نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت
۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و گوشت

پیتزا مرغ و گوشت
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا برگر

پیتزا برگر
۲۲,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر دستی با قارچ و پنیر

همبرگر دستی با قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص با قارچ

همبرگر مخصوص با قارچ
۱۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۱,۰۰۰ تومان

همبرگر شرکتی

همبرگر شرکتی
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کتلت

ساندویچ کتلت
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با پنیر

ساندویچ کوکتل با پنیر
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با پنیر و قارچ

ساندویچ کوکتل با پنیر و قارچ
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

ساندویچ هات داگ با پنیر
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر و قارچ

ساندویچ هات داگ با پنیر و قارچ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی تنوری
۱۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

نوشابه بطری کوکاکولا ۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای کوکاکولا

نوشابه شیشه ای کوکاکولا ۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای کوکاکولا
۲,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

نوشابه قوطی کوکاکولا ۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

نوشابه خانواده کوکاکولا ۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی ۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی ۳۰۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ آبعلی گازدار

دوغ آبعلی گازدار ۲۵۰ میلی لیتر
دوغ آبعلی گازدار
۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده ۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۵,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک ۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ ۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان