جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای اصلی

چلو ماهی تیلاپیا

چلو ماهی تیلاپیا
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی شوریده

چلو ماهی شوریده
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی چنگو

چلو ماهی چنگو
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه بدون استخوان

چلو جوجه بدون استخوان
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت سبزی

چلو خورشت سبزی
۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت بادمجان

چلو خورشت بادمجان
۹,۰۰۰ تومان

چلو مرغ

چلو مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه

چلو ماهیچه
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

چلو کباب نگینی
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب آرا

چلو کباب آرا
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

چلو کباب میکس
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده (تک سیخ)

خوراک کوبیده (تک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

استانبولی با ماست

استانبولی با ماست
۹,۰۰۰ تومان

کباب زعفرانی

کباب زعفرانی
۱۴,۰۰۰ تومان

دیزی

دیزی همدانی

دیزی همدانی
۱۲,۰۰۰ تومان

کنتاکی

مرغ کنتاکی

مرغ کنتاکی

کوچک

۱۶,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست

ماست
۱,۵۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

 نوشابه بطری
۱,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

دلستر شیشه ای
۳,۰۰۰ تومان