نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا رست بیف (یک نفره)

۹۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف (یک نفره)
۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (یک نفره)

۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ (یک نفره)
۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی (یک نفره)

مخلوط ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ شده، پنیر پیتزا، سوسیس کوکتل، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه
پیتزا یونانی (یک نفره)
۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (یک نفره)

۱۲۰ گرم پپرونی، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی (یک نفره)
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیپلو (یک نفره)

۸۰ گرم فیله مرغ نگین شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه
پیتزا چیپلو (یک نفره)
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (یک نفره)

مخلوط ژامبون گوشت و مرغ، سوسیس کوکتل، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه
پیتزا مخصوص (یک نفره)
۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رژیمی (یک نفره)

مخلوط سبزیجات، فیله مرغ نگین شده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه
پیتزا رژیمی (یک نفره)
۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (یک نفره)

مخلوط سبزیجات، قارچ پخته شده، پنیر پیتزا، گوجه، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، قارچ
پیتزا سبزیجات (یک نفره)
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا رویایی (دو نفره)

مخلوط ژامبون گوشت و مرغ، گوشت گوساله چرخ شده، فیله مرغ نگین شده، پنیر پیتزا، سیب زمینی سرخ شده
پیتزا رویایی (دو نفره)
۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (دو نفره)

۱۳۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف (دو نفره)
۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (دو نفره)

۱۳۰ گرم گوشت گوساله چرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ (دو نفره)
۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس (دو نفره)

۶۰ گرم فیله مرغ نگین شده، ۶۰ گرم گوشت گوساله چرخ شده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون سیاه
پیتزا میکس (دو نفره)
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی (دو نفره)

مخلوط ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ شده، پنیر پیتزا، سوسیس کوکتل، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه
پیتزا یونانی (دو نفره)
۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چیپلو (دو نفره)

فیله مرغ نگین شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه
پیتزا چیپلو (دو نفره)
۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (دو نفره)

مخلوط ژامبون گوشت و مرغ، سوسیس کوکتل، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه
پیتزا مخصوص (دو نفره)
۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (دو نفره)

۲۰۰ گرم پپرونی، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی (دو نفره)
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (دو نفره)

مخلوط سبزیجات، قارچ پخته شده، پنیر پیتزا، گوجه، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، قارچ
پیتزا سبزیجات (دو نفره)
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رژیمی (دو نفره)

مخلوط سبزیجات، فیله مرغ نگین شده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه
پیتزا رژیمی (دو نفره)
۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مینی

پیتزا مخصوص (مینی)

مخلوط ژامبون گوشت و مرغ، سوسیس کوکتل، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه
پیتزا مخصوص (مینی)
۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (مینی)

فیله مرغ نگین شده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ (مینی)
۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (مینی)

گوشت گوساله چرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ (مینی)
۱۴,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر حرفه ای

۲ عدد برگر ۱۳۰ گرم، ۱۰۰ گرم شنیسل مرغ گریل شده، یک اسلایس ژامبون ۹۰% گوشت، قارچ پخته شده، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر حرفه ای
۴۰,۰۰۰ تومان

برگر رویایی

۱۳۰ گرم برگر، ۷۰ گرم شنیسل مرغ گریل شده، یک اسلایس ژامبون ۹۰% گوشت، قارچ پخته شده، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور
برگر رویایی
۲۹,۰۰۰ تومان

دبل برگر

۲ عدد برگر ۱۳۰ گرم، کاهو، گوجه، خیارشور
دبل برگر
۲۹,۰۰۰ تومان

میکس برگر

۱۳۰ گرم برگر، ۷۰ گرم شنیسل مرغ گریل شده، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور
میکس برگر
۲۴,۰۰۰ تومان

بیکن برگر

۱۳۰ گرم برگر، یک اسلایس ژامبون ۹۰% گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور
بیکن برگر
۲۱,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۰۰ گرم شنیسل مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور
چیکن برگر
۱۷,۰۰۰ تومان

همبرگر دستی

۱۳۰ گرم برگر، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر دستی
۱۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر دستی

۱۳۰ گرم برگر، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر دستی
۲۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۳۰ گرم برگر، قارچ پخته شده، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور
ماشروم برگر
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

۶۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ پخته شده، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ رست بیف
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

۶۰ گرم فیله مرغ نگینی شده، قارچ پخته شده، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ مرغ و قارچ
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت و قارچ

۶۰ گرم گوشت چرخ شده، قارچ پخته شده، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ گوشت و قارچ
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم

۳ تکه فیله مرغ سوخاری شد، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ سوپریم
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۴ اسلایس ژامبون ۹۰% گوشت، قارچ پخته شده، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۷۰% گوشت، گوجه، خیارشور، کاهو
ساندویچ هات داگ
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ ۷۰% گوشت، ۲ اسلایس ژامبون ۹۰% گوشت، قارچ پخته شده، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیری

۱۲۰ گرم کراکف پنیری، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کراکف پنیری
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ و گوشت (سرد)

۲ اسلایس ژامبون گوشت ۹۰%، ۲ اسلایس ژامبون مرغ دودی ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ و گوشت (سرد)
۱۴,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

فیله استریپس دو تکه

۲ عدد فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ شده، سس سیر
فیله استریپس دو تکه

نرمال

۲۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۲۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس سه تکه

۳ عدد فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ شده، سس سیر
فیله استریپس سه تکه

نرمال

۲۴,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۲۴,۰۰۰ تومان

فیله استریپس چهار تکه

۴ عدد فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ شده، سس سیر
فیله استریپس چهار تکه

نرمال

۲۸,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۲۸,۰۰۰ تومان

فیله استریپس پنج تکه

۵ عدد فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ شده، سس سیر
فیله استریپس پنج تکه

نرمال

۳۲,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۳۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، یک عدد سس یک نفره کچاپ
سیب زمینی

کوچک

۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

سیب زمینی سرخ شده، پنیر پیتزا، یک عدد سس یک نفره کچاپ
سیب زمینی پنیری
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی رویایی

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، میکس ژامبون، سوسیس کوکتل، پنیر پیتزا، قارچ پخته شده، فلفل دلمه ای
سیب زمینی رویایی
۱۸,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۱۰,۰۰۰ تومان

اسنک رویایی

میکس ژامبون، پنیر پیتزا، قارچ پخته شده، فلفل دلمه ای
اسنک رویایی
۱۴,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۱۵۰ گرم قارچ سوخاری، پنیر پیتزا
قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۱۰,۰۰۰ تومان

سس سیر

سس سیر
۲,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

شنیسل مرغ گریل شده، نان سزار، کاهو، پنیر پارمسان، گوجه گیلاسی، زیتون سیاه
سالاد سزار
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، زیتون سیاه
سالاد فصل
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای

لیمو

۲,۵۰۰ تومان

هلو

۲,۵۰۰ تومان

استوایی

۲,۵۰۰ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۲,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۲۰۰ تومان