جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای ایرانی

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۲۳,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

باقالی پلو با مرغ
۲۴,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

عدس پلو

عدس پلو
۱۷,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو

لوبیا پلو
۱۷,۰۰۰ تومان

کوفته

یک عدد
کوفته
۱۷,۰۰۰ تومان

کتلت

سه عدد
کتلت
۱۷,۰۰۰ تومان

کوکو سیب زمینی

سه عدد
کوکو سیب زمینی
۱۵,۰۰۰ تومان

کوکو سبزی

سه عدد
کوکو سبزی
۱۵,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

کشک بادمجان
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای

چلو کباب تابه ای
۲۸,۰۰۰ تومان

ماکارونی

ماکارونی
۱۷,۰۰۰ تومان

سوپ (یک کیلو)

سوپ (یک کیلو)
۱۳,۰۰۰ تومان

آش (یک کیلو)

آش (یک کیلو)
۱۷,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت فسنجان

چلو خورشت فسنجان
۲۴,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

خورشت فسنجان (اضافه)
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت آلو اسفناج

چلو خورشت آلو اسفناج
۲۱,۰۰۰ تومان

خورشت آلو اسفناج (اضافه)

خورشت آلو اسفناج (اضافه)
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۸,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت کرفس

چلو خورشت کرفس
۱۸,۰۰۰ تومان

خورشت کرفس (اضافه)

خورشت کرفس (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۶,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۳,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان