جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ

پیتزا گوشت و مرغ

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

پیتزا مرغ و قارچ

مینی

۱۱,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

مینی

۱۱,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۱,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف

یک نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

پیتزا چهار فصل

مینی

۱۱,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۷,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

همبرگر ویژه
۱۴,۰۰۰ تومان

همبرگر ذغالی

همبرگر ذغالی
۱۴,۰۰۰ تومان

همبرگر دستی

همبرگر دستی
۱۳۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

چیز برگر مخصوص
۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر ویژه

چیز برگر ویژه
۱۶,۰۰۰ تومان

دبل برگر

دبل برگر
۱۲,۰۰۰ تومان

بانی برگر

بانی برگر
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

ساندویچ هات داگ پنیری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

ساندویچ مرغ و قارچ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هندی

ساندویچ هندی
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

ساندویچ فلافل ویژه
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ اسپایسی

ساندویچ اسپایسی
۷,۰۰۰ تومان

اسنک

اسنک مرغ و قارچ (کوچک)

اسنک مرغ و قارچ (کوچک)
۱۱,۰۰۰ تومان

اسنک مرغ و قارچ (متوسط)

اسنک مرغ و قارچ (متوسط)
۱۲,۰۰۰ تومان

اسنک مرغ و قارچ (بزرگ)

اسنک مرغ و قارچ (بزرگ)
۱۵,۰۰۰ تومان

اسنک مخصوص (کوچک)

اسنک مخصوص (کوچک)
۷,۰۰۰ تومان

اسنک مخصوص (متوسط)

اسنک مخصوص (متوسط)
۹,۰۰۰ تومان

اسنک مخصوص (بزرگ)

اسنک مخصوص (بزرگ)
۱۱,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی

سیب زمینی
۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی با پنیر
۱۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

سالاد فصل
۴,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی
۴,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۳,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای
۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده
۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۱,۵۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۵,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان