نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

برگر

همبرگر معمولی

همبرگر معمولی
۸,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

همبرگر با قارچ و پنیر

همبرگر با قارچ و پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

رویال برگر ویژه

رویال برگر ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال ویژه

ساندویچ هات داگ رویال ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل رویال

ساندویچ کوکتل رویال
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ساندویچ ژامبون مرغ
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ساندویچ ژامبون گوشت
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون با قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون با قارچ و پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکو سبزی

ساندویچ کوکو سبزی
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکو سیب زمینی

ساندویچ کوکو سیب زمینی
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ الویه

ساندویچ الویه
۹,۰۰۰ تومان

سمبوسه پیتزایی

سمبوسه پیتزایی
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۴,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان