نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس مرغ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا مخصوص

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

راسته ریش ریش شده گوساله ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۸۱,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۱۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ ریش ریش شده تازه، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

۲ عدد فیله سوخاری .سیب زمینی، نان، سالاد، کلم، سس
فیله استریپس

دو تکه

۵۵,۰۰۰ تومان

چهار تکه

۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا ایتالیایی شش نفره(۵۵سانتی متری)

خمیر پیتزای ایتالیایی.۴نوع پیتزای مرغ وقارچ و سبزیجات و کالباس مرغ وپپرونی.پنیر.فلفل
پیتزا ایتالیایی شش نفره(55سانتی متری)
۲۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس پپرونی ، ژامبون مرغ ۸۰%، قارچ، پنیر، سبز، سس مخصوص
پیتزا ویژه

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۳۲,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۶۴,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۲۴,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۹۷,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۱۶۴,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۱۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس مرغ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا مخصوص

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۳۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه ریش ریش شده مرغ تازه، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۳۴,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز

خمیر پیتزا آمریکایی، راسته چرخ شده گوساله، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا بلونز

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۳۶,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۷۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۳۲,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کالباس مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس مرغ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا کالباس مرغ

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۳۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، قارچ، سس مخصوص
پیتزا پنیر و قارچ

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۲۷,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۵۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۲۹,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۵۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۹۳,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۱۵۸,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۱۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، گوجه، سس مخصوص
پیتزا پنیر

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۲۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

راسته ریش ریش شده گوساله ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۳۸,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۸۱,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۲۰۸,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۱۲۳,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن گوشت

بیکن گوشت ۹۷ درصد، پنیر، قارچ، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا بیکن گوشت

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۳۹,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۷۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۱۱۹,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۱۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس گوشت

پیتزا میکس گوشت

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۳۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۱۶۷,۰۰۰ تومان

برگر

ساندویچ فیله سوخاری

۲عددفیله سوخاری.کاهو.خیارشور.گوجه.سس مخصوص
ساندویچ فیله سوخاری
۴۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

۱۳۰گرم گوشت گوساله، نان مک، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
همبرگر مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۳۰ گرم گوشت گوساله، نان، پنیر، خیارشور، گوجه
چیز برگر
۵۳,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس

۲ عدد فیله سوخاری .سیب زمینی، نان، سالاد، کلم، سس
فیله استریپس

دو تکه

۵۵,۰۰۰ تومان

چهار تکه

۷۳,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالادکلم کوچک

کلم وهویج خردشده .سس مخصوص
سالادکلم کوچک
۵,۰۰۰ تومان

سالاد مرغ

کاهو .سینه مرغ ریش شده.ذرت.زیتون. سس مخصوص
سالاد مرغ
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد ویژه پیتزا پیتزا

کاهو، ژامبون، ذرت، زیتون، سس سالاد (یک نفره)
سالاد ویژه پیتزا پیتزا
۲۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۲۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا پرتقالی
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۸,۱۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۸,۱۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۴,۳۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۹,۸۰۰ تومان

هلو

۹,۸۰۰ تومان

استوایی

۹,۸۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

۱.۵ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

آبمیوه شیشه ای فرش دی

۲۵۰ میلی لیتر
آبمیوه شیشه ای فرش دی

لیموناد

۶,۵۰۰ تومان

موهیتو

۶,۵۰۰ تومان

دوغ بطری کوچک خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری کوچک خوشگوار
۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۴,۵۰۰ تومان