نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب .مرغ زعفرانی ۱۵۰، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۷۵ گرم، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، سماق، کره
چلو کباب میکس
۴۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۷۵ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، سماق، کره
چلو کباب کوبیده
۴۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب .مرغ زعفرانی ۱۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، کره، نارنج یا سس لیمو
چلو جوجه کباب معمولی
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۳۰گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۷۵ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، سماق، کره...
چلو کباب سلطانی
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۳۰گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، سماق، کره
چلو کباب برگ
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۷۵ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، سماق، کره
چلو کباب کوبیده
۴۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۶۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، سماق، کره
چلو کباب لقمه
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب .مرغ زعفرانی ۱۵۰، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۷۵ گرم، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، سماق، کره
چلو کباب میکس
۴۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ران

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ زعفرانی ۲۳۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، کره، نارنج یا سس لیمو
چلو جوجه کباب ران
۴۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ زعفرانی ۲۲۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، کره، نارنج یا سس لیمو
چلو جوجه کباب مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب .مرغ زعفرانی ۱۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، کره، نارنج یا سس لیمو
چلو جوجه کباب معمولی
۳۳,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۳۰گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۷۵ گرمی، گوجه کبابی، سماق، .نان لواش
خوراک کباب سلطانی
۶۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۳۰گرمی، گوجه کبابی، سماق،.نان لواش
خوراک کباب برگ
۵۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۷۵ گرم، سماق، نان لواش
کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۷۵ گرمی، گوجه کبابی، سماق، ..نان لواش
خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۶۰ گرم، سماق، نان لواش
خوراک کباب لقمه
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب .مرغ زعفرانی ۱۵۰، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۷۵ گرم، گوجه کبابی، سماق،.نان لواش
خوراک کباب میکس
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ران

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ زعفرانی ۲۳۰ گرمی، گوجه کبابی، نارنج یا سس لیمو،.نان لواش
خوراک جوجه کباب ران
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب .مرغ زعفرانی ۲۲۰ گرمی، گوجه کبابی، نارنج یا سس لیمو،.نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب .مرغ زعفرانی ۱۵۰ گرمی، گوجه کبابی، نارنج یا سس لیمو،.نان لواش
خوراک جوجه کباب معمولی
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران مرغ دم کرده ۴۰۰ گرمی، سس لیمو، .نان لواش
خوراک مرغ
۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ و بادمجان

یک عدد ران مرغ دم کرده ۴۰۰ گرمی، ۲ عدد بادمجان سرخ شده، سس لیمو،. نان لواش
خوراک مرغ و بادمجان
۲۶,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۴ عدد گوجه کبابی
گوجه کبابی (یک سیخ)
۳,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ دم کرده ۴۰۰ گرمی، زرشک، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، سس لیمو
زرشک پلو با مرغ
۳۸,۰۰۰ تومان

شوید باقالی پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ دم کرده ۴۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم شوید باقالی پلو با برنج پخته شده ایرانی، سس لیمو
شوید باقالی پلو با مرغ
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، کره
چلو کره
۱۵,۰۰۰ تومان

شوید باقالی پلو

۳۰۰ گرم شوید باقالی پلو با برنج پخته شده ایرانی
شوید باقالی پلو
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قیمه

۲۰۰ گرم خورشت قیمه، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قیمه
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۲۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۲۰۰ گرم خورشت قیمه، بدون برنج
خورشت قیمه (اضافه)
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (نیم کیلو)

۵۰۰ گرم خورشت قیمه، بدون برنج
خورشت قیمه (نیم کیلو)
۳۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (یک کیلو)

۱,۰۰۰ گرم خورشت قیمه، بدون برنج
خورشت قیمه (یک کیلو)
۷۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، بدون برنج
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (نیم کیلو)

۵۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی بدون برنج
خورشت قورمه سبزی (نیم کیلو)
۳۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (یک کیلو)

۱,۰۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، بدون برنج
خورشت قورمه سبزی (یک کیلو)
۷۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، بدون برنج
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (نیم کیلو)

۵۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، بدون برنج
خورشت قیمه بادمجان (نیم کیلو)
۳۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (یک کیلو)

۱,۰۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، بدون برنج
خورشت قیمه بادمجان (یک کیلو)
۷۵,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

سبزی پلو با ماهی قزل آلا

۳۵۰-۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۰۰ گرم سبزی پلو با برنج پخته شده ایرانی
سبزی پلو با ماهی قزل آلا
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)

۳۵۰-۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)
۷۰,۰۰۰ تومان

استانبولی با گوشت

یک پرس ۴۰۰ گرم، لوبیا استانبولی، گوشت چرخ کرده
استانبولی با گوشت
۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

شرکتی
سالاد فصل
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

شرکتی
ماست موسیر
۴,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

شرکتی دلفین
زیتون پرورده
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکا کولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکا کولا
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری اسپرایت
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۴,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۱۴,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۴,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده هی دی

۱ لیتر
دلستر خانواده هی دی
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ بطری آلیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری آلیس
۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده آلیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده آلیس
۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک دسانی

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک دسانی
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ دسانی

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ دسانی
۶,۰۰۰ تومان