جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کاسه کباب اردبیلی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۱۱۰ گرمی، یک سیخ کباب چنجه گوشت گوسفندی ۱۱۰ گرمی، دو تکه...
چلو کاسه کباب اردبیلی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب ویژه ریحون

چلو کباب ویژه ریحون
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب معمولی

چلو کباب معمولی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

چلو کباب لقمه
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

چلو کباب نگین دار
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوسفندی

چلو کباب برگ گوسفندی
۲۸۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ویژه

چلو جوجه کباب ویژه
۱۴۰,۰۰۰ تومان

غذای اصلی

چلو مرغ سرخ شده معمولی

چلو مرغ سرخ شده معمولی
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده ویژه

چلو مرغ سرخ شده ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

چلو کباب میکس
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو بال بازو

چلو بال بازو
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب ویژه ریحون

خوراک کباب ویژه ریحون
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده ویژه

خوراک کوبیده ویژه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک برگ گوسفندی

خوراک برگ گوسفندی
۲۶۰,۰۰۰ تومان

کوبیده معمولی

کوبیده معمولی
۵۰,۰۰۰ تومان

تک سیخ برگ گوسفندی

تک سیخ برگ گوسفندی
۲۴۰,۰۰۰ تومان

تک سیخ کوبیده نگین دار

تک سیخ کوبیده نگین دار
۱۱۰,۰۰۰ تومان

تک سیخ کوبیده لقمه

تک سیخ کوبیده لقمه
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ویژه

خوراک جوجه کباب ویژه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

تک سیخ فلفل کبابی

تک سیخ فلفل کبابی
۱۰,۰۰۰ تومان

تک سیخ گوجه

تک سیخ گوجه
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک لقمه

خوراک لقمه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده نگین دار

خوراک کوبیده نگین دار
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک میکس

خوراک میکس
۱۴۰,۰۰۰ تومان

تک سیخ جوجه معمولی

تک سیخ جوجه معمولی
۹۰,۰۰۰ تومان

خورشت

خورشت قورمه سبزی

خورشت قورمه سبزی
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

زیتون

زیتون
۳۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر سنتی

ماست موسیر سنتی
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر شرکتی

ماست موسیر شرکتی
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۳۰,۰۰۰ تومان

سوپ

ظرف بزرگ
سوپ
۶۰,۰۰۰ تومان

سرویس نان

سرویس نان
۱۰,۰۰۰ تومان

سوپ ظرف متوسط

سوپ ظرف متوسط
۳۰,۰۰۰ تومان

ماست ساده سنتی

ماست ساده سنتی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

نوشابه بطری
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۲۵,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

دلستر شیشه ای
۱۵,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۲۲,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۵,۰۰۰ تومان

اب معدنی خانواده

اب معدنی خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

نوشابه شیشه ای
۱۵,۰۰۰ تومان