جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های بندرعباس

مجموعه غذایی زرین (آزادگان)

چلو کباب

چلو کباب کوبیده

کباب کوبیده گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج هندی، کره، دورچین: گوجه کبابی، سماق، نارنج
چلو کباب کوبیده

معمولی (۲ سیخ ۱۶۰ گرمی)

۲۱,۰۰۰ تومان

زرین (۲ سیخ ۲۲۰ گرمی)

۳۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج هندی، کره، دورچین: گوجه کبابی، سماق، نارن...
چلو کباب وزیری
۴۱,۵۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

۲ سیخ کباب نگینی ۱۱۰ گرمی ترکیب کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و جوجه نگینی، ۳۵۰ گرم برنج هندی، کره، دورچین: گوجه کبابی، سماق، نارن...
چلو کباب نگینی
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۱۶۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج هندی، کره، دورچین: گوجه کبابی، سماق، نا...
چلو کباب سلطانی
۵۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز زرین

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج هندی، کره، دورچین: گوجه کبابی، سماق، نارنج
چلو کباب برگ ممتاز زرین
۴۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، یک سیخ گباب کوبیده گوشت گوساله ۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج هندی، کره، دورچین: گوجه کبابی، سماق، نا...
چلو کباب بختیاری
۴۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مرغ

۲ سیخ کباب کوبیده سینه مرغ ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج هندی، کره، دورچین: گوجه کبابی، سماق، نارنج
چلو کباب کوبیده مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب اسپایسی

یک سیخ جوجه کباب اسپایسی ۲۰۰ گرمی ران مرغ بدون استخوان طعم دار شده با سس اسپایسی، ۳۵۰ گرم برنج هندی، کره، دورچین: گوجه کبابی، سماق...
چلو جوجه کباب اسپایسی
۳۴,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب فیله حلزونی

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ حلزونی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج هندی، کره، دورچین: گوجه کبابی، سماق، نارنج
چلو جوجه کباب فیله حلزونی
۳۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سرآشپز

یک سیخ جوجه کباب مخصوص ۲۰۰ گرمی فیله مرغ رول شده با مواد میانی سس انار، گردو و فلفل دلمه ای، ۳۵۰ گرم برنج هندی، کره، دورچین: گوجه ...
چلو جوجه کباب سرآشپز
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب نعناعی

یک سیخ جوجه کباب نعنایی ۲۰۰ گرمی ران مرغ بدون استخوان طعم دار شده با نعناع، ۳۵۰ گرم برنج هندی، کره، دورچین: گوجه کبابی، سماق، نار...
چلو جوجه کباب نعناعی
۳۴,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (فیله)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج هندی، کره، دورچین: گوجه کبابی، سماق، نارنج
چلو جوجه کباب (فیله)
۳۳,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب سینه و ران مرغ با استخوان ۳۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج هندی، کره، دورچین: گوجه کبابی، سماق، نارنج
چلو جوجه کباب با استخوان
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ساده

ایرانی

۱۰,۵۰۰ تومان

خارجی

۸,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده

کباب کوبیده گوشت گوساله، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، فلفل دلمه ای، خیارشور
خوراک کباب کوبیده

معمولی (۲ سیخ ۱۶۰ گرمی)

۱۹,۰۰۰ تومان

زرین (۲ سیخ ۲۲۰ گرمی)

۳۲,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی
کباب کوبیده (یک سیخ)

زرین (۱۱۰ گرمی)

۱۴,۰۰۰ تومان

معمولی (۸۰ گرمی)

۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۸۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، فلفل دلمه ای، خیارش...
خوراک کباب وزیری
۳۹,۵۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز زرین

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۶۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، فلفل دلمه ای، خیارشور
خوراک کباب برگ ممتاز زرین
۴۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

۲ سیخ کباب نگینی ۱۱۰ گرمی ترکیب کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و جوجه نگینی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، فلفل دلمه ای، خیارش...
خوراک کباب نگینی
۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۸۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، فلفل دلمه ای، خیا...
خوراک کباب بختیاری
۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۱۶۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۸۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم، فلفل دلمه ای، خیارشور
خوراک کباب سلطانی
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مرغ

کباب کوبیده سینه مرغ، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، فلفل دلمه ای، خیارشور
خوراک کباب کوبیده مرغ

دو سیخ (۲۰۰ گرمی)

۱۹,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده مرغ (یک سیخ) (۱۰۰ گرمی)

کباب کوبیده مرغ (یک سیخ) (100 گرمی)
۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، فلفل دلمه ای، خیارشور
خوراک جوجه کباب
۳۱,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سرآشپز

یک سیخ جوجه کباب مخصوص ۲۰۰ گرمی فیله مرغ رول شده با مواد میانی سس انار، گردو و فلفل دلمه ای، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، فل...
خوراک جوجه کباب سرآشپز
۴۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب سینه و ران مرغ با استخوان ۳۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، فلفل دلمه ای، خیارشور
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۸,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب نعناعی

یک سیخ جوجه کباب نعنایی ۲۰۰ گرمی ران مرغ بدون استخوان طعم دار شده با نعناع، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، فلفل دلمه ای، خیار...
خوراک جوجه کباب نعناعی
۳۲,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فیله حلزونی

یک سیخ جوجو کباب فیله مرغ حلزونی ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، فلفل دلمه ای، خیارشور
خوراک جوجه کباب فیله حلزونی
۳۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب اسپایسی

یک سیخ جوجه کباب اسپایسی ۲۰۰ گرمی ران مرغ بدون استخوان طعم دار شده با سس اسپایسی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، فلفل دلمه ای،...
خوراک جوجه کباب اسپایسی
۳۲,۵۰۰ تومان

خوراک مرغ ربی

۳۵۰ گرم ران مرغ سس پز، دورچین: ترشی کلم قرمز، فلفل دلمه ای، خیارشور
خوراک مرغ ربی
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

۳۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، دورچین: ترشی کلم قرمز، فلفل دلمه ای، خیارشور
خوراک مرغ سرخ شده
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک رولت گوشت

۲۵۰ گرم گوشت چرخ کرده رول شده با مواد میانی هویج و تخم مرغ، دورچین: ترشی کلم قرمز، فلفل دلمه ای، خیارشور
خوراک رولت گوشت
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

نصف یک مرغ کامل (۶۰۰ گرم سرخ شده)، سس انار، دورچین: ترشی کلم قرمز، فلفل دلمه ای، خیارشور
خوراک اکبر جوجه
۲۶,۰۰۰ تومان

نان اضافه

۲ عدد نان لواش
نان اضافه
۶۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۲ عدد گوجه کبابی
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱,۵۰۰ تومان

غذای ایرانی

دیزی گوسفندی

۱۱۰ گرم گوشت گوسفندی، چربی، سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز، نخود، به همراه پیاز، سبزی خوردن، ترشی بادمجان، نصف نان سنگک
دیزی گوسفندی
۵۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۳۵۰ گرم ران مرغ سس پز، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج هندی
زرشک پلو با مرغ
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده

۳۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج هندی
چلو مرغ سرخ شده
۲۴,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

۱۰۰ گرم سینه مرغ ریش ریش شده، زرشک، ۳۰۰ گرم ته چین قالبی با برنج هندی
ته چین مرغ
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

نصف یک مرغ کامل (۶۰۰ گرم سرخ شده)، سس انار، ۳۵۰ گرم برنج هندی
چلو اکبر جوجه
۲۸,۰۰۰ تومان

عدس پلو با گوشت

گوشت گوسفندی ریش ریش شده، پیاز داغ، کشمش، ۳۵۰ گرم عدس پلو با برنج هندی
عدس پلو با گوشت
۲۶,۰۰۰ تومان

شوید پلو با ماهی

۲۲۰ گرم ماهی شیر سرخ شده، ۳۵۰ گرم شوید پلو با برنج هندی
شوید پلو با ماهی
۵۹,۰۰۰ تومان

چلو بندری

گوشت گوسفندی ریش ریش شده (به صورت لاپلو)، نخود، ۳۵۰ گرم برنج هندی
چلو بندری
۲۶,۰۰۰ تومان

استامبولی

گوشت چرخ کرده، سب زمینی، لوبیا سبز، هویج، ۳۵۰ گرم برنج هندی
استامبولی
۲۲,۵۰۰ تومان

ماکارونی

گوشت چرخ کرده، نخود فرنگی، ۳۵۰ گرم ماکارونی
ماکارونی
۲۲,۰۰۰ تومان

کوفته تبریزی

۲ عدد کوفته تبریزی، سس کوفته، ۲ عدد نان لواش
کوفته تبریزی
۱۹,۵۰۰ تومان

کشک بادمجان

۲۵۰ گرم کشک بادمجان، تزیین شده با کشک، پیاز داغ، نعناع داغ، سیر داغ و گردو، ۲ عدد نان لواش
کشک بادمجان
۱۱,۰۰۰ تومان

شوید پلو (اضافه)

۳۵۰ گرم شوید پلو با برنج هندی
شوید پلو (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو قورمه گوسفندی

۱۶۰ گرم خورشت، ۸۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج هندی
چلو قورمه گوسفندی
۲۵,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۱۶۰ گرم خورشت، ۸۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی، ۳۵۰ گرم برنج هندی
چلو خورشت قیمه
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه یزدی

۱۶۰ گرم خورشت، ۸۰ گرم گوشت گوسفندی، نخود، ۳۵۰ گرم برنج هندی
چلو خورشت قیمه یزدی
۲۵,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۱۶۰ گرم خورشت، ۸۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان، ۳۵۰ گرم برنج هندی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۱۶۰ گرم خورشت، ۸۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج هندی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت کرفس

۱۶۰ گرم خورشت، ۸۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج هندی
چلو خورشت کرفس
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان با مرغ

۱۶۰ گرم خورشت، ۸۰ گرم فیله مرغ، ۳۵۰ گرم برنج هندی
چلو خورشت فسنجان با مرغ
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت مسما بادمجان

۱۶۰ گرم خورشت، ۸۰ گرم فیله مرغ، بادمجان، ۳۵۰ گرم برنج هندی
چلو خورشت مسما بادمجان
۱۸,۰۰۰ تومان

قورمه گوسفندی (اضافه)

۱۶۰ گرم خورشت، ۸۰ گرم گوشت گوسفندی
قورمه گوسفندی (اضافه)
۱۹,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۱۶۰ گرم خورشت، ۸۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی
خورشت قیمه (اضافه)
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه یزدی (اضافه)

۱۶۰ گرم خورشت، ۸۰ گرم گوشت گوسفندی، نخود
خورشت قیمه یزدی (اضافه)
۱۹,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۱۶۰ گرم خورشت، ۸۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان، ۳۵۰ گرم برنج هندی
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۱۶۰ گرم خورشت، ۸۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت کرفس (اضافه)

۱۶۰ گرم خورشت، ۸۰ گرم گوشت گوساله
خورشت کرفس (اضافه)
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان با مرغ (اضافه)

۱۶۰ گرم خورشت، ۸۰ گرم فیله مرغ
خورشت فسنجان با مرغ (اضافه)
۱۹,۰۰۰ تومان

خورشت مسما بادمجان (اضافه)

۱۶۰ گرم خورشت، ۸۰ گرم فیله مرغ، بادمجان
خورشت مسما بادمجان (اضافه)
۱۴,۰۰۰ تومان

غذای دریایی

چلو ماهی شیر

۲۰۰ گرم ماهی شیر، ۳۵۰ گرم برنج هندی
چلو ماهی شیر

کبابی

۵۸,۰۰۰ تومان

سرخ شده

۵۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی شیر

۲۰۰ گرم ماهی شیر، دورچین: خیارشور، فلفل دلمه ای، ترشی کلم قرمز، گوجه فزنگی اسلایسی، ۲ عدد نان لواش
خوراک ماهی شیر

کبابی

۵۶,۰۰۰ تومان

سرخ شده

۵۶,۰۰۰ تومان

چلو هواری ماهی

۱۰۰ گرم ماهی هور (به صورت لاپلو)، ۳۵۰ گرم برنج هندی
چلو هواری ماهی
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو میکس دریایی سرخ شده

۱۰۰ گرم ماهی شیر سرخ شده، ۸۰ گرم میگو سوخاری، ۳۵۰ گرم برنج هندی
چلو میکس دریایی سرخ شده
۵۲,۰۰۰ تومان

خوراک میکس دریایی

۱۰۰ گرم ماهی شیر سرخ شده، ۸۰ گرم میگو سوخاری، دورچین: خیارشور، فلفل دلمه ای، ترشی کلم قرمز، گوجه فزنگی اسلایسی، ۲ عدد نان لواش
خوراک میکس دریایی
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو میگو سوخاری

۱۳۰ گرم میگو سوخاری، ۳۵۰ گرم برنج هندی
چلو میگو سوخاری
۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک میگو سوخاری

۱۳۰ گرم میگو سوخاری، دورچین: خیارشور، فلفل دلمه ای، ترشی کلم قرمز، گوجه فزنگی اسلایسی، ۲ عدد نان لواش
خوراک میگو سوخاری
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو قلیه ماهی

۸۰ گرم ماهی هور، ۱۶۰ گرم خورشت قلیه، ۳۵۰ گرم برنج هندی
چلو قلیه ماهی
۲۵,۵۰۰ تومان

خوراک قلیه ماهی

۸۰ گرم ماهی هور، ۱۶۰ گرم خورشت قلیه، دورچین: خیارشور، فلفل دلمه ای، ترشی کلم قرمز، گوجه فزنگی اسلایسی، ۲ عدد نان لواش
خوراک قلیه ماهی
۲۰,۵۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ روز

۲۵۰-۳۰۰ گرم، جو، سینه مرغ ریش ریش شده، هویج، جعفری، رب گوجه
سوپ روز
۴,۵۰۰ تومان

ماست و خیار

۱۵۰ گرم ماست و خیار
ماست و خیار
۴,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۰۰ گرم زیتون پرورده (شرکتی)
زیتون پرورده
۳,۰۰۰ تومان

زیتون شور

۱۰۰ گرم زیتون شور (شرکتی)
زیتون شور
۳,۵۰۰ تومان

ماست ساده

۱۰۰ گرم ماست ساده (شرکتی)
ماست ساده
۱,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر (شرکتی)
ماست موسیر
۱,۵۰۰ تومان

سبزی خوردن

۲۰۰ گرم سبزی خوردن
سبزی خوردن
۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، ژامبون مرغ، سیاه دانه
سیب زمینی با پنیر
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۱۰,۰۰۰ تومان

لازانیا

لازانیا، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
لازانیا
۱۳,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

۷۰ گرم فیله مرغ سرخ شده، کاهو، نان تست، زیتون سیاه، گوجه، سس سزار
سالاد سزار
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی
سالاد ماکارونی
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

۱۵۰ گرم، خیار، گوجه، پیاز، نعناع، آبلیمو
سالاد شیرازی
۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

۲۰۰ گرم، کاهو، گوجه، خیار، هویج، سس سالاد
سالاد فصل
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

پپسی

۲,۲۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۲,۲۰۰ تومان

سون آپ

۲,۲۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۲,۹۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۲,۹۰۰ تومان

سون آپ

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۵,۴۰۰ تومان

پرتقالی

۴,۷۵۰ تومان

سون آپ

۴,۷۵۰ تومان

ماءالشعیر هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر هوفنبرگ

لیمو

۴,۰۰۰ تومان

هلو

۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۴,۰۰۰ تومان

بلوبری

۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده عالیس

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده عالیس

لیمو

۶,۰۰۰ تومان

هلو

۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری کوچک زالی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری کوچک زالی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده زالی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده زالی
۷,۷۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان