جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص کلاسیک

پیتزا مخصوص کلاسیک

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف

یک نفره

۴۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت

پیتزا گوشت

یک نفره

۴۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک مرغ

پیتزا استیک مرغ

یک نفره

۳۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

پیتزا مکزیکی

یک نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

یک نفره

۳۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

پیتزا یونانی

یک نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ

پیتزا پنیر و قارچ

یک نفره

۳۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

یک نفره

۳۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا ایتالیایی
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استاف کراست

پیتزا استاف کراست
۴۲,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص کلاسیک

همبرگر مخصوص کلاسیک
۳۷,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ذغالی

دوبل برگر ذغالی
۴۰,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی

برگر ذغالی
۳۳,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۳۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۳۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۳۵,۰۰۰ تومان

برگر تنوری

برگر تنوری
۳۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر تنوری

چیکن برگر تنوری
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف تنوری

ساندویچ رست بیف تنوری
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

ساندویچ هات داگ تنوری
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ

ساندویچ استیک مرغ
۳۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری نرمال

مرغ سوخاری نرمال

دو تکه

۳۶,۰۰۰ تومان

سه تکه

۴۵,۰۰۰ تومان

شش تکه

۶۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری اسپایسی

مرغ سوخاری اسپایسی

دو تکه

۳۶,۰۰۰ تومان

سه تکه

۴۵,۰۰۰ تومان

شش تکه

۶۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

فیله استریپس

سه تکه

۳۵,۰۰۰ تومان

شش تکه

۴۸,۰۰۰ تومان

دیس سوخاری

دیس سوخاری
۴۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی مخصوص کلاسیک

سیب زمینی مخصوص کلاسیک
۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۲۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۲۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۱۸,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری حلقه ای

پیاز سوخاری حلقه ای
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد

گریک سالاد

گریک سالاد
۳۰,۰۰۰ تومان

گرین سالاد

گرین سالاد
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد زیتون

سالاد زیتون
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۹,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۴,۰۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۴,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۴,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۵,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۵,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان