جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط
۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص
۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت

پیتزا گوشت
۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

پیتزا مرغ
۱۱,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر معمولی

همبرگر معمولی
۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۶,۰۰۰ تومان

همبرگر دست ساز

همبرگر دست ساز
۷,۰۰۰ تومان

چیزبرگر مخصوص

چیزبرگر مخصوص
۸,۰۰۰ تومان

قارچ برگر پنیری

قارچ برگر پنیری
۹,۰۰۰ تومان

دوبل برگر پنیری

دوبل برگر پنیری
۱۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر پنیری

رویال برگر پنیری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کباب لقمه مخصوص

ساندویچ کباب لقمه مخصوص
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ساندویچ ژامبون مرغ
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ساندویچ ژامبون گوشت
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط جگر بندری

ساندویچ مخلوط جگر بندری
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر مرغ

ساندویچ جگر مرغ
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ماکارونی

ساندویچ ماکارونی
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط مرغ و ماکارونی

ساندویچ مخلوط مرغ و ماکارونی
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس سیب زمینی

ساندویچ سوسیس سیب زمینی
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

ساندویچ سوسیس آلمانی
۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل

ساندویچ سوسیس کوکتل
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیری

ساندویچ کوکتل پنیری
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

ساندویچ هات داگ پنیری
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

ساندویچ بلغاری
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری پنیری

ساندویچ بلغاری پنیری
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص

ساندویچ مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط

ساندویچ مخلوط
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

ساندویچ کالباس خشک
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۴,۵۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای
۳,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۱۵,۰۰۰ تومان