نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت

مینی

۲۱,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

مینی

۱۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

برگر

برگر

برگر
۱۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۲۶,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص فانوس

ساندویچ مخصوص فانوس
۲۷,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر (کوچک)

سیب زمینی با قارچ و پنیر (کوچک)
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر (بزرگ)

سیب زمینی با قارچ و پنیر (بزرگ)
۱۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی مخصوص
۲۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص فانوس

سیب زمینی مخصوص فانوس
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

میراندا

۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

میراندا

۳,۰۰۰ تومان

سون آپ

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

میراندا

۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۵,۰۰۰ تومان

ماالشعیر شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
ماالشعیر شیشه ای

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

هلو

۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۳,۰۰۰ تومان