نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

ساندویچ

ساندویچ فلافل دست ساز

۴ قرص فلافل، گوجه، خیارشور، کلم، نان سنتی
ساندویچ فلافل دست ساز
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۱۲۰ گرم سوسیس بندری، گوجه، خیارشور، کلم، نان سنتی
ساندویچ بندری
۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

۱۲۰ گرم مرغ ریش شده، گوجه، خیارشور، کلم، نان سنتی
ساندویچ مرغ
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ میکس

۱۲۰ گرم مخلوط مرغ ریش شده و سوسیس بندری، گوجه، خیارشور، کلم، نان سنتی
ساندویچ مرغ میکس
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

۱۲۰ گرم جگر مرغ سرخ شده، گوجه، خیارشور، کلم، نان سنتی
ساندویچ جگر
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس جگر

۱۲۰ گرم مخلوط جگر مرغ سرخ شده و سوسیس بندری، گوجه، خیارشور، کلم، نان سنتی
ساندویچ میکس جگر
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

۲ عدد کوکتل سرخ شده، گوجه، خیارشور، کلم، نان سنتی
ساندویچ کوکتل
۶,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

یک عدد برگر شرکتی ۶۰%، گوجه، خیارشور، کلم، نان سنتی
همبرگر معمولی
۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر شرکتی ۹۰%، گوجه، خیارشور، کلم، نان سنتی
همبرگر مخصوص
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان