نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای ایرانی

کته مرغ ناردونی (رب انار)

کته مرغ ناردونی (رب انار)
۱۸,۰۰۰ تومان

کته جوجه کباب

کته جوجه کباب
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۱۲,۰۰۰ تومان

خورشت

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۱,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۱۱,۰۰۰ تومان

کته خورشت قیمه بادمجان

کته خورشت قیمه بادمجان
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۱۱,۰۰۰ تومان

کته خورشت مرغ و بادمجان

کته خورشت مرغ و بادمجان
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت مرغ و بادمجان (اضافه)

خورشت مرغ و بادمجان (اضافه)
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ سی سی
نوشابه بطری

کوکا کولا

۲,۵۰۰ تومان

فانتا

۲,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

یک و نیم لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی آلیس

۲۵۰ سی سی
دوغ لیوانی آلیس
۲,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده آلیس

یک و نیم لیتر
دوغ خانواده آلیس
۶,۵۰۰ تومان

آب معدنی دیزین کوچک

۵۰۰ سی سی
آب معدنی دیزین کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی دیزین بزرگ

یک و نیم لیتر
آب معدنی دیزین بزرگ
۲,۰۰۰ تومان