جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

خمیر دستی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل دودی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص

مینی

۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر دستی، کالباس خشک، گوشت پوره، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل دودی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا مخلوط

مینی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر دستی، سوسیس پپرونی، سس تاباسکو، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی

متوسط

۱۵۰,۰۰۰ تومان

مینی

۱۰۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگر دستی ۱۰۰، پنیر میکس شده پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر

۱۵۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۱۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر دستی، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و گوشت

خانواده

۳۱۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۵۰,۰۰۰ تومان

مینی

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر دستی ،فیله مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و مرغ

متوسط

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر دستی، ذرت، نخود فرنگی، گوجه، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سیاه دانه
پیتزا سبزیجات آمریکایی

خانواده

۳۱۰,۰۰۰ تومان

مینی

۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر دستی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل دودی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص

مینی

۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ۳۰ سیب

خمیر دستی، گوشت پوره، فیله مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل دودی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، سیاه دانه، کنجد
پیتزا مخصوص 30 سیب

مینی

۱۳۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر دستی، کالباس خشک، گوشت پوره، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل دودی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا مخلوط

مینی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و زبان

خمیر دستی، ۱۶۰گرم زبان پخته ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، کنجد، سیاه دانه
پیتزا قارچ و زبان

مینی

۱۲۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۷۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر دستی، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا قارچ و گوشت

مینی

۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر دستی، فیله مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و مرغ

مینی

۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

خمیر دستی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سیاه دانه، کنجد
پیتزا قارچ و پنیر

مینی

۹۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر دستی، ذرت، نخود فرنگی، گوجه، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای،کنجد و سیاه دانه
پیتزا سبزیجات آمریکایی

خانواده

۳۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر دستی، سوسیس پپرونی، سس تاباسکو، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی

مینی

۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

خمیر دستی، کالباس خشک، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، سس تاباسکو، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مکزیکی

مینی

۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه سر آشپز

خمیر دستی، گوشت، فیله مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سیاه دانه، کنجد
پیتزا ویژه سر آشپز

مینی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۶۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۵۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر مخصوص

همبرگر دستی ۱۰۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر مخصوص

۱۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

آنی برگر

همبرگر دستی ۱۰۰%، ژامبون گوشت سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان
آنی برگر

۱۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

همبرسالاد

همبرگر دستی ۱۰۰%، سالاد اندونزی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرسالاد

۱۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

همبرگر دستی ۱۰۰، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
رویال برگر

۱۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگر دستی ۱۰۰%، پنیر میکس شده پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر

۱۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد همبرگر دستی ۱۰۰%، دو لایه پنیر میکس شده پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل چیز برگر

۱۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

همبرگر دستی ۱۰۰%، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
قارچ برگر

۱۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

همبرگر دستی ۱۰۰%، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
ماشروم برگر

۱۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

بیکن برگر

همبرگر دستی ۱۰۰%، سوسیس مجاری تفت داده شده،کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
بیکن برگر

۱۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد همبرگر دستی ۱۰۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل برگر

۱۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر با قارچ و پنیر

۲ عدد همبرگر دستی ۱۰۰%، ۲ لایه میکس قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل برگر با قارچ و پنیر

۱۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

همبرگر مرغ دستی ۱۰۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیکن برگر

۱۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر مرغ

همبرگر مرغ دستی ۱۰۰%، پنیر میکس شده پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر مرغ

۱۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر مرغ با قارچ

همبرگر مرغ دستی ۱۰۰%، پنیر میکس شده پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر مرغ با قارچ

۱۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

میکس برگر

۱ عدد همبر گر دستی گوشت ۱۰۰%، ۱ عدد همبرگر مرغ دستی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
میکس برگر

۱۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

میکس برگر با قارچ و پنیر

۱ عدد همبر گر دستی گوشت ۱۰۰%، ۱ عدد همبرگر مرغ دستی، دو لایه میکس قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
میکس برگر با قارچ و پنیر

۱۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه ۳۰ سیب

یک عدد همبرگر گوشت دستی ۱۰۰%، قارچ، پنیر، کوکتل دودی، سس سرآشپز، فلفل دلمه، گوجه، خیار شور، کاهو، نان گرد
همبرگر ویژه 30 سیب

۱۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

همبرگر

همبرگر شرکتی،گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
همبرگر
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ شامی بابلی

شامی، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ شامی بابلی
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس بندری، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ بندری
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

سوسیس بندری، قارچ، پنیر، گوجه، خیار شور، کاهو، فلفل دلمه، نان باگت
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری مخصوص

تهیه شده از هات داگ مجاری کاله، فلفل دلمه، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ بندری مخصوص
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس قارچ و پنیر

قارچ، پنیر، سس پیاز، فلفل دلمه، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ میکس قارچ و پنیر
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل گوشت،گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ کوکتل
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیری

کوکتل، پنیر میکس شده پیتزا، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ کوکتل پنیری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۱۴۰ گرم ژامبون گوشت ۹۰%، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (ُسرد)

۱۴۰ گرم ژامبون مرغ ۹۰%، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (ُسرد)
۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون با پنیر

ژامبون گوشت تنوری، پنیر پیتزا، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون با پنیر
۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

سوسیس آلمانی، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ سوسیس آلمانی
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل لبنانی

فلافل دستی، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ فلافل لبنانی
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

فلافل دستی، قارچ، پنیر، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلاسیس

فلافل، سوسیس بندری، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ فلاسیس
۴۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ مجاری کاله(۲۰۰گرمی)، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ مجاری کاله(۲۰۰گرمی)،میکس قارچ و پنیر، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ پخته شده ریش شده، سس پیاز، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ

فیله مرغ پخته شده، سس پیاز، قارچ،فلفل دلمه، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ مرغ با قارچ
۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت و مرغ

۵۰ گرم گوشت پخته شده، ۵۰ گرم فیله مرغ پخته شده ریش شده،فلفل دلمه، سس پیاز، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ گوشت و مرغ
۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ زاپاتا

۵۰گرم گوشت پخته شده، ۵۰گرم فیله مرغ پخته شده ریش شده، سس پیاز، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ زاپاتا
۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا

ژامبون گوشت و مرغ۹۰درصد، کوکتل دودی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس سر آشپز
ساندویچ پیتزا
۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

مغز گوساله، پیاز داغ، سیر، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ مغز
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

۸۰ گرم زبان پخته شده گوساله، پیاز داغ، سیر داغ، سس پیاز، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ زبان
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس مغز و زبان

مغز گوساله، زبان گوساله، پیاز داغ، سیر، پیاز، سس پیاز، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ میکس مغز و زبان
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر گوساله

۱۲۰ گرم جگر خالص گوساله، سیرداغ، پیازداغ، سس پیاز،گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ جگر گوساله
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ قارچ و زبان

زبان گوساله،سیر داغ، پیاز داغ، سس پیاز،ادویه، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ قارچ و زبان
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

نان سیر مینی

خمیر دستی پیتزا، سیر تازه شمال، پنیر پیتزا، سیاه دانه، کنجد
نان سیر مینی
۶۰,۰۰۰ تومان

نان سیر مخصوص

خمیر دستی پیتزا، سیر تازه شمال، پنیر پیتزا، سیاه دانه، کنجد
نان سیر مخصوص
۸۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی
سیب زمینی سرخ شده
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج
سالاد فصل
۲۸,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

ذرت، نخود فرنگی، کلم سفید، کلم قرمز، هویج، خیار شور، سس مخصوص سر آشپز، ژامبون گوشت
سالاد اندونزی
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی بزرگ (۴ نفره)

ژامبون گوشت، ذرت، نخود فرنگی، کلم سفید، کلم قرمز، هویج، خیار شور، سس مخصوص سر آشپز
سالاد اندونزی بزرگ (۴ نفره)
۶۰,۰۰۰ تومان

اسنک مخصوص ۳۰ سیب

نان تست، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
اسنک مخصوص ۳۰ سیب
۳۵,۰۰۰ تومان

اسنک مخصوص

نان تست، سوسیس بلغاری، پنیر، فلفل دلمه ای
اسنک مخصوص
۳۳,۰۰۰ تومان

اسنک فیله مرغ

نان تست، سینه مرغ پخته شده، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
اسنک فیله مرغ
۳۵,۰۰۰ تومان

اسنک گوشت

نان تست، گوشت پخته شده، فلفل دلمه ای
اسنک گوشت
۳۵,۰۰۰ تومان

اسنک پپرونی

نان تست سوسیس پپرونی، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
اسنک پپرونی
۳۵,۰۰۰ تومان

اسنک گوشت و قارچ و پنیر

نان تست،گوشت پخته شده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
اسنک گوشت و قارچ و پنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

لیموناد

لیموناد
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۹,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۹,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۹,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۲۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۰,۰۰۰ تومان

ماالشعیر شیشه ای هی دی

۳۰۰ میلی لیتر
ماالشعیر شیشه ای هی دی

لیمویی

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان