جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخلوط

دو نفره
پیتزا مخلوط
۱۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص اُ...اینو

دو نفره
پیتزا مخصوص اُ...اینو
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

پیتزا مرغ
۲۱,۰۰۰ تومان

برگر

برگر ذغالی

برگر ذغالی
۷,۵۰۰ تومان

برگر

%۶۰ مام
برگر
۷,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی با قارچ و پنیر

برگر ذغالی با قارچ و پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فلافل مخصوص اُ...اینو

فلافل، بادمجان، سیب زمینی
ساندویچ فلافل مخصوص اُ...اینو
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

ساندویچ فلافل ویژه
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

ساندویچ بلغاری
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر

ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ باربیکیو

ساندویچ فیله مرغ باربیکیو
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر مرغ

ساندویچ جگر مرغ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر مرغ با قارچ و پنیر

ساندویچ جگر مرغ با قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ سرد
۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سمبوسه پیتزایی

سمبوسه پیتزایی
۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی معمولی

سیب زمینی معمولی
۶,۵۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۴,۵۰۰ تومان

فانتا

۴,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۴,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی گدوک

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی گدوک
۱,۵۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۲,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده گدوک

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده گدوک
۶,۰۰۰ تومان

ایستک شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
ایستک شیشه ای
۳,۰۰۰ تومان

لیموناد شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
لیموناد شیشه ای
۲,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۳,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده هی دی

۱ لیتر
دلستر خانواده هی دی
۴,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده اسکای

۱ لیتر
دلستر خانواده اسکای
۴,۵۰۰ تومان