جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های کرمانشاه

پیتزا آریانا (نوبهار)

پیتزا

پیتزا اسپشیال آریانا

سس مخصوص، فیله گوساله، جعفری تازه، ژامبون پیمنتو، قارچ، ۵ نوع پنیر اختصاصی، زیتون حلقه ای، فلفل سبز
پیتزا اسپشیال آریانا

مینی

۲۱,۳۰۰ تومان

متوسط

۳۵,۸۰۰ تومان

بزرگ

۴۲,۶۰۰ تومان

خانواده

۷۱,۸۰۰ تومان

پیتزا دوبل فیله اسپشیال آریانا

سس مخصوص، فیله گوساله دوبل، جعفری تازه، فیله مرغ کبابی دوبل با چاشنی اختصاصی، قارچ، ۵ نوع پنیر اختصاصی، گوجه فرنگی، زیتون حلقه ای،...
پیتزا دوبل فیله اسپشیال آریانا

مینی

۲۱,۶۰۰ تومان

متوسط

۳۷,۶۰۰ تومان

بزرگ

۴۴,۹۰۰ تومان

خانواده

۷۶,۸۰۰ تومان

پیتزا دنر (فیله مرغ)

سس مخصوص کره، فیله مرغ کبابی ماریناد شده، قارچ، ۵ نوع پنیر اختصاصی، فلفل سبز
پیتزا دنر (فیله مرغ)

مینی

۲۳,۹۰۰ تومان

متوسط

۳۹,۸۰۰ تومان

بزرگ

۴۸,۹۰۰ تومان

خانواده

۹۱,۹۰۰ تومان

پیتزا دنر (فیله گوساله)

سس مخصوص کره، فیله گوساله کبابی ماریناد شده، قارچ، ۵ نوع پنیر اختصاصی، فلفل سبز
پیتزا دنر (فیله گوساله)

مینی

۲۴,۹۰۰ تومان

متوسط

۴۰,۸۰۰ تومان

بزرگ

۴۹,۹۰۰ تومان

خانواده

۹۲,۹۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

سس مخصوص، فیله مرغ کبابی دوبل با چاشنی اختصاصی، جعفری تازه، پیاز تازه، قارچ دوبل، ۵ نوع پنیراختصاصی، فلفل سبز
پیتزا قارچ و مرغ

مینی

۱۹,۹۰۰ تومان

متوسط

۳۴,۹۰۰ تومان

بزرگ

۴۱,۳۰۰ تومان

خانواده

۶۴,۷۰۰ تومان

پیتزا دوبل فیله کالیفرنیا

سس مخصوص، فیله گوساله دوبل، جعفری تازه، پیاز تازه، فیله مرغ کبابی دوبل با چاشنی اختصاصی، قارچ، ۵ نوع پنیراختصاصی، گوجه فرنگی، زیتو...
پیتزا دوبل فیله کالیفرنیا

مینی

۲۱,۸۰۰ تومان

متوسط

۳۷,۸۰۰ تومان

بزرگ

۴۵,۴۰۰ تومان

خانواده

۷۶,۹۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

سس مخصوص، فیله چرخ شده دوبل، جعفری تازه، پیاز تازه، قارچ دوبل، ۵ نوع پنیراختصاصی، فلفل سبز
پیتزا قارچ و گوشت

مینی

۲۱,۹۰۰ تومان

متوسط

۳۶,۶۰۰ تومان

بزرگ

۴۲,۷۰۰ تومان

خانواده

۷۱,۷۰۰ تومان

پیتزا استیک

سس مخصوص، فیله گوساله ریش ریش شده، جعفری تازه، پیاز تازه، قارچ، ۵ نوع پنیراختصاصی، فلفل سبز
پیتزا استیک

مینی

۲۳,۹۰۰ تومان

متوسط

۳۹,۸۰۰ تومان

بزرگ

۴۸,۹۰۰ تومان

خانواده

۹۳,۶۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

سس مخصوص، فیله مرغ کبابی با چاشنی اختصاصی، جعفری تازه، ۵ نوع پنیراختصاصی، گوجه فرنگی، فلفل سبز
پیتزا سیسیلی آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

مینی

۲۱,۹۰۰ تومان

متوسط

۳۴,۸۰۰ تومان

بزرگ

۴۳,۴۰۰ تومان

خانواده

۶۶,۷۰۰ تومان

پیتزا زبان

سس مخصوص،فیله زبان گوساله،جعفری تازه،کوکتل ویژه تنوری،۵نوع پنیراختصاصی،فلفل سبز
پیتزا زبان

مینی

۲۰,۸۰۰ تومان

متوسط

۳۴,۵۰۰ تومان

بزرگ

۴۰,۹۰۰ تومان

خانواده

۶۹,۳۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک

سس مخصوص،ژامبون پیمنتو،کوکتل وِیژه،قارچ،۵نوع پنیراختصاصی،گوجه فرنگی،فلفل سبز
پیتزا کلاسیک

مینی

۱۹,۵۰۰ تومان

متوسط

۳۱,۸۰۰ تومان

بزرگ

۳۷,۴۰۰ تومان

خانواده

۵۴,۸۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

سس مخصوص،ژامبون پپرونی،فلفل سیاه،قارچ،۵نوع پنیراختصاصی،فلفل سبز
پیتزا پپرونی

مینی

۱۹,۹۰۰ تومان

متوسط

۳۲,۸۰۰ تومان

بزرگ

۳۸,۵۰۰ تومان

خانواده

۵۸,۸۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

سس مخصوص،فیله گوشت چرخ شده تند،کوکتل ویژه آغشته به فلفل،۵نوع پنیراختصاصی،فلفل سبز
پیتزا مکزیکی

مینی

۲۰,۹۰۰ تومان

متوسط

۳۵,۴۰۰ تومان

بزرگ

۴۱,۸۰۰ تومان

خانواده

۷۲,۵۰۰ تومان

پیتزا سوپریم

سس مخصوص، فیله چرخ شده، فیله مرغ کبابی باچاشنی اختصاصی، پیاز تازه، ژامبون پیمنتو، سالامی، کوکتل ویژه، پپرونی، قارچ، ۵ نوع پنیراختص...
پیتزا سوپریم

مینی

۲۰,۵۰۰ تومان

متوسط

۳۳,۸۰۰ تومان

بزرگ

۳۷,۷۰۰ تومان

خانواده

۶۲,۹۰۰ تومان

پیتزا کالیفرنیا

سس مخصوص، فیله گوساله، جعفری تازه، پیاز تازه، ژامبون پیمنتو، قارچ، ۵ نوع پنیراختصاصی، زیتون حلقه ای، فلفل سبز
پیتزا کالیفرنیا

مینی

۲۱,۷۰۰ تومان

متوسط

۳۵,۸۰۰ تومان

بزرگ

۴۲,۶۰۰ تومان

خانواده

۶۴,۸۰۰ تومان

پیتزا شف سرآشپز

سس مخصوص، فرانکفورتر، سالامی، ذرت، پپرونی، قارچ، ۵ نوع پنیراختصاصی، گوجه فرنگی، زیتون حلقه ای، فلفل سبز
پیتزا شف سرآشپز

مینی

۱۹,۷۰۰ تومان

متوسط

۳۲,۶۰۰ تومان

بزرگ

۳۷,۹۰۰ تومان

خانواده

۵۶,۲۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا رژیمی

سس مخصوص، ۵ نوع پنیراختصاصی، گوجه فرنگی
پیتزا مارگاریتا رژیمی

مینی

۱۸,۹۰۰ تومان

متوسط

۳۰,۵۰۰ تومان

بزرگ

۳۴,۹۰۰ تومان

خانواده

۴۹,۹۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

سس مخصوص، ذرت، جعفری تازه، پیاز تازه، نخود فرنگی، قارچ، ۵ نوع پنیراختصاصی، گوجه فرنگی، زیتون حلقه ای، فلفل سبز
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

مینی

۱۹,۷۰۰ تومان

متوسط

۳۲,۶۰۰ تومان

بزرگ

۳۷,۹۰۰ تومان

خانواده

۵۵,۴۰۰ تومان

پیتزا میگو (متوسط)

سس مخصوص، میگو پراون، جعفری تازه، ذرت، قارچ، ۵ نوع پنیراختصاصی، فلفل سبز
پیتزا میگو (متوسط)
۴۴,۸۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

سس مخصوص، همبرگر مخصوص، دو برگ ژامبون پیمنتو، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، جعفری تازه، پنیر پارمزان
همبرگر مخصوص
۱۵,۹۰۰ تومان

رویال برگر

سس مخصوص، برگر گوشت، ژامبون پیمنتو، پنیر پارمزان، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، جعفری تازه، پیاز خلالی تازه
رویال برگر
۲۱,۸۰۰ تومان

چیکن برگر

سس مخصوص، برگر مرغ، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، جعفری تازه، پیاز خلالی تازه
چیکن برگر
۱۸,۹۰۰ تومان

قارچ برگر

سس مخصوص، برگر گوشت، پنیر پروسس، قارچ بلانچ، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، جعفری تازه، پیاز خلالی تازه
قارچ برگر
۲۰,۹۰۰ تومان

چیز برگر

سس مخصوص، برگر گوشت، پنیر گودا، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، جعفری تازه، پیاز خلالی تازه
چیز برگر
۲۰,۵۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

سس مخصوص، برگر گوشت دوبل، پنیر گودای دوبل، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، جعفری تازه، پیاز خلالی تازه
دوبل چیز برگر
۲۳,۵۰۰ تومان

برگر ذغالی

سس مخصوص، برگر گوشت، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، جعفری تازه، پیاز خلالی تازه
برگر ذغالی
۱۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ دنر فیله گوساله

فیله گوساله کبابی ماریناد شده، پنیر پروسس، قارچ بلانچ، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، کلم، خیار
ساندویچ دنر فیله گوساله
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ دنر فیله مرغ

فیله مرغ کبابی ماریناد شده، پنیر پروسس، قارچ بلانچ، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، کلم، خیار
ساندویچ دنر فیله مرغ
۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف با پنیر

سس مخصوص، فیله گوساله طعم دار شده، پنیر پارمزان، قارچ بلانچ، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، جعفری تازه
ساندویچ رست بیف با پنیر
۲۳,۸۰۰ تومان

ساندویچ بیکن

سس مخصوص، برگر گوشت، برگر مرغ، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، جعفری تازه، پیاز خلالی تازه
ساندویچ بیکن
۲۲,۹۰۰ تومان

ساندویچ قارچ و زبان با پنیر

سس مخصوص، فیله زبان گوساله، پنیر فیلادلفیا، قارچ بلانچ، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، جعفری تازه
ساندویچ قارچ و زبان با پنیر
۲۷,۳۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان

سس مخصوص، مغز گوساله مزه دار شده با ادویه های مخصوص آریانا، فیله زبان گوساله، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، جعفری تازه
ساندویچ مغز و زبان
۲۸,۹۰۰ تومان

ساندویچ میگو با پنیر

سس مخصوص، میگو پراون، پنیر فیلادلفیا، قارچ بلانچ، ذرت، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، جعفری تازه
ساندویچ میگو با پنیر
۲۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ ماهی تن با پنیر

سس مخصوص، ماهی تن، پنیر پارمزان، قارچ بلانچ، ذرت، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، جعفری تازه
ساندویچ ماهی تن با پنیر
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص آریانا

هات سس، فیله گوشت چرخ شده، فیله مرغ کبابی با چاشنی اختصاصی، پنیر پارمزان، قارچ بلانچ، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، جعفری تازه،
ساندویچ مخصوص آریانا
۲۳,۹۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

سس مخصوص، کباب لقمه، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، جعفری تازه
ساندویچ کباب لقمه
۱۵,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

سس مخصوص، سه برگ ژامبون گوشت، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، جعفری تازه
ساندویچ ژامبون گوشت
۱۴,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری با پنیر

سس مخصوص، دو برگ ژامبون گوشت تنوری، پنیر پارمزان، قارچ بلانچ، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، جعفری تازه،
ساندویچ ژامبون تنوری با پنیر
۱۶,۹۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری ویژه

سس مخصوص، هات داگ تنوری ویژه، سه برگ ژامبون پیمنتو، پنیر پارمزان، قارچ بلانچ، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، جعفری تازه
ساندویچ هات داگ تنوری ویژه
۱۷,۸۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل تنوری ویژه

سس مخصوص، کوکتل تنوری ویژه، دو برگ ژامبون پیمنتو، پنیر پارمزان، قارچ بلانچ، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، جعفری تازه
ساندویچ کوکتل تنوری ویژه
۱۶,۹۰۰ تومان

سوخاری

میگو سوخاری

میگو سوخاری با مخلفات
میگو سوخاری
۳۳,۰۰۰ تومان

پیش غذا

لازانیا

سس بشامل، فیله چرخ شده، جعفری تازه، ژامبون پیمنتو، پنیر ترکیبی، فلفل سبز
لازانیا
۲۶,۹۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ دکمه ای، آرد سوخاری
قارچ سوخاری
۱۲,۵۰۰ تومان

سوپ جو با قارچ

سوپ جو با ادویه جات
سوپ جو با قارچ

یک کیلو

۱۶,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۸,۵۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی خلال
سیب زمینی سرخ شده
۹,۵۰۰ تومان

سیب زمینی و پنیر و قارچ

سیب زمینی سرخ شده، قارچ اسلایس، پنیر ترکیبی
سیب زمینی و پنیر و قارچ
۱۶,۹۰۰ تومان

نان و سیر و پنیر

نان تست، کره، سیر، پنیر ترکیبی
نان و سیر و پنیر
۱۳,۹۰۰ تومان

چیپس و پنیر و ژامبون

چیپس، پیاز و جعفری، پنیر ترکیبی، ژامبون
چیپس و پنیر و ژامبون
۱۴,۹۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، پنیر چدار، زیتون اسلایس، فیله مرغ، گوجه گیلاسی، سیر، سرکه بالزامیک، نان تست
سالاد سزار
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

پاستا، فیله مرغ، گوجه، سبزیجات، سس مایونز، خیار
سالاد پاستا
۷,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، هویج، نخودفرنگی، ذرت، سس مایونز
سالاد فصل
۸,۵۰۰ تومان

سالاد ذرت

سیب زمینی، هویچ، خیارشور، ذرت، نخود فرنگی، خامه، سس، ادویه مخصوص
سالاد ذرت
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ سی سی
نوشابه قوطی
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵,۵۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ سی سی
دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ سی سی
دلستر قوطی
۴,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱ لیتر
دلستر خانواده
۶,۵۰۰ تومان

آب معدنی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی
۲,۰۰۰ تومان

کوکتل لیموناد

طبیعی
کوکتل لیموناد
۱۳,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

طبیعی
آب پرتقال
۱۳,۰۰۰ تومان

موهیتو

طبیعی
موهیتو
۱۳,۰۰۰ تومان