهی پرسی

قلیه ماهی پرسی
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۵,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص جنوب

سالاد مخصوص جنوب
۱۳,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط بزرگ

ترشی مخلوط بزرگ
۴,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

سبزی خوردن
۴,۵۰۰ تومان

ژله

ژله
۲,۰۰۰ تومان

خورشت ماست

خورشت ماست
۸,۰۰۰ تومان

زیتون

زیتون
۳,۰۰۰ تومان

نان

نان
۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۱,۷۰۰ تومان

فانتا

۱,۷۰۰ تومان

اسپرایت

۱,۷۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۴,۵۰۰ تومان

فانتا

۴,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

هلو

۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

لیمو

۴,۵۰۰ تومان

هلو

۴,۵۰۰ تومان

استوایی

۴,۵۰۰ تومان

دوغ بطری

دوغ بطری
۱,۸۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۵,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۲۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۱,۸۰۰ تومان

آب میوه ایستک

آب میوه ایستک
۵,۰۰۰ تومان

آب میوه هوفنبرگ

آب میوه هوفنبرگ
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی ویتامین سی

نوشیدنی ویتامین سی
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی آلویه ورا

نوشیدنی آلویه ورا
۴,۵۰۰ تومان