جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چیزا اسپایسی

شنیسل مرغ سوخاری، پپرونی، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
چیزا اسپایسی
۱۸۵,۵۰۰ تومان

فیله استریپس نرمال

۴ تکه، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن، سس مخصوص
فیله استریپس نرمال
۱۳۹,۵۰۰ تومان

پیتزا هات اسپشیال دونفره

رست بیف، فیله مرغ مزه دار شده، ژامبون دودی
پیتزا هات اسپشیال دونفره
۲۰۸,۵۰۰ تومان

فرایز استریپس

سیب زمینی سرخ شده، فیله مرغ سوخاری، پنیر مخصوص
فرایز استریپس
۸۹,۵۰۰ تومان

پیتزا هات اسپشیال یک نفره

رست بیف، فیله مرغ مزه دار شده، ژامبون دودی
پیتزا هات اسپشیال یک نفره
۱۴۹,۵۰۰ تومان

ماشروم برگر

گوشت گریل شده، پنیر گودا، قارچ بلنچ، پنیر مخصوص
ماشروم برگر
۱۰۳,۵۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو پیچ، فیله مرغ طعم دار شده، نان تست طعم دار، گوجه چری، پنیر پارمسان
سالاد سزار
۹۹,۵۰۰ تومان

باکس ویژه

رویال باکس

پیتزا اسپشیال، رویال هات داگ، میت برگر، نوشابه خانواده، سالاد کلم، ۲ تکه مرغ سوخاری
رویال باکس
۳۹۵,۵۰۰ تومان

زینگر باکس

سالاد کلم، ۳ تکه مرغ سوخاری اسپایسی، زینگر، سیب زمینی،نان بروچن
زینگر باکس
۲۳۹,۵۰۰ تومان

اکستریم باکس

سالاد کلم، ۲ تکه مرغ سوخاری، ۲ تکه فیله سوخاری، مایتی برگر، سیب زمینی، نان بروچن
اکستریم باکس
۲۴۹,۵۰۰ تومان

میکس باکس

۲ تکه مرغ سوخاری، ۲ تکه فیله سوخاری،۲تکه کتف و بال سوخاری، قارچ سوخاری، سیب زمینی سوخاری، پیاز سوخاری، سالاد کلم
میکس باکس
۲۳۹,۵۰۰ تومان

پاور باکس

پیتزا چانو، ۳تکه فیله سوخاری، دبل دان، یک عدد سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن، نوشابه خانواده
پاور باکس
۳۱۵,۵۰۰ تومان

زینگرباکس(میت برگر)

میت برگر، ۳تکه مرغ سوخاری اسپایسی، سیب زمینی، سالاد کلم،نان بروچن
زینگرباکس(میت برگر)
۲۴۹,۵۰۰ تومان

اسلایدر باکس

اسلایدر زینگر، اسلایدر میت برگر، اسلایدر ماشروم برگر، سیب زمینی
اسلایدر باکس
۱۹۵,۵۰۰ تومان

شرییمپو

میگو سوخاری ۶ عدد، پاستا، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن
شرییمپو
۲۴۳,۵۰۰ تومان

هات باکس

زینگر، ۴ تکه کتف و بال سوخاری، هات داگ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن
هات  باکس
۲۷۵,۵۰۰ تومان

انجوی باکس

پاستا چیکن آلفردو، پیتزا انجوی یک نفره، ۳ تکه فیله استریپس، ماشروم برگر، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن، نوشابه خانواده
انجوی باکس
۳۹۵,۵۰۰ تومان

بیگ باکس

پاستا چیکن آلفردو، پیتزا سوییسی یک نفره، ۲ تکه کتف وبال، ۲ تکه فیله استریپس، زینگر، سالاد کلم، نان بروچن، نوشابه خانواده
بیگ باکس
۳۹۵,۵۰۰ تومان

اکستریم باکس/میت برگر/

اکستریم باکس/میت برگر/
۲۹۵,۵۰۰ تومان

پیتزا خانواده

پیتزا زبان ۲نفره

زبان گوساله، پیاز و دلمه، قارچ
پیتزا زبان 2نفره
۲۰۸,۵۰۰ تومان

سیر و استیک دونفره

رراسته گوساله، کره سیر دار، پیاز
سیر و استیک دونفره
۲۰۸,۵۰۰ تومان

پیتزا استیک دو نفره

راسته گوساله، پیاز،قارچ
پیتزا استیک دو نفره
۲۰۸,۵۰۰ تومان

میت لاورز دونفره

دنرگوشت، پیاز و دلمه، قارچ بلنچ
میت لاورز دونفره
۲۰۵,۵۰۰ تومان

چیکن استیک دو نفره

راسته گوساله، شنیسل مرغ گریل شده، قارچ بلنج
چیکن استیک دو نفره
۲۰۸,۵۰۰ تومان

پیتزا بلونیا دونفره

رست بیف، قارچ، فلفل دلممه، پیاز
پیتزا بلونیا دونفره
۲۰۸,۵۰۰ تومان

پیتزا هات اسپشیال دونفره

رست بیف، فیله مرغ مزه دار شده، ژامبون دودی
پیتزا هات اسپشیال دونفره
۲۰۸,۵۰۰ تومان

پیتزا سوییسی دونفره

ژامبون، گوشت چرخ کرده، قارچ بلنچ، سس مخصوص
پیتزا سوییسی دونفره
۲۰۵,۵۰۰ تومان

پیتزا میلانز دونفره

فیله مرغ مزه دار شده، قارچ
پیتزا میلانز دونفره
۲۰۵,۵۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل دونفره

رست بیف، فیله مرغ، پپرونی، ژامبون
پیتزا چهار فصل دونفره
۲۰۵,۵۰۰ تومان

پیتزا فوکاچیا دونفره

ژامبون، سوسیس، کوکتل
پیتزا فوکاچیا دونفره
۲۰۱,۵۰۰ تومان

پیتزا چانو دونفره

گوشت چرخ کرده مخصوص، قارچ
پیتزا چانو دونفره
۲۰۸,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی دونفره

پپرونی فلفل هالوپینو
پیتزا پپرونی دونفره
۲۰۵,۵۰۰ تومان

پیتزا وجی تا دونفره

گوجه، زیتون، بیبی کورن، قارچ، کدو
پیتزا وجی تا دونفره
۱۸۳,۵۰۰ تومان

پیتزا کنتاکی دونفره

تکه های مرغ سوخاری، قارچ بلنچ شده
پیتزا کنتاکی دونفره
۲۰۵,۵۰۰ تومان

چیکن بیف دونفره

رست بیف، فیله مرغ مزه دار، قارچ بلنچ
چیکن بیف دونفره
۲۰۸,۵۰۰ تومان

مارگاریتا دو نفره

گوجه، پنیر مخصوص
مارگاریتا دو نفره
۱۷۹,۵۰۰ تومان

آفریکانا دونفره

گوشت چرخ کرده، پپرونی، قارچ بلنچ
آفریکانا دونفره
۲۰۵,۵۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو دونفره

فیله مرغ مزه دار شده، سس آلفردو
پیتزا چیکن آلفردو دونفره
۱۸۹,۵۰۰ تومان

پیتزا انجوی دونفره

چوریتسو، کراکف، قارچ بلنج، پنیر گودا
پیتزا انجوی دونفره
۲۰۵,۵۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا استیک یک نفره

استیک گوشت
پیتزا استیک یک نفره
۱۴۹,۵۰۰ تومان

پیتزا بلونیا یک نفره

رست بیف، قارچ
پیتزا بلونیا یک نفره
۱۴۹,۵۰۰ تومان

پیتزا هات اسپشیال یک نفره

رست بیف، فیله مرغ مزه دار شده، ژامبون دودی
پیتزا هات اسپشیال یک نفره
۱۴۹,۵۰۰ تومان

پیتزا سوییسی یک نفره

ژامبون، گوشت چرخ کرده، قارچ بلنچ، سس مخصوص
پیتزا سوییسی یک نفره
۱۴۵,۵۰۰ تومان

پیتزا میلانز یک نفره

فیله مرغ مزه دار شده، قارچ
پیتزا میلانز یک نفره
۱۴۵,۵۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل یک نفره

رست بیف، فیله مرغ، پپرونی، ژامبون
پیتزا چهار فصل یک نفره
۱۴۵,۵۰۰ تومان

پیتزا فوکاچیا یک نفره

ژامبون، سوسیس، کوکتل
پیتزا فوکاچیا یک نفره
۱۴۱,۵۰۰ تومان

پیتزا چانو یک نفره

گوشت چرخ کرده مخصوص، قارچ
پیتزا چانو یک نفره
۱۴۹,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی یک نفره

پپرونی فلفل هالوپینو
پیتزا پپرونی یک نفره
۱۴۵,۵۰۰ تومان

پیتزا وجی تا یک نفره

گوجه، زیتون، بیبی کورن، قارچ، کدو
پیتزا وجی تا یک نفره
۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا کنتاکی یک نفره

تکه های مرغ سوخاری، قارچ بلنچ شده
پیتزا کنتاکی یک نفره
۱۴۵,۵۰۰ تومان

چیکن بیف یک نفره

رست بیف، فیله مرغ مزه دار، قارچ بلنچ
چیکن بیف یک نفره
۱۴۹,۵۰۰ تومان

مارگاریتا یک نفره

گوجه، پنیر مخصوص
مارگاریتا یک نفره
۱۲۳,۵۰۰ تومان

زبان یکنفره

زبان گوساله، پیاز و دلمه
زبان یکنفره
۱۴۹,۵۰۰ تومان

سیر و استیک یکنفره

استیک گوشت، کره سیر دار
سیر و استیک یکنفره
۱۴۹,۵۰۰ تومان

میت لاورز یکنفره

دنر، پیاز و دلمه
میت لاورز یکنفره
۱۴۵,۵۰۰ تومان

چیکن استیک یکنفره

استیک گوشت، مرغ گریل
چیکن استیک یکنفره
۱۴۹,۵۰۰ تومان

آفریکانا یکنفره

گوشت چرخ کرده، پپرونی، قارچ بلنچ
آفریکانا یکنفره
۱۴۵,۵۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو یک نفره

فیله مرغ مزه دار شده، سس آلفردو
پیتزا چیکن آلفردو یک نفره
۱۳۹,۵۰۰ تومان

پیتزا انجوی یک نفره

چوریتسو، کراکف، قارچ بلنج، پنیر گودا
پیتزا انجوی یک نفره
۱۴۵,۵۰۰ تومان

برگر

ماشروم برگر

گوشت گریل شده، پنیر گودا، قارچ بلنچ، پنیر مخصوص
ماشروم برگر
۱۰۳,۵۰۰ تومان

دبل میت برگر

۲عدد برگر گوشت، بیکن، پنیر گودا، سیب زمینی سوخاری
دبل میت برگر
۱۳۷,۵۰۰ تومان

میت برگر

گوشت گریل شده، بیکن، پنیر گودا، سیب زمینی سوخاری
میت برگر
۱۰۳,۵۰۰ تومان

چیکن میت برگر

برگر گوشت، شنیسل گریل شده، پنیر گودا، بیکن، سیب زمینی سوخاری
چیکن میت برگر
۱۳۷,۵۰۰ تومان

چیکن برگر

شنیسل سوخاری شده نرمال، پنیر گودا
چیکن برگر
۸۹,۵۰۰ تومان

زینگر

شنیسل سوخاری شده اسپایسی، پنیر گودا
زینگر
۸۹,۵۰۰ تومان

سوپر زینگر

۲ عدد شنیسل اسپایسی، پنیر گودا
سوپر زینگر
۱۲۳,۵۰۰ تومان

زینگر میت

۱ عدد شنیسل اسپایسی، ۱ عدد برگر گوشت، پنیر گودا، بیکن، سیب زمینی سوخاری
زینگر میت
۱۳۷,۵۰۰ تومان

گریل چیکن برگر

شنیسل گریل شده، پنیر گودا
گریل چیکن برگر
۸۹,۵۰۰ تومان

مایتی برگر

شنیسل سوخاری شده، شنیسل مرغ گریل شده، پنیر گودا
مایتی برگر
۱۲۳,۵۰۰ تومان

کلاسیک برگر

دو عدد شنیسل سوخاری شده نرمال، پنیر گودا
کلاسیک برگر
۱۲۳,۵۰۰ تومان

هالوپینو برگر

برگر گوشت، پنیر گودا، بیکن، هالوپینو، سیب زمینی سوخاری
هالوپینو برگر
۱۰۹,۵۰۰ تومان

برگر اضافه

برگر اضافه
۳۵,۵۰۰ تومان

بیکن اضافه

بیکن اضافه
۹,۵۰۰ تومان

چوریتسو برگر

چوریتسو، پنیر گودا، بیکن، سیب زمینی سوخاری
چوریتسو برگر
۱۰۹,۵۰۰ تومان

فیش برگر

ماهی سوخاری، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور
فیش برگر
۱۲۵,۵۰۰ تومان

هالو زینگر

شنیسل سوخاری اسپایسی، هالوپینو، پنیرگودا
هالو زینگر
۹۹,۵۰۰ تومان

بیکن زینگر

شنیسل سوخاری اسپایسی، بیکن، پنیرگودا
بیکن زینگر
۹۹,۵۰۰ تومان

چوریتسو میت برگر

برگر گوشت، چوریتسو، پنیر گودا، بیکن، سیب زمینی سوخاری
چوریتسو میت برگر
۱۴۷,۵۰۰ تومان

انیون برگر

برگر گوشت، پنیر گودا، بیکن، پیاز سوخاری
انیون برگر
۱۰۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ

سوپریم

فیله مرغ سوخاری شده، پنیر گودا
سوپریم
۸۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله تو

فیله مرغ مزه دار شده، چیز ماشروم
ساندویچ فیله تو
۹۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ اسپشیال

رست بیف فیله مرغ مزه دار شده، چیز ماشروم
ساندویچ اسپشیال
۱۱۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

رست بیف، چیز ماشروم
ساندویچ رست بیف
۱۱۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ استیک

استیک گوشت، قارچ و پنیر
ساندویچ استیک
۱۱۵,۵۰۰ تومان

زبان مخصوص

زبان گوساله، قارچ و پنیر
زبان مخصوص
۱۰۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ دنر

دنر، دلمه و پیاز، قارچ و پنیر
ساندویچ دنر
۸۷,۵۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری دو تکه نرمال

سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن، سس مخصوص
مرغ سوخاری دو تکه نرمال
۱۱۷,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه اسپایسی

سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن، سس مخصوص
مرغ سوخاری دو تکه اسپایسی
۱۱۷,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه نرمال

سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن، سس مخصوص
مرغ سوخاری سه تکه نرمال
۱۴۳,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه اسپایسی

سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن، سس مخصوص
مرغ سوخاری سه تکه اسپایسی
۱۴۳,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری چهار تکه نرمال

سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن، سس مخصوص
مرغ سوخاری چهار تکه نرمال
۱۶۹,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری چهار تکه اسپایسی

سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن، سس مخصوص
مرغ سوخاری چهار تکه اسپایسی
۱۶۹,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری نه تکه نرمال

۲عدد سیب زمینی، ۲عدد سالاد کلم، ۲عدد نان بروچن، سس مخصوص، نوشابه خانواده
مرغ سوخاری نه تکه نرمال
۳۶۹,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری نه تکه اسپایسی

۲عدد سیب زمینی، ۲عدد سالاد کلم، ۲عدد نان بروچن، سس مخصوص، نوشابه خانواده
مرغ سوخاری نه تکه اسپایسی
۳۶۹,۵۰۰ تومان

فیله استریپس نرمال

۴ تکه، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن، سس مخصوص
فیله استریپس نرمال
۱۳۹,۵۰۰ تومان

کتف و بال سوخاری نرمال

۴ تکه، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن، سس مخصوص
کتف و بال سوخاری نرمال
۱۰۹,۵۰۰ تومان

کتف و بال سوخاری اسپایسی

۴تکه، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن، سس مخصوص
کتف و بال سوخاری اسپایسی
۱۰۹,۵۰۰ تومان

نان بروچن

نان بروچن
نان بروچن
۴,۰۰۰ تومان

یک تکه مرغ سوخاری نرمال

یک تکه مرغ سوخاری
یک تکه مرغ سوخاری نرمال
۳۶,۵۰۰ تومان

یک تکه مرغ اسپایسی

یک تکه مرغ سوخاری
یک تکه مرغ اسپایسی
۳۶,۵۰۰ تومان

یک تکه فیله استریپس

یک تکه فیله سوخاری
یک تکه فیله استریپس
۳۶,۵۰۰ تومان

یک تکه کتف و بال نرمال

یک تکه کتف و بال سوخاری
یک تکه کتف و بال نرمال
۲۹,۵۰۰ تومان

یک تکه کتف و بال اسپایسی

یک تکه کتف و بال سوخاری
یک تکه کتف و بال اسپایسی
۲۹,۵۰۰ تومان

۱تکه فیله اسپایسی

یک تکه فیله سوخاری
1تکه فیله اسپایسی
۳۶,۵۰۰ تومان

کتف و بال ۱۲ تکه نرمال

سیب زمینی ۲ عدد، نوشابه خانواده، سالاد کلم، نان بروچن ۲ عدد
کتف و بال 12 تکه نرمال
۲۸۵,۵۰۰ تومان

ماهی سوخاری

۳ تکه فیله ماهی تیلاپیا سوخاری، سالاد کلم، نان بروچن
ماهی  سوخاری
۱۶۹,۵۰۰ تومان

میگو سوخاری

۱۲ عدد میگو سوخاری متوسط، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن
میگو  سوخاری
۱۶۹,۵۰۰ تومان

فیله استریپس اسپایسی

۴ تکه، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن، سس مخصوص
فیله استریپس اسپایسی
۱۳۹,۵۰۰ تومان

کتف و بال ۱۲ تکه اسپایسی

سیب زمینی ۲ عدد، نوشابه خانواده، سالاد کلم، نان بروچن ۲ عدد
کتف و بال 12 تکه اسپایسی
۲۸۵,۵۰۰ تومان

ویژه

دبل دان چوریتسو

۲ عدد شنیسل سوخاری، چوریتزو، پنیر گودا، بیکن، پنیر پارمسان
دبل دان چوریتسو
۱۴۷,۵۰۰ تومان

چیزا اسپایسی

شنیسل مرغ سوخاری، پپرونی، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
چیزا اسپایسی
۱۸۵,۵۰۰ تومان

چیزا نرمال

شنیسل مرغ سوخاری، بیکن، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
چیزا نرمال
۱۸۵,۵۰۰ تومان

مینی چیزا نرمال

۲ عدد شنیسل سوخاری، پپرونی\بیکن، پنیر پیتزا، فیلفل دلمه
مینی چیزا نرمال
۱۲۵,۵۰۰ تومان

پاستا آلفردو

پنه، فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمسان
پاستا آلفردو
۱۲۷,۵۰۰ تومان

دبل دان اسپایسی

۲ عدد شنیسل مرغ سوخاری شده، بیکن مخصوص، پنیر گودا، پنیر پارمسان
دبل دان اسپایسی
۱۲۵,۵۰۰ تومان

دبل دان برگر اسپایسی

۲ عدد شنیسل مرغ سوخاری شده، برگر گوشت مخصوص، پنیر گودا، پنیر پارمسان
دبل دان برگر اسپایسی
۱۴۵,۵۰۰ تومان

مینی چیزا اسپایسی

مینی چیزا اسپایسی
۱۲۵,۵۰۰ تومان

بشقاب

بشقاب هات چیپس

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر مخصوص
بشقاب هات چیپس
۸۷,۵۰۰ تومان

بشقاب پوتاتو

سیب زمینی، ژامبون، پنیر مخصوص
بشقاب پوتاتو
۸۷,۵۰۰ تومان

بشقاب چیلی فرایز

سیب زمینی، گوشت چرخ کرده چیلی، پنیر مخصوص
بشقاب چیلی فرایز
۹۵,۵۰۰ تومان

بشقاب چیکن فرایز

سیب زمینی، فیله مرغ طعم دار شده، پنیر مخصوص
بشقاب چیکن فرایز
۸۹,۵۰۰ تومان

فرایز استریپس

سیب زمینی سرخ شده، فیله مرغ سوخاری، پنیر مخصوص
فرایز استریپس
۸۹,۵۰۰ تومان

پپراتو

سیب زمینی سرخ شده، پپرونی، پنیر مخصوص
پپراتو
۸۹,۵۰۰ تومان

انجوی فرایز

سیب زمینی سرخ شده، چوریتزو، پنیر پیتزا، دلمه
انجوی فرایز
۹۵,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ناگت و سیب زمینی

۸ تکه ناگت مرغ، سیب زمینی
ناگت و سیب زمینی
۷۵,۵۰۰ تومان

سیب زمینی سوخاری

۱۵۰ گرم
سیب زمینی سوخاری
۵۳,۵۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۱۵۰ گرم
سیب زمینی سرخ کرده
۴۹,۵۰۰ تومان

نان سیر

کره، سیر، جعفری، پنیر مخصوص ‍‍
نان سیر
۷۵,۵۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۵۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۹,۵۰۰ تومان

پاپ چیکن

تکه های فیله مرغ سوخاری شده
پاپ چیکن
۵۹,۵۰۰ تومان

پیاز سوخاری

۱۵۰ گرم
پیاز سوخاری
۴۹,۵۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج، سس مخصوص
سالاد کلم
۱۲,۵۰۰ تومان

سالاد سوخاری

سزار با فیله سوخاری
سالاد سوخاری
۹۹,۵۰۰ تومان

پنیر سوخاری

پنیر کبابی سوخاری شده
پنیر سوخاری
۵۹,۵۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو پیچ، فیله مرغ طعم دار شده، نان تست طعم دار، گوجه چری، پنیر پارمسان
سالاد سزار
۹۹,۵۰۰ تومان

سس پنیرچدار

سس پنیرچدار
۹,۵۰۰ تومان

سس سیر اضافه

سس سیر اضافه
سس سیر اضافه
۳,۰۰۰ تومان

سس چیلی اضافه

سس چیلی اضافه
سس چیلی اضافه
۳,۰۰۰ تومان

سس اسموکی اضافه

سس اسموکی اضافه
سس اسموکی اضافه
۳,۰۰۰ تومان

سس مایونز اضافه

سس مایونز اضافه
سس مایونز اضافه
۳,۰۰۰ تومان

سس فرانسه اضافه

سس فرانسه اضافه
سس فرانسه اضافه
۳,۰۰۰ تومان

سس خردل

سس خردل
۳,۰۰۰ تومان

کچاپ اضافه

کچاپ اضافه
۳,۰۰۰ تومان

سس انار

سس انار
۳,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

سالاد پاستا
۷۵,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

فرش دی سیب

قوطی ۳۳۰
فرش دی سیب
۹,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۴۰۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
ناموجود

آب معدنی کوچک

۳۳۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

قوطی کوکا

۳۳۰ سی سی
قوطی کوکا
۱۰,۰۰۰ تومان

قوطی فانتا

۳۳۰ سی سی
قوطی فانتا
۱۰,۰۰۰ تومان

قوطی اسپرایت

۳۳۰ سی سی
قوطی اسپرایت
۱۰,۰۰۰ تومان

دلستر لیمو

۳۳۰ سی سی
دلستر لیمو
۱۲,۰۰۰ تومان

کوکا خانواده

۱/۵ لیتر
کوکا خانواده
۱۶,۵۰۰ تومان

فانتا خانواده

۱/۵ لیتر
فانتا خانواده
۱۶,۵۰۰ تومان

اسپرایت خانواده

۱/۵ لیتر
اسپرایت خانواده
۱۶,۵۰۰ تومان

دلستر هلو

دلستر هلو
۱۲,۰۰۰ تومان

فرش دی موهیتو

موهیتو
فرش دی موهیتو
۱۲,۰۰۰ تومان

فرش دی انگور قرمز

انگور قرمز
فرش دی انگور قرمز
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ سنتی ۲۵۰سی سی

دوغ سنتی 250سی سی
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ سنتی ۵۰۰ سی سی

دوغ سنتی 500 سی سی
۱۵,۰۰۰ تومان

فرش دی انبه پشن فروت

فرش دی انبه پشن فروت
۹,۰۰۰ تومان

دوغ ۵۰۰ کاله

دوغ 500 کاله
۱۳,۰۰۰ تومان

هات داگ

هات داگ رویال

هات داگ تنوری با پنیر، سس پارماجانه، کاهو، گوجه، خیارشور
هات داگ رویال
۸۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ تنوری، قارچ و پنیر
ساندویچ هات داگ ویژه
۹۵,۵۰۰ تومان

کراکف

کراکف
۱۲۳,۵۰۰ تومان

سوپرهات داگ

هات داگ ۳۰۰ گرمی
سوپرهات داگ
۹۹,۵۰۰ تومان

هالو داگ

هات داگ سرخ شده، هالوپینو، گودا
هالو داگ
۹۵,۵۰۰ تومان

هات داگ سوخاری

هات داگ سوخاری شده، پنیر گودا
هات داگ سوخاری
۹۵,۵۰۰ تومان