نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده مخصوص

مخصوص
چلو کباب کوبیده مخصوص
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

معمولی
چلو کباب کوبیده معمولی
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

چلو کباب لقمه
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

مخصوص
چلو جوجه کباب مخصوص
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

معمولی
چلو جوجه کباب معمولی
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده مخصوص

مخصوص
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

مخصوص
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه معمولی

معمولی
خوراک جوجه معمولی
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده معمولی

معمولی
خوراک کوبیده معمولی
۸,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۳۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

چلو اکبر جوجه
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۵,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو

لوبیا پلو
۱۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر ساده

یک نفره
ماست موسیر ساده
۳,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره
زیتون پرورده
۳,۰۰۰ تومان

ترشی سیر

یک نفره
ترشی سیر
۲,۵۰۰ تومان

ترشی بندری

یک نفره
ترشی بندری
۲,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

یک نفره
ترشی مخلوط
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکا کولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکا کولا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری اسپرایت
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۸,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ سنتی خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ سنتی خانواده
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۳,۰۰۰ تومان