جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت

مینی

۱۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ

مینی

۱۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

مینی

۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص

مینی

۱۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا تک نفره

پیتزا تک نفره
۱۳,۰۰۰ تومان

برگر

برگر مخصوص ۸۵ درصد

برگر مخصوص 85 درصد
۱۴,۰۰۰ تومان

برگر مخصوص

برگر مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

برگر معمولی

برگر معمولی
۸,۰۰۰ تومان

برگر ویژه

برگر ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

برگر تنوری

برگر تنوری
۱۷,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کباب لقمه

ساندویچ کباب لقمه
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ آلمانی

ساندویچ آلمانی
۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

ساندویچ بلغاری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

ساندویچ جگر
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله

ساندویچ فیله
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ الویه

ساندویچ الویه
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص

ساندویچ فلافل مخصوص
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری مخصوص

ساندویچ بندری مخصوص
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخصوص

مرغ و گوشت
ساندویچ ژامبون مخصوص
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

مرغ و گوشت
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

ساندویچ کوکتل ویژه
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۱۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر
۱۶,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوچک مشکی

۳۰۰ سی سی
نوشابه بطری کوچک مشکی
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری کوچک زرد

۳۰۰ سی سی
نوشابه بطری کوچک زرد
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده زرد

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده زرد
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده مشکی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده مشکی
۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۰۰ سی سی
دلستر قوطی
۳,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

یک لیتر
دلستر خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ سی سی
دوغ کوچک
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۵,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۳۰۰ سی سی
آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان