جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود قلب سفید (سعادت آباد تهران)

پر‌طرفدارها

اسلایدر مرغ و پنیر

۶۰ گرم شنیسل مرغ سوخاری، سس مخصوص، پنیر ورقه ای گودا، نان مربعی مخصوص، (سرو در جعبه مقوایی)
اسلایدر مرغ و پنیر
۳۸,۰۰۰ تومان

اسلایدر گوشت و پنیر

۵۰ گرم راسته گوساله چرخ کرده پنیر ورقه ای گودا، سس مخصوص، نان مربعی مخصوص، (سرو در جعبه مقوایی)
اسلایدر گوشت و پنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

اسلایدر مرغ

۶۰ گرم شنیسل مرغ سوخاری، سس مخصوص، نان مربعی مخصوص، (سرو در جعبه مقوایی)
اسلایدر مرغ
۳۳,۰۰۰ تومان

اسلایدر گوشت

اسلایدر گوشت

۵۰ گرم راسته گوساله چرخ کرده، سس مخصوص، نان مربعی مخصوص، (سرو در جعبه مقوایی)
اسلایدر گوشت
۳۵,۰۰۰ تومان

اسلایدر گوشت و پنیر

۵۰ گرم راسته گوساله چرخ کرده پنیر ورقه ای گودا، سس مخصوص، نان مربعی مخصوص، (سرو در جعبه مقوایی)
اسلایدر گوشت و پنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

اسلایدر گوشت و هالوپینو

۵۰ گرم راسته گوساله چرخ کرده، سس مخصوص، فلفل هالوپینو، نان مربعی مخصوص، (سرو در جعبه مقوایی)
اسلایدر گوشت و هالوپینو
۳۷,۰۰۰ تومان

اسلایدر گوشت با پنیر و هالوپینو

۵۰ گرم راسته گوساله چرخ کرده، سس مخصوص، پنیر ورقه ای گودا، فلفل هالوپینو، نان مربعی مخصوص، (سرو در جعبه مقوایی)
اسلایدر گوشت با پنیر و هالوپینو
۴۲,۰۰۰ تومان

اسلایدر مرغ

اسلایدر مرغ

۶۰ گرم شنیسل مرغ سوخاری، سس مخصوص، نان مربعی مخصوص، (سرو در جعبه مقوایی)
اسلایدر مرغ
۳۳,۰۰۰ تومان

اسلایدر مرغ و پنیر

۶۰ گرم شنیسل مرغ سوخاری، سس مخصوص، پنیر ورقه ای گودا، نان مربعی مخصوص، (سرو در جعبه مقوایی)
اسلایدر مرغ و پنیر
۳۸,۰۰۰ تومان

اسلایدر مرغ و هالوپینو

۶۰ گرم شنیسل مرغ سوخاری، سس مخصوص، فلفل هالوپینو، نان مربعی مخصوص، (سرو در جعبه مقوایی)
اسلایدر مرغ و هالوپینو
۳۵,۰۰۰ تومان

اسلایدر مرغ پنیر هالوپینو

۶۰ گرم شنیسل مرغ سوخاری، سس مخصوص، پنیر ورقه ای گودا، فلفل هالوپینو، نان مربعی مخصوص، (سرو در جعبه مقوایی)
اسلایدر مرغ پنیر هالوپینو
۴۰,۰۰۰ تومان

اسلایدر ماهی

اسلایدر ماهی

۵۰ گرم فیله ماهی کاد، سس شوید، نان مربعی مخصوص، (سرو در جعبه مقوایی)
اسلایدر ماهی
۳۶,۰۰۰ تومان

اسلایدر ماهی و پنیر

۵۰ گرم فیله ماهی کاد، سس شوید، پنیر ورقه ای گودا، نان مربعی مخصوص، (سرو در جعبه مقوایی)
اسلایدر ماهی و پنیر
۴۱,۰۰۰ تومان

اسلایدر ماهی و هالوپینو

۵۰ گرم فیله ماهی کاد، سس شوید، فلفل هالوپینو، نان مربعی مخصوص، (سرو در جعبه مقوایی)
اسلایدر ماهی و هالوپینو
۳۸,۰۰۰ تومان

اسلایدر ماهی پنیر هالوپینو

۵۰ گرم فیله ماهی کاد، سس شوید، پنیر ورقه ای گودا، فلفل هالوپینو، نان مربعی مخصوص، (سرو در جعبه مقوایی)
اسلایدر ماهی پنیر هالوپینو
۴۲,۰۰۰ تومان

اسلایدر سالامی

اسلایدر سالامی پنیری

گوشت فراوری شده ۹۰%، سس مخصوص، پنیر دانمارکی، نان مربعی مخصوص، (سرو در جعبه مقوایی)
اسلایدر سالامی پنیری
۳۳,۰۰۰ تومان

اسلایدر سالامی پنیر هالوپینو

گوشت فراوری شده ۹۰%، سس مخصوص، پنیر دانمارکی، فلفل هالوپینو، نان مربعی مخصوص، (سرو در جعبه مقوایی)
اسلایدر سالامی پنیر هالوپینو
۳۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، (سرو در جعبه مقوایی)
سیب زمینی سرخ کرده
۳۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی زیرو
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی پارسی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی پارسی

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی پارسی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی پارسی
۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان