نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده مخصوص

یک عدد گوجه کبابی کامل، لیمو، پیاز، فلفل دلمه، فلفل روز
چلو کباب کوبیده مخصوص
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ویژه

یک عدد گوجه کبابی کامل، لیمو، پیاز، فلفل دلمه، فلفل روز
چلو کباب کوبیده ویژه
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک عدد گوجه کبابی کامل، لیمو، پیاز، فلفل دلمه، فلفل روز
چلو کباب میکس
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

یک عدد گوجه کبابی کامل، لیمو، پیاز، فلفل دلمه، فلفل روز
چلو کباب نگینی
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب فسنجانی

یک عدد گوجه کبابی کامل، لیمو، پیاز، فلفل دلمه، فلفل روز
چلو جوجه کباب فسنجانی
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک عدد گوجه کبابی کامل، لیمو، پیاز، فلفل دلمه، فلفل روز
چلو جوجه کباب زعفرانی
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب لاری

یک عدد گوجه کبابی کامل، لیمو، پیاز، فلفل دلمه، فلفل روز
چلو جوجه کباب لاری
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ماسالا

یک عدد گوجه کبابی کامل، لیمو، پیاز، فلفل دلمه، فلفل روز
چلو جوجه کباب ماسالا
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کره

برنج خارجی
چلو کره
۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده مخصوص

یک عدد گوجه کبابی کامل، لیمو، پیاز، فلفل دلمه، فلفل روز
 خوراک کباب کوبیده مخصوص
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ویژه

یک عدد گوجه کبابی کامل، لیمو، پیاز، فلفل دلمه، فلفل روز
 خوراک کباب کوبیده ویژه
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

یک عدد گوجه کبابی کامل، لیمو، پیاز، فلفل دلمه، فلفل روزر
خوراک کباب کوبیده
۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

یک عدد گوجه کبابی کامل، لیمو، پیاز، فلفل دلمه، فلفل روز
 خوراک کباب میکس
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

یک عدد گوجه کبابی کامل، لیمو، پیاز، فلفل دلمه، فلفل روز
 خوراک کباب نگینی
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

یک عدد گوجه کبابی کامل، لیمو، پیاز، فلفل دلمه، فلفل روز
 خوراک جوجه کباب زعفرانی
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب لاری

یک عدد گوجه کبابی کامل، لیمو، پیاز، فلفل دلمه، فلفل روز
 خوراک جوجه کباب لاری
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فسنجانی

یک عدد گوجه کبابی کامل، لیمو، پیاز، فلفل دلمه، فلفل روز
 خوراک جوجه کباب فسنجانی
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ماسالا

یک عدد گوجه کبابی کامل، لیمو، پیاز، فلفل دلمه، فلفل روز
خوراک جوجه کباب ماسالا
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده (ران)

یک عدد گوجه کبابی کامل، لیمو، پیاز، فلفل دلمه، فلفل روز
خوراک مرغ سرخ شده (ران)
۱۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

ماکارونی

لیمو، ترشی مخلوط، پیاز
ماکارونی
۱۲,۰۰۰ تومان

استامبولی با مرغ

لیمو، ترشی مخلوط، پیاز
استامبولی با مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

استامبولی با گوشت

لیمو، ترشی مخلوط، پیاز
استامبولی با گوشت
۱۴,۰۰۰ تومان

شکر پلو با قیمه بوشهری

شکر پلو با قیمه بوشهری
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو قلیه اصیل بوشهری

چلو قلیه اصیل بوشهری
۳۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ پرسنلی (ران)

پیاز، لیمو
زرشک پلو با مرغ پرسنلی (ران)
۱۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ طلایی (ران)

پیاز، لیمو
زرشک پلو با مرغ طلایی (ران)
۱۸,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ مخصوص (ران)

پیاز، لیمو
زرشک پلو با مرغ مخصوص (ران)
۱۹,۰۰۰ تومان

شوید پلو با مرغ (ران)

پیاز، لیمو
شوید پلو با مرغ (ران)
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو مرغ زعفرانی (ران)

پیاز، لیمو
چلو مرغ زعفرانی (ران)
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای

پیاز، لیمو
چلو کباب تابه ای
۲۵,۰۰۰ تومان

دمپختک مرغ

لیمو، ترشی مخلوط، پیاز
دمپختک مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

دمپختک ماهی سنگ سر

ترشی محلی
دمپختک ماهی سنگ سر
۲۵,۰۰۰ تومان

دمپختک گوشت

ترشی مخلوط، پیاز
دمپختک گوشت
۳۵,۰۰۰ تومان

غذای دریایی

دمپختک میگو

ترشی مخلوط
دمپختک میگو
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی شیر سرخ کرده

ترشی مخلوط، پیاز
چلو ماهی شیر سرخ کرده
۳۲,۰۰۰ تومان

شیوید پلو با ماهی شیر سرخ کرده

ترشی مخلوط، پیاز
شیوید پلو با ماهی شیر سرخ کرده
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو قلیه میگو

سبزی خوردن، پیاز
چلو قلیه میگو
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو میگو دو پیازه

پیاز، آب قلیه
چلو میگو دو پیازه
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی شوریده شکم پر

پیاز، آب قلیه، ترشی مخلوط
چلو ماهی شوریده شکم پر
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک میگو

ترشی مخلوط
خوراک میگو
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی شیر سرخ کرده

ترشی مخلوط، پیاز
خوراک ماهی شیر سرخ کرده
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک قلیه میگو

سبزی خوردن، پیاز
خوراک قلیه میگو
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک میگو دو پیازه

پیاز، آب قلیه
خوراک میگو دو پیازه
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی شوریده شکم پر

پیاز، آب قلیه، ترشی مخلوط
خوراک ماهی شوریده شکم پر
۴۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت بادمجان

چلو خورشت بادمجان
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت بادمجان (اضافه)

اضافه
خورشت بادمجان (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت بامیه

چلو خورشت بامیه
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت بامیه (اضافه)

اضافه
 خورشت بامیه (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

اضافه
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

اضافه
 خورشت قیمه (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت مرغ (اضافه)

اضافه
خورشت مرغ (اضافه)
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت گوشت محلی (اضافه)

اضافه
خورشت گوشت محلی (اضافه)
۲۸,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

خوراک دال عدس (پرسی)

سیب زمینی سرخ کرده، فلفل سبز
خوراک دال عدس (پرسی)
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک دبل مرغ (پرسی)

سیب زمینی سرخ کرده، فلفل سبز
خوراک دبل مرغ (پرسی)
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ گردویی (پرسی)

سیب زمینی سرخ کرده، فلفل سبز
خوراک مرغ گردویی (پرسی)
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک میگو سوخاری (پرسی)

سیب زمینی سرخ کرده، فلفل سبز
خوراک میگو سوخاری (پرسی)
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ شکم پر (پرسی)

سیب زمینی سرخ کرده، فلفل سبز
خوراک مرغ شکم پر (پرسی)
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای کوکاکولا
۲,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۵,۰۰۰ تومان

ایستک قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ایستک قوطی

هلو

۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۴,۰۰۰ تومان

ایستک خانواده

۱ لیتر
ایستک خانواده

هلو

۶,۵۰۰ تومان

لیمو

۶,۵۰۰ تومان

استوایی

۶,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی عالیس

۲۶۰ میلی یلتر
دوغ لیوانی عالیس
۲,۰۰۰ تومان

دوغ بطری عالیس

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ بطری عالیس
۲,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان