نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ بی مزه

ژامبون مرغ دودی، کاهو، گوجه، چیبس، سس، ذرت، نخودفرنگی
ساندویچ بی مزه
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ بی مزه متوسط

ژامبون مرغ دودی، کاهو، گوجه، چیبس، سس، ذرت، نخودفرنگی
ساندویچ بی مزه متوسط
۴۳,۰۰۰ تومان

سالاد بی مزه

کاهو، ژامبون، سس، ذرت، نخودفرنگی، چیبس
سالاد بی مزه
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بی مزه

ژامبون مرغ دودی، کاهو، گوجه، چیبس، سس، ذرت، نخودفرنگی
ساندویچ بی مزه
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ بی مزه متوسط

ژامبون مرغ دودی، کاهو، گوجه، چیبس، سس، ذرت، نخودفرنگی
ساندویچ بی مزه متوسط
۴۳,۰۰۰ تومان

ژامبون گوشت

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، چیبس، سس
ژامبون گوشت
۵۳,۰۰۰ تومان

ژامبون گوشت متوسط

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، چیبس، سس
ژامبون گوشت متوسط
۴۳,۰۰۰ تومان

ژامبون مرغ

ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، چیبس، سس
ژامبون مرغ
۴۸,۰۰۰ تومان

ژامبون مرغ متوسط

ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، چیبس، سس
ژامبون مرغ متوسط
۴۰,۰۰۰ تومان

ژامبون مرغ و قارچ

ژامبون مرغ و قارچ، کاهو، گوجه، چیبس، سس
ژامبون مرغ و قارچ
۵۲,۰۰۰ تومان

ژامبون مرغ و قارچ متوسط

ژامبون مرغ وقارچ، کاهو، گوجه، چیبس، سس
ژامبون مرغ و قارچ متوسط
۴۳,۰۰۰ تومان

بیکن گوشت

ژامبون گوشت۱۰۰%، کاهو، گوجه، چیبس، سس
بیکن گوشت
۶۷,۰۰۰ تومان

بیکن گوشت متوسط

ژامبون گوشت۱۰۰%، کاهو، گوجه، چیبس، سس
بیکن گوشت متوسط
۵۶,۰۰۰ تومان

بیکن مرغ

ژامبون مرغ ۱۰۰%، کاهو، گوجه، چیبس، سس
بیکن مرغ
۵۸,۰۰۰ تومان

بیکن مرغ متوسط

ژامبون مرغ۱۰۰%، کاهو، گوجه، چیبس، سس
بیکن مرغ متوسط
۴۸,۰۰۰ تومان

بیکن مخلوط

بیکن گوشت و مرغ، کاهو، گوجه، چیبس، سس
بیکن مخلوط
۶۵,۰۰۰ تومان

بیکن مخلوط متوسط

بیکن گوشت ومرغ، کاهو، گوجه، چیبس، سس
بیکن مخلوط متوسط
۵۴,۰۰۰ تومان

بیکن ران بوقلمون

ژامبون ۱۰۰% بوقلمون، کاهو، گوجه، چیبس، سس
بیکن ران بوقلمون
۹۰,۰۰۰ تومان

بیکن ران بوقلمون متوسط

ژامبون۱۰۰%بوقلمون، کاهو، گوجه، چیبس، سس
بیکن ران بوقلمون متوسط
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

فیله مرغ، گوجه، چیبس، سس، ذرت، نخودفرنگی
ساندویچ مرغ
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ متوسط

فیله مرغ، گوجه، چیبس، سس، ذرت، نخودفرنگی
ساندویچ مرغ متوسط
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و پنیر

فیله مرغ، پنیرپستو،گوجه، چیبس، سس، ذرت، نخودفرنگی
ساندویچ مرغ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و پنیر متوسط

فیله مرغ، پنیر پستو، چیبس، سس، گوجه، ذرت، نخودفرنگی
ساندویچ مرغ و پنیر متوسط
۴۲,۰۰۰ تومان

ژامبون ژیگو

ژامبون ژیگو، کاهو، گوجه، چیبس، سس
ژامبون ژیگو
۷۰,۰۰۰ تومان

ژامبون ژیگو متوسط

ژامبون ژیگو، کاهو، گوجه، چیبس، سس
ژامبون ژیگو متوسط
۶۰,۰۰۰ تومان

ژامبون مرغ دودی

ژامبون مرغ دودی، کاهو، گوجه، چیبس، سس
ژامبون مرغ دودی
۴۸,۰۰۰ تومان

ژامبون مرغ دودی متوسط

ژامبون مرغ دودی، کاهو، گوجه، چیبس، سس
ژامبون مرغ دودی متوسط
۳۸,۰۰۰ تومان

کالباس خشک

کالباس خشک، کاهو، گوجه، چیبس، سس
کالباس خشک
۴۲,۰۰۰ تومان

کالباس خشک متوسط

کالباس خشک، کاهو، گوجه، چیبس، سس
کالباس خشک متوسط
۳۶,۰۰۰ تومان

ژامبون پپرونی

ژامبون پپرونی، کاهو، گوجه، چیبس، سس
ژامبون پپرونی
۵۷,۰۰۰ تومان

ژامبون پپرونی متوسط

ژامبون پپرونی، کاهو، گوجه، چیبس، سس
ژامبون پپرونی متوسط
۵۰,۰۰۰ تومان

ژامبون ران بره

ژامبون ران بره، کاهو، گوجه، چیبس، سس
ژامبون ران بره
۶۵,۰۰۰ تومان

ژامبون ران بره متوسط

ژامبون ران بره، کاهو، گوجه، چیبس، سس
ژامبون ران بره متوسط
۵۵,۰۰۰ تومان

گوداویچ مرغ

ژامبون مرغ دودی، پنیرگودا، کاهو، گوجه، چیبس، سس
گوداویچ مرغ
۶۳,۰۰۰ تومان

گوداویچ مرغ متوسط

ژامبون مرغ دودی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، چیبس، سس
گوداویچ مرغ متوسط
۴۸,۰۰۰ تومان

گوداویچ گوشت

ژامبون گوشت دودی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، چیبس، سس
گوداویچ گوشت
۷۵,۰۰۰ تومان

گوداویچ گوشت متوسط

ژامبون گوشت دودی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، چیبس، سس
گوداویچ گوشت متوسط
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ یونانی

ژامبون گوشت دودی، پنیر صبحانه، فلفل سیاه، کاهو، گوجه، چیبس، سس
ساندویچ یونانی
۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ یونانی متوسط

ژامبون گوشت دودی، پنیر صبحانه، فلفل سیاه، کاهو، گوجه، چیبس، سس
ساندویچ یونانی متوسط
۵۵,۰۰۰ تومان

تست ویچ

ژامبون ژیگو، پنیرتست، کاهو، گوجه، چیبس، سس
تست ویچ
۸۲,۰۰۰ تومان

تست ویچ متوسط

ژامبون ژیگو، پنیرتست، کاهو، گوجه، چیبس، سس
تست ویچ متوسط
۶۹,۰۰۰ تومان

ژامبون گوشت دودی

ژامبون گوشت دودی، کاهو، گوجه، چیبس، سس
ژامبون گوشت دودی
۶۰,۰۰۰ تومان

گرین ویچ

بیکن مرغ، پنیرپستو، کاهو، گوجه، چیبس، سس
گرین ویچ
۷۰,۰۰۰ تومان

ژامبون استیک دودی

ژامبون استیک دودی، کاهو، گوجه، چیبس، سس
ژامبون استیک دودی
۷۵,۰۰۰ تومان

ژامبون گوشت دودی متوسط

ژامبون گوشت دودی، کاهو، گوجه، چیبس، سس
ژامبون گوشت دودی متوسط
۵۰,۰۰۰ تومان

گرین ویچ متوسط

بیکن مرغ، پنیر پستو، کاهو، گوجه، چیبس، سس
گرین ویچ متوسط
۶۰,۰۰۰ تومان

ژامبون استیک دودی متوسط

ژامبون استیک دودی، کاهو، گوجه، چیبس، سس
ژامبون استیک دودی متوسط
۶۰,۰۰۰ تومان

نان اضافه

نان اضافه
۱,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد بی مزه

کاهو، ژامبون، سس، ذرت، نخودفرنگی، چیبس
سالاد بی مزه
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد هلندی

کاهو، ژامبون، سس، ذرت، نخودفرنگی، پنیرگودا
سالاد هلندی
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

کاهو، ژامبون، سس، ذرت، نخودفرنگی، پنیرصبحانه
سالاد یونانی
۴۷,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

ماکارونی، قارچ، ژامبون، هویچ، خیارشور، ذرت، نخودفرنگی، سس
سالاد ماکارونی
ناموجود

سالاد الویه

سیب زمینی، مرغ، هویچ، نخودفرنگی، خیارشور، سس
سالاد الویه
ناموجود

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰
نوشابه شیشه ای
۶,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵
نوشابه خانواده
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ

دوغ خوشگوار
دوغ
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب
آب معدنی
۴,۰۰۰ تومان

هی دی

هی دی
۱۰,۰۰۰ تومان

قوطی کوچک

۱۵۰cc
قوطی کوچک
ناموجود