جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص (آمریکایی)

پیتزا مخصوص (آمریکایی)
۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

پیتزا مخلوط (آمریکایی)
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ (آمریکایی)

پیتزا قارچ و مرغ (آمریکایی)
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت (آمریکایی)

پیتزا قارچ و گوشت (آمریکایی)
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی (آمریکایی)

پیتزا مکزیکی (آمریکایی)
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف (آمریکایی)

پیتزا بیف (آمریکایی)
۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

پیتزا پپرونی (آمریکایی)
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ (آمریکایی)

پیتزا قارچ (آمریکایی)
۱۱,۰۰۰ تومان

پیتزا ساده (آمریکایی)

پیتزا ساده (آمریکایی)
۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پیده مرغ

پیتزا پیده مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پیده گوشت

پیتزا پیده گوشت
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا اسپشیال (ایتالیایی)

پیتزا اسپشیال (ایتالیایی)
۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو (ایتالیایی)

پیتزا چانو (ایتالیایی)
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی (ایتالیایی)

پیتزا سیسیلی (ایتالیایی)
۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)

پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)
۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ناچو (ایتالیایی)

پیتزا ناچو (ایتالیایی)
۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز (ایتالیایی)

پیتزا بلونز (ایتالیایی)
۲۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر ذغالی

همبرگر ذغالی
۷,۰۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر
۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۹,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۹,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۱۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر با ژامبون

چیز برگر با ژامبون
۱۱,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

چیکن برگر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیری

ساندویچ کوکتل پنیری
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

ساندویچ هات داگ پنیری
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز ژامبون

ساندویچ چیز ژامبون
۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ رویال

ساندویچ رویال
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب مخصوص

ساندویچ کباب مخصوص
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

ساندویچ بلغاری
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری پنیری

ساندویچ بلغاری پنیری
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

سیب زمینی پنیری
۷,۰۰۰ تومان

سوپ خامه ای

سوپ خامه ای
۳,۰۰۰ تومان

آش رشته

آش رشته
۴,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

سالاد فصل
۴,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۸,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

سالاد پاستا
۴,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۲,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده بیت مالت

۱.۵ لیتر
ماءالشعیر خانواده بیت مالت

آناناس

۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۵,۰۰۰ تومان

هلو

۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی ناملی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی ناملی
۱,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده ناملی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده ناملی
۵,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان