جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۱ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کباب ترکی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری آمریکایی، گوشت کباب ترکی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا کباب ترکی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۱ سانتی متری)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا ۱۹ سانتی متری آمریکایی، ژامبون گوشت ۶۰%، پنیر پیتزا، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، قارچ
پیتزا مخصوص

مینی (۱۹ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۱ سانتی متری)

۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پاتیلی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری آمریکایی، گوشت چرخ کرده، فیله مرغ، استیک گوشت، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص پاتیلی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۱ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری آمریکایی، کالباس پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۱ سانتی متری)

۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا ۱۹ سانتی متری آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی
پیتزا قارچ و گوشت

مینی (۱۹ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۱ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا ۱۹ سانتی متری آمریکایی، فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، زیتون
پیتزا قارچ و مرغ

مینی (۱۹ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۱ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا وینگر

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری آمریکایی، فیله مرغ، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، خامه، پنیر پیتزا
پیتزا وینگر

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۱ سانتی متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کالیفرنیا

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری آمریکایی، فیله مرغ، استیک گوشت، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا کالیفرنیا

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۱ سانتی متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی (تند)

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری آمریکایی، استیک گوشت، فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی
پیتزا مکزیکی (تند)

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۱ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری آمریکایی، کالباس، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی
پیتزا مخلوط

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۸۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۱ سانتی متری)

۱۹۸,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر معمولی

یک عدد همبرگر همراه با سس مخصوص، گوجه و کاهو
همبرگر معمولی
۴۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، گوجه فرنگی، خیارشور، قارچ، پنیر پیتزا، چیبس، سس، نان گرد
دوبل برگر
۱۷۰,۰۰۰ تومان

همبرگر تنوری

یک عدد همبرگر شرکتی ۱۴۰ گرمی، ژامبون، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه فرنگی، خیارشور، سس، نان باگت
همبرگر تنوری
۱۲۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، گوجه فرنگی، خیارشور، قارچ، پنیر پیتزا، سس، نان گرد
قارچ برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، گوجه فرنگی، خیارشور، پنیر گودا، سس، نان گرد
چیز برگر
۱۱۲,۰۰۰ تومان

میکس برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه فرنگی، خیارشور، سس، نان گرد
میکس برگر
۱۳۵,۰۰۰ تومان

برگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، گوجه فرنگی، خیارشور.کاهو، سس، نان گرد
برگر مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه پاتیلی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، ژامبون گوشت ۶۰% رنده شده، ۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر پیتزا، نان هات داگ
ساندویچ ویژه پاتیلی
۱۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ زاپاتا

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، استیک گوشت، گوشت گوساله ریش ریش شده، ۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی...
ساندویچ زاپاتا
۱۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چگوارا

۳ ورق ژامبون گوشت، ۲۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، گوشت گوساله ریش ریش شده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، قارچ، پنیر پیتزا، نان هات داگ
ساندویچ چگوارا
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله چیز استیک

۳۰۰ گرم استیک گوشت، ۲۰۰ گرم فیله مرغ، یک عدد هات داگ ۶۵%، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، قارچ، پنیر پیتزا، نان هات داگ
ساندویچ فیله چیز استیک
۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوردن بلو

کالباس پپرونی، ۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر پیتزا، نان هات داگ
ساندویچ کوردن بلو
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ شکاری

۲۰۰ گرم استیک گوشت، گوشت گوساله ریش ریش شده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، قارچ، پنیر پیتزا، نان هات داگ
ساندویچ شکاری
۱۵۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ غول برگر

۳ عدد همبرگر مخصوص ۱۴۰ گرمی، ۳ عدد فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، نان هات داگ
ساندویچ غول برگر
۲۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر ماندلا

۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، ژامبون میکس، خامه، چیپس، پنیر پیتزا
ساندویچ سوپر ماندلا
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فرنچ هات

۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، خامه، گوشت گوساله ریش ریش شده، چیپس، پنیر پیتزا، قارچ
ساندویچ فرنچ هات
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۶۵%، قارچ، چیپس، پنیر پیتزا
ساندویچ هات داگ

تنوری

۹۵,۰۰۰ تومان

تنوری ویژه

۱۱۰,۰۰۰ تومان

اسپیشال

۱۲۴,۰۰۰ تومان

مکزیکی تند

۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات بمب تند

۲۰۰ گرم استیک گوشت، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، چیپس
ساندویچ هات بمب تند
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی

گوشت کباب ترکی، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور
ساندویچ کباب ترکی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل

۲ عدد سوسیس کوکتل ۵۵%، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، نان ساندویچ
ساندویچ سوسیس کوکتل
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، هویج، سس مخصوص
سالاد فصل
۶۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر، قارچ
چیپس و پنیر

با قارچ

۷۹,۰۰۰ تومان

با قارچ و گوشت

۹۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

یک نفره
سیب زمینی سرخ کرده
۵۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۱,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۱,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۲۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک دسانی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک دسانی
۴,۰۰۰ تومان