نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

ساندویچ

ساندویچ چیکن اسکالیون (سرد)

ساندویچ چیکن اسکالیون (سرد)
۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت با پنیر (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت با پنیر (سرد)
۱۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ با پنیر (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ با پنیر (سرد)
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ الویه (سرد)

ساندویچ الویه (سرد)
۴,۵۰۰ تومان

سالاد

سالاد الویه

سالاد الویه
۹,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی با ژامبون گوشت

سالاد ماکارونی با ژامبون گوشت
۱۶,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی با ژامبون گوشت (۳۰۰ گرم)

سالاد ماکارونی با ژامبون گوشت (300 گرم)
۸,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی با مرغ

سالاد ماکارونی با مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی با مرغ (۳۰۰ گرم)

سالاد ماکارونی با مرغ (300 گرم)
۸,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

سالاد اندونزی
۱۴,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی (۲۰۰ گرم)

سالاد اندونزی (200 گرم)
۷,۰۰۰ تومان

سالاد فین فیلا

سالاد فین فیلا
۹,۰۰۰ تومان

سالاد روسی

سالاد روسی
۹,۵۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد چیکن

سالاد چیکن
۱۹,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

سالاد یونانی
۱۸,۰۰۰ تومان

ژله

ژله
۵,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

موهیتو

موهیتو
۱۶,۰۰۰ تومان

ایستک قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ایستک قوطی
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۴,۵۰۰ تومان

آب معدنی کتابی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کتابی
۲,۰۰۰ تومان