نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

مینی

۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹,۰۰۰ تومان

پنجره ای

۱۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص

مینی

۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱,۰۰۰ تومان

پنجره ای

۱۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت

مینی

۱۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

پنجره ای

۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ

مینی

۱۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

پنجره ای

۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه میاح

پیتزا ویژه میاح

مینی

۱۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

پنجره ای

۲۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۲,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

همبرگر
۶,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۱,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۱۶,۰۰۰ تومان

غول برگر

غول برگر
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

ساندویچ کباب لقمه
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

با قارچ و پنیر
ساندویچ بندری ویژه
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

ساندویچ هات داگ پنیری
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

 ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ آلمانی

ساندویچ آلمانی
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ آلمانی با قارچ و پنیر

ساندویچ آلمانی با قارچ و پنیر
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست چیکن (ویژه)

ساندویچ رست چیکن (ویژه)
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن استراگانوف (ویژه)

ساندویچ چیکن استراگانوف (ویژه)
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال (ویژه)

ساندویچ هات رویال (ویژه)
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ غول ویچ (ویژه)

ساندویچ غول ویچ (ویژه)
۲۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۲,۰۰۰ تومان

زمزم

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۵,۰۰۰ تومان

زمزم

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده

یک لیتر
ماالشعیر خانواده

هی دی

۵,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی

گدوک

۲,۰۰۰ تومان

طالع

۲,۰۰۰ تومان

هراز

۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱/۵ لیتر
دوغ خانواده

گدوک

۸,۰۰۰ تومان

طالع

۸,۰۰۰ تومان

هراز

۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک

دسانی

۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱/۵ لیتر
آب معدنی بزرگ

دسانی

۲,۰۰۰ تومان