جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا ویژه یاس

پیتزا ویژه یاس

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت

مینی

۱۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

مینی

۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

مینی

۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیپس و قارچ

پیتزا چیپس و قارچ

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر معمولی

همبرگر معمولی
۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۷,۰۰۰ تومان

همبرگر دوبل

همبرگر دوبل
۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۶,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۷,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مخصوص یاس

ساندویچ مخصوص یاس
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس با قارچ و پنیر

ساندویچ سوسیس با قارچ و پنیر
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

ساندویچ سوسیس بندری
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس سیب زمینی

ساندویچ سوسیس سیب زمینی
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل

ساندویچ سوسیس کوکتل
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس هات داگ

ساندویچ سوسیس هات داگ
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

ساندویچ سوسیس آلمانی
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

ساندویچ جگر
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مک دونالد

پنیر و کالباس
ساندویچ مک دونالد
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۵,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

ماکارونی (پرسی)

ماکارونی (پرسی)
۵,۰۰۰ تومان

خوراک جگر (پرسی)

خوراک جگر (پرسی)
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک بندری (پرسی)

خوراک بندری (پرسی)
۹,۰۰۰ تومان

خوراک سیب زمینی (پرسی)

خوراک سیب زمینی (پرسی)
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

هی دی شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
هی دی شیشه ای

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

هلو

۳,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۳,۰۰۰ تومان

هی دی خانواده

یک لیتر
هی دی خانواده

لیمو

۵,۰۰۰ تومان

هلو

۵,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۱,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک واتا

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک واتا
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ واتا

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ واتا
۲,۰۰۰ تومان