نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک با فلفل

قارچ، فلفل دلمه، ژامبون استیک بره، خمیر پیتزا، پنیر پیتزا
پیتزا استیک با فلفل
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص هایدا

پیتزا مخصوص هایدا
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ

پیتزا فیله مرغ
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف
۳۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر ویژه

همبرگر ویژه
۱۹,۰۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر
۱۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۲۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ ژامبون تنوری مخصوص

ساندویچ ژامبون تنوری مخصوص
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۲۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۲۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

ساندویچ رست بیف
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

ساندویچ هات رویال
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ (سرد)

ساندویچ کالباس خشک مخصوص (سرد)

ساندویچ کالباس خشک مخصوص (سرد)
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ با قارچ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ با قارچ (سرد)
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت ژیگو (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت ژیگو (سرد)
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت دودی (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت دودی (سرد)
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سالامی (سرد)

ساندویچ ژامبون سالامی (سرد)
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخصوص بره (سرد)

ساندویچ ژامبون مخصوص بره (سرد)
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخصوص بوقلمون (سرد)

ساندویچ ژامبون مخصوص بوقلمون (سرد)
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ مخصوص (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ مخصوص (سرد)
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت با قارچ (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت با قارچ (سرد)
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخصوص هایدا (سرد)

ساندویچ ژامبون مخصوص هایدا (سرد)
۱۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۲,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱ لیتر
دلستر خانواده
۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان