نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص قصر

پیتزا مخصوص قصر

خانواده

۲۹,۰۰۰ تومان

نرمال

۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص

خانواده

۲۷,۰۰۰ تومان

نرمال

۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

خانواده

۲۵,۰۰۰ تومان

نرمال

۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

پیتزا گوشت و قارچ

خانواده

۲۸,۰۰۰ تومان

نرمال

۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

پیتزا مرغ و قارچ

خانواده

۲۷,۵۰۰ تومان

نرمال

۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات

خانواده

۲۴,۵۰۰ تومان

نرمال

۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

خانواده

۲۵,۵۰۰ تومان

نرمال

۱۶,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر تنوری

همبرگر، قارچ، پنیر، کالباس
همبرگر تنوری
۱۴,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

همبرگر، قارچ، پنیر
همبرگر ویژه
۱۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگر، قارچ، پنیر
چیز برگر
۱۲,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

همبرگر، قارچ، پنیر
دوبل برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

همبرگر ذغالی

همبرگر، قارچ، پنیر
همبرگر ذغالی
۱۴,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص قصر

همبرگر مخصوص قصر
۱۰,۰۰۰ تومان

همبرگر ذغالی معمولی

همبرگر ذغالی معمولی
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

ساندویچ بلغاری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر مرغ

ساندویچ جگر مرغ
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ساندویچ ژامبون گوشت
۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ جگر بندری

ساندویچ جگر بندری
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه قصر

ساندویچ ویژه قصر
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه

ساندویچ مرغ ویژه
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

ساندویچ فلافل ویژه
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

ساندویچ بندری ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری

ژامبون گوشت تنوری

ژامبون، قارچ، پنیر
ژامبون گوشت تنوری
۱۴,۰۰۰ تومان

ژامبون ویژه تنوری

فیله مرغ، همبرگر، قارچ، پنیر،
ژامبون ویژه تنوری
۱۶,۰۰۰ تومان

ژامبون مرغ تنوری

ژامبون، قارچ، پنیر
ژامبون مرغ تنوری
۱۴,۰۰۰ تومان

هات داگ ویژه تنوری

هات داگ، قارچ، پنیر
هات داگ ویژه تنوری
۱۴,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی ویژه
۱۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده بزرگ

سیب زمینی سرخ کرده بزرگ
۱۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده کوچک

سیب زمینی سرخ کرده کوچک
۶,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

سالاد اندونزی
۵,۰۰۰ تومان

چیپس با پنیر

چیپس با پنیر
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۵۰میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۵,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱.۵ میلی لیتر
دلستر خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۵۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۳,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۲۰۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای
۲,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان