نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی (یک نفره)

ژامبون مرغ، پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی (یک نفره)
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره)

پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره)
۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (یک نفره)

مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (یک نفره)
۵
۷۴,۰۰۰ ۷۰,۳۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا مخصوص آمریکایی (یک نفره)

ژامبون مرغ، پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی (یک نفره)
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (دو نفره)

مرغ ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۳۱,۱۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ ایتالیایی (دو نفره)

قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پنیر و قارچ ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

پیتزا یونانی ایتالیایی (دو نفره)

ژامبون مرغ، پپرونی، سوسیس، پنیر گودا، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا یونانی ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۳۶,۰۰۰ ۱۲۹,۲۰۰ تومان

پیتزا مونت کارلو ایتالیایی (دو نفره)

ژامبون مرغ، پپرونی، سوسیس، پیاز، گوجه، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا مونت کارلو ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۲۱,۶۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل ایتالیایی (دو نفره)

پیتزا مرغ، پیتزا گوشت، پتیزا پپرونی، پیتزا مخصوص
پیتزا چهار فصل ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۴۶,۰۰۰ ۱۳۸,۷۰۰ تومان

پیتزا سوپریم ایتالیایی (دو نفره)

بیکن گوشت و مرغ، پپرونی، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون، سس مخصوص
پیتزا سوپریم ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۴۶,۰۰۰ ۱۳۸,۷۰۰ تومان

پیتزا میکس ایتالیایی (دو نفره)

مرغ و گوشت ریش شده ، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا میکس ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۴۸,۰۰۰ ۱۴۰,۶۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال ایتالیایی (دو نفره)

گوشت سفید ران گوساله ریش شده، پپرونی، گوجه، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، گوجه
پیتزا اسپشیال ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی (دو نفره)

گوشت سفید ران گوساله ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رست بیف ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۵۴,۰۰۰ ۱۴۶,۳۰۰ تومان

پیتزا بلونیز ایتالیایی (دو نفره)

گوشت چرخ شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا بلونیز ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۴۸,۰۰۰ ۱۴۰,۶۰۰ تومان

پیتزا سالامی ایتالیایی (دو نفره)

ژامبون سالامی ۹۰ درصد گوشت، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای،زیتون، سس مخصوص
پیتزا سالامی ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۴۴,۰۰۰ ۱۳۶,۸۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)

زیتون، ذرت، هویج ، گوجه، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۱۶,۰۰۰ ۱۱۰,۲۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)

پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۲۱,۶۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره)

پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره)
۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی (دو نفره)

ژامبون مرغ، پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخصوص ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی (یک نفره)

پنیر موزارلا، گوجه،فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مارگاریتا آمریکایی (یک نفره)
۵
۵۸,۰۰۰ ۵۵,۱۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی (یک نفره)

قارچ، پنیر موزارلا،فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی (یک نفره)
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی (یک نفره)

ژامبون مرغ، پپرونی، سوسیس، پنیر گودا، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا یونانی آمریکایی (یک نفره)
۵
۷۳,۰۰۰ ۶۹,۳۵۰ تومان

پیتزا مونت کارلو آمریکایی (یک نفره)

ژامبون مرغ، پپرونی، سوسیس، پیاز، گوجه، پنیر موزارلا ، سس مخصوص
پیتزا مونت کارلو آمریکایی (یک نفره)
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

پیتزا سوپریم آمریکایی (یک نفره)

بیکن گوشت و مرغ، پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون، سس مخصوص
پیتزا سوپریم آمریکایی (یک نفره)
۵
۷۸,۰۰۰ ۷۴,۱۰۰ تومان

پیتزا میکس آمریکایی (یک نفره)

مرغ و گوشت ریش شده ، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا میکس آمریکایی (یک نفره)
۵
۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۵۰ تومان

پیتزا اسپشیال آمریکایی (یک نفره)

گوشت سفید ران گوساله ریش شده، پپرونی، گوجه، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا اسپشیال آمریکایی (یک نفره)
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی (یک نفره)

گوشت سفید ران گوساله ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی (یک نفره)
۵
۸۲,۰۰۰ ۷۷,۹۰۰ تومان

پیتزا بلونیز آمریکایی (یک نفره)

گوشت چرخ شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا بلونیز آمریکایی (یک نفره)
۵
۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۵۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (یک نفره)

مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (یک نفره)
۵
۷۴,۰۰۰ ۷۰,۳۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی (یک نفره)

زیتون، ذرت، هویج، گوجه، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی (یک نفره)
۵
۶۳,۰۰۰ ۵۹,۸۵۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی (دو نفره)

پنیر موزارلا، گوجه،فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۰۶,۰۰۰ ۱۰۰,۷۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص آمریکایی (یک نفره)

ژامبون مرغ، پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی (یک نفره)
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره)

پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره)
۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی (یک نفره)

زیتون، ذرت، هویج، گوجه، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی (یک نفره)
۵
۶۳,۰۰۰ ۵۹,۸۵۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (یک نفره)

مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (یک نفره)
۵
۷۴,۰۰۰ ۷۰,۳۰۰ تومان

پیتزا بلونیز آمریکایی (یک نفره)

گوشت چرخ شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا بلونیز آمریکایی (یک نفره)
۵
۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۵۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی (یک نفره)

گوشت سفید ران گوساله ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی (یک نفره)
۵
۸۲,۰۰۰ ۷۷,۹۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال آمریکایی (یک نفره)

گوشت سفید ران گوساله ریش شده، پپرونی، گوجه، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا اسپشیال آمریکایی (یک نفره)
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس آمریکایی (یک نفره)

مرغ و گوشت ریش شده ، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا میکس آمریکایی (یک نفره)
۵
۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۵۰ تومان

پیتزا سوپریم آمریکایی (یک نفره)

بیکن گوشت و مرغ، پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون، سس مخصوص
پیتزا سوپریم آمریکایی (یک نفره)
۵
۷۸,۰۰۰ ۷۴,۱۰۰ تومان

پیتزا مونت کارلو آمریکایی (یک نفره)

ژامبون مرغ، پپرونی، سوسیس، پیاز، گوجه، پنیر موزارلا ، سس مخصوص
پیتزا مونت کارلو آمریکایی (یک نفره)
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی (یک نفره)

ژامبون مرغ، پپرونی، سوسیس، پنیر گودا، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا یونانی آمریکایی (یک نفره)
۵
۷۳,۰۰۰ ۶۹,۳۵۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی (یک نفره)

قارچ، پنیر موزارلا،فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی (یک نفره)
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی (یک نفره)

پنیر موزارلا، گوجه،فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مارگاریتا آمریکایی (یک نفره)
۵
۵۸,۰۰۰ ۵۵,۱۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا مخصوص ایتالیایی (دو نفره)

ژامبون مرغ، پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخصوص ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)

پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۲۱,۶۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (دو نفره)

مرغ ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۳۱,۱۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)

زیتون، ذرت، هویج ، گوجه، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۱۶,۰۰۰ ۱۱۰,۲۰۰ تومان

پیتزا سالامی ایتالیایی (دو نفره)

ژامبون سالامی ۹۰ درصد گوشت، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای،زیتون، سس مخصوص
پیتزا سالامی ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۴۴,۰۰۰ ۱۳۶,۸۰۰ تومان

پیتزا بلونیز ایتالیایی (دو نفره)

گوشت چرخ شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا بلونیز ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۴۸,۰۰۰ ۱۴۰,۶۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی (دو نفره)

گوشت سفید ران گوساله ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رست بیف ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۵۴,۰۰۰ ۱۴۶,۳۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال ایتالیایی (دو نفره)

گوشت سفید ران گوساله ریش شده، پپرونی، گوجه، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، گوجه
پیتزا اسپشیال ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ تومان

پیتزا میکس ایتالیایی (دو نفره)

مرغ و گوشت ریش شده ، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا میکس ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۴۸,۰۰۰ ۱۴۰,۶۰۰ تومان

پیتزا سوپریم ایتالیایی (دو نفره)

بیکن گوشت و مرغ، پپرونی، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون، سس مخصوص
پیتزا سوپریم ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۴۶,۰۰۰ ۱۳۸,۷۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل ایتالیایی (دو نفره)

پیتزا مرغ، پیتزا گوشت، پتیزا پپرونی، پیتزا مخصوص
پیتزا چهار فصل ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۴۶,۰۰۰ ۱۳۸,۷۰۰ تومان

پیتزا مونت کارلو ایتالیایی (دو نفره)

ژامبون مرغ، پپرونی، سوسیس، پیاز، گوجه، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا مونت کارلو ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۲۱,۶۰۰ تومان

پیتزا یونانی ایتالیایی (دو نفره)

ژامبون مرغ، پپرونی، سوسیس، پنیر گودا، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا یونانی ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۳۶,۰۰۰ ۱۲۹,۲۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ ایتالیایی (دو نفره)

قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پنیر و قارچ ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی (دو نفره)

پنیر موزارلا، گوجه،فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی (دو نفره)
۵
۱۰۶,۰۰۰ ۱۰۰,۷۰۰ تومان

برگر

برگر ذغالی

۱۵۰ گرم گوشت گوساله و گوسفندی، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
برگر ذغالی
۵۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۵۰ گرم گوشت گوساله و گوسفندی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
ماشروم برگر
۶۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم گوشت گوساله و گوسفندی، پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر
۶۱,۰۰۰ تومان

بانی چیز برگر

۱۵۰ گرم گوشت گوساله و گوسفندی، پپرونی، پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
بانی چیز برگر
۷۱,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی ویژه

۱۵۰ گرم گوشت گوساله و گوسفندی، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
برگر ذغالی ویژه
۷۱,۰۰۰ تومان

باربیکیو برگر

۱۵۰ گوشت گوساله و گوسفندی، بیکن گوشت و مرغ، پنیر و قارچ، سس باربیکیو، کاهو، گوجه، خیارشور
باربیکیو برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۳۰۰ گرم گوشت گوساله و گوسفندی، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل برگر
۹۷,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۳۰۰ گرم گوشت گوساله و گوسفندی، ۲ ورق پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل چیز برگر
۱۰۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مرغ و قارچ

مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، سس مخصوص، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ مرغ و قارچ
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت سفید ران گوساله ریش شده، پنیر موزارلا، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ رست بیف
۷۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

هات داگ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ ساده
۴۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، پنیر موزارلا، قارچ، ژامبون مرغ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ ویژه
۵۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

هات داگ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ پنیری
۵۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی
۳۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی، پنیر موزارلا
سیب زمینی تنوری
۵۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری با ژامبون

سیب زمینی، پنیر موزارلا، ژامبون مرغ و پپرونی
سیب زمینی تنوری با ژامبون
۶۴,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

کاهو، هویج، خیار، گوجه، ذرت، زیتون
سالاد فصل
۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص

کاهو، ژامبون مرغ، ذرت، زیتون، گوجه، سس مخصوص
سالاد مخصوص
۲۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

قوطی فقط فانتا اسپرایت
نوشابه قوطی
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر فانتا اسپرایت
نوشابه خانواده
۱۴,۳۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

قوطی لیمووهلو
ماءالشعیر قوطی
۹,۸۰۰ تومان