جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک

چلو کباب شیشلیک
۵۱,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک

خوراک کباب شیشلیک
۴۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۸,۰۰۰ تومان

دل (یک سیخ)

دل (یک سیخ)
۷,۰۰۰ تومان

جگر (یک سیخ)

جگر (یک سیخ)
۷,۰۰۰ تومان

دنبه (یک سیخ)

دنبه (یک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

قلوه (یک سیخ)

قلوه (یک سیخ)
۷,۰۰۰ تومان

مخلوط (یک سیخ)

جگر، دنبه
مخلوط (یک سیخ)
۷,۰۰۰ تومان

جغول بغول

جغول بغول
۱۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۳,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۳,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

۴ عدد نصف گوجه کبابی
گوجه کبابی
۲,۰۰۰ تومان

قارچ کبابی

قارچ کبابی
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۷,۰۰۰ تومان

فانتا

۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۰۰۰ تومان

ماالشعیر شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
ماالشعیر شیشه ای

انگور

۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۴,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی عالیس

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی عالیس
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیر
دوغ خانواده عالیس
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان