نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

کباب

کباب کوبیده

۱۰۰ گرم
کباب کوبیده
۷,۵۰۰ تومان

کباب لقمه

۲۰۰ گرم
کباب لقمه
۱۵,۰۰۰ تومان

جوجه کباب لبنانی

۲۵۰ گرم
جوجه کباب لبنانی
۱۵,۰۰۰ تومان

جوجه کباب مخصوص

جوجه کباب مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده آدنا

۱۲۰ گرم
کباب کوبیده آدنا
۱۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده آدنا مخصوص

۲۰۰ گرم
کباب کوبیده آدنا مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

کباب چنجه

۱۵۰ گرم
کباب چنجه
۴۰,۰۰۰ تومان

بال کبابی

بال کبابی
۱۴,۰۰۰ تومان

کتف بالایی

کتف بالایی
۱۴,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

۱ سیخ
گوجه کبابی
۳,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر ساده

ماست موسیر ساده
۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر کوزه ای

ماست موسیر کوزه ای
۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

ماالشعیر شیشه ای

ماالشعیر شیشه ای
۳,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده

ماالشعیر خانواده
۴,۵۰۰ تومان

دوغ کوچک

دوغ کوچک
۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۶,۰۰۰ تومان