نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب دورو فودکورت

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۱۰۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو
چلو کباب دورو فودکورت
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ ۱۰۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو
چلو کباب کوبیده مخصوص
۳۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۲۸۰ گرم جوجه کباب سینه، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو
چلو جوجه کباب مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوسفندی

۲۵۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو
چلو کباب برگ گوسفندی
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بناب گوسفندی

۳۰۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو
چلو کباب بناب گوسفندی
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۱۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۱۸۰ گرم جوجه کباب سینه، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو
چلو کباب بختیاری
۵۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

۲۰۰ گرم جوجه کباب سینه، ۱۰۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو
چلو کباب وزیری
۴۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب شاندیز

۵۰۰ گرم دنده گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو
چلو کباب شاندیز
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگینی

۲۸۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۸۰ گرم جوجه کباب سینه، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو
چلو کباب لقمه نگینی
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

۲۸۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو
چلو کباب لقمه
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو کره
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ ۱۰۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۲ عدد گوجه کبابی، کلم قرمز، خیارشور، لیمو
خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۲۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (سیخی)

یک سیخ ۱۰۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۲ عدد گوجه کبابی، کلم قرمز، خیارشور، لیمو
کباب کوبیده (سیخی)
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

۲۸۰ گرم جوجه کباب سینه، ۲ عدد گوجه کبابی، کلم قرمز، خیارشور، لیمو
خوراک جوجه کباب بدون استخوان
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بناب گوسفندی

۳۰۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۲ عدد گوجه کبابی، کلم قرمز، خیارشور، لیمو
خوراک کباب بناب گوسفندی
۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ گوسفندی

۲۵۰ گرم گوشت گوسفندی، ۲ عدد گوجه کبابی، کلم قرمز، خیارشور، لیمو
خوراک کباب برگ گوسفندی
۵۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۱۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۱۸۰ گرم جوجه کباب سینه، ۲ عدد گوجه کبابی، کلم قرمز، خیارشور، لیمو
خوراک کباب بختیاری
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

۲۰۰ گرم جوجه کباب سینه، ۱۰۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۲ عدد گوجه کبابی، کلم قرمز، خیارشور، لیمو
خوراک کباب وزیری
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شاندیز

۵۰۰ گرم دنده گوسفندی، ۲ عدد گوجه کبابی، کلم قرمز، خیارشور، لیمو
خوراک کباب شاندیز
۷۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگینی

۲۸۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۲ عدد گوجه کبابی، کلم قرمز، خیارشور، لیمو
خوراک کباب لقمه نگینی
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

۲۸۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۲ عدد گوجه کبابی، کلم قرمز، خیارشور، لیمو
خوراک کباب لقمه
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب دورو فودکورت

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۱۰۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۲ عدد گوجه کبابی، کلم قرمز، خیارشور، لیمو
خوراک کباب دورو فودکورت
۵۹,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی سرخ شده

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا، گوجه، کلم قرمز، خیارشور، لیمو
خوراک ماهی سرخ شده
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی کبابی

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا، گوجه، کلم قرمز، خیارشور، لیمو
خوراک ماهی کبابی
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب تابه ای

۲ تکه گوشت ۱۰۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، گوجه سرخ شده، فلفل دلمه سرخ شده
خوراک کباب تابه ای
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه گوسفندی

۴۰۰-۴۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۲ عدد گوجه کبابی، کلم قرمز، خیارشور، لیمو
خوراک ماهیچه گوسفندی
۶۴,۰۰۰ تومان

خوراک گردن گوسفندی

۵۰۰ گرم گردن گوسفندی، ۲ عدد گوجه کبابی، کلم قرمز، خیارشور، لیمو
خوراک گردن گوسفندی
۶۹,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۳۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
باقالی پلو با مرغ
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

۴۰۰ گرم مرغ، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو اکبر جوجه
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو ماهی سرخ شده

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، لیمو
چلو ماهی سرخ شده
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی کبابی

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، لیمو
چلو ماهی کبابی
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه گوسفندی

۴۰۰-۴۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو ماهیچه گوسفندی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه

۴۰۰-۴۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
باقالی پلو با ماهیچه
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو گردن گوسفندی

۵۰۰ گرم گردن گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو گردن گوسفندی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گردن

۵۰۰ گرم گردن گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
باقالی پلو با گردن
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای

۲ تکه گوشت ۱۰۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، گوجه سرخ شده، فلفل دلمه سرخ شده، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو کباب تابه ای
۳۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
باقالی پلو
۱۲,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۶۰ گرم گوشت گوساله، ۲۵ گرم لپه، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۲۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۶۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۶۰ گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، بادمجان سرخ شده
چلو خورشت قیمه بادمجان
۲۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۶۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۶۰ گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۲۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۶۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

خانگی
سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

خانگی
سالاد شیرازی
۵,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

کشمش، نخود فرنگی، ذرت، کلم قرمز، کلم سفید، سس مایونز، سس مخصوص
سالاد اندونزی
۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست و خیار

خانگی
ماست و خیار
۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر شرکتی

ماست موسیر شرکتی
۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر محلی

ماست موسیر محلی
۴,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

خانگی
زیتون پرورده
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی هی دی

لیمویی

۳,۰۰۰ تومان

هلو

۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۳,۰۰۰ تومان

دوغ محلی بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ محلی بطری
۳,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی شرکتی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی شرکتی
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان